viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka drogi S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino złożony

04-12-2020

Do Wojewody Zachodniopomorskiego trafił dziś wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S11 od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino o długości 19,3 km. Tym samym, zgodnie z terminem kontraktowym, został osiągnięty jeden z kluczowych kamieni milowych umowy na zaprojektowanie i budowę tego fragmentu S11. Wydanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych, co jest planowane w III kwartale przyszłego roku. Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić w 2023 roku.

Finał etapu przygotowania projektu budowlanego GDDKiA 

Odcinek S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino realizowany jest w formule „Projektuj i buduj”. Umowa z wykonawcą, firmą Mostostal Warszawa, została podpisana w lutym tego roku. Zgodnie z kontraktem wykonawca przez pierwsze 10 miesięcy opracowywał dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, czyli projekt budowlany. Jest to szereg szczegółowych opracowań projektowych obejmujących samą drogę, obiekty inżynierskie, wszelką przyległą infrastrukturę i projekty branżowe.

 

Przygotowanie dokumentacji wymagało wielu uzgodnień z gestorami sieci, innymi zarządcami dróg i samorządami. Przez najbliższe miesiące będzie prowadzona procedura wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, która będzie również obejmowała ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Na mocy decyzji ZRID zostaną również przejęte nieruchomości potrzebne do budowy drogi i ruszy procedura odszkodowawcza. 

 

Wkrótce wnioski o decyzje ZRID dla dwóch kolejnych odcinków S11 GDDKiA 

Odcinek Zegrze Pomorskie - Kłanino to jeden z trzech odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice. Umowy na realizację pozostałych dwóch odcinków zostały podpisane na początku marca tego roku. Prace projektowe dla tych odcinków również przebiegają zgodnie z harmonogramami. Jeszcze w tym miesiącu wykonawca odcinka Koszalin-Zegrze Pomorskie planuje złożenie wniosku o decyzję ZRID. Natomiast dla odcinka Kłanino-Bobolice wniosek o decyzję ZRID powinien zostać złożony na początku stycznia 2021 r.

 

Odcinek S11 Koszalin - Bobolice liczy łącznie blisko 48 km. Droga rozpocznie się od fragmentu S11 stanowiącego włączenie do obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6, a zakończy się na południe od miejscowości Bobolice. Odcinek ten wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości położonych przy obecnym przebiegu DK11, takich jak Manowo, Mostowo, Grzybnica czy Bobolice. 

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter.