viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

GDDKiA wypłaca pieniądze w ramach solidarnej odpowiedzialności dla podwykonawców, którym nie płaci firma Energopol Szczecin

04-09-2019

Firma Energopol Szczecin realizująca kilka inwestycji drogowych na zlecenie GDDKiA na terenie województwa zachodniopomorskiego (obwodnica Wałcza, przebudowa węzła Kijewo i autostrady A6) od początku tego roku nie reguluje dużej części swoich zobowiązań dla podwykonawców usługodawców i dostawców (PUD). Podmioty te są zabezpieczone przez płatności bezpośrednie, które mogą uzyskać od GDDKiA. Dotychczas wypłaciliśmy PUD na wspomnianych powyżej inwestycjach około 38 mln złotych, z tego na samej obwodnicy Wałcza około 22 miliony złotych. Ta sytuacja nie jest standardowym sposobem prowadzenia kontraktu, jest to procedura awaryjna, która została wdrożona i jest skutecznie realizowana.

Każdy wniosek o płatność bezpośrednią jest analizowany indywidualnie w oparciu o przepisy prawa i warunki kontraktu. Łącznie takich wniosków dla samej obwodnicy Wałcza wpłynęło około 150, z czego około 90 wniosków zostało już uznanych, kilkanaście odrzucono, m.in. z powodów braku związku z realizowaną inwestycją, a pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Wszystkie kwoty z zaakceptowanych wniosków, w których występuje odpowiedzialność GDDKiA, są podwykonawcom wypłacane. Natomiast nie wszystkie wnioski o płatność bezpośrednią spełniają przesłanki umożliwiające zapłatę. Chodzi tu chociażby o uznanie umów zawartych przez określone podmioty za umowy podwykonawcze (umowa musi być zawarta w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, a jej przedmiotem musi być część zamówienia publicznego). Niektóre wnioski dotyczyły usług wykonanych przed ich zaakceptowaniem przez GDDKiA lub nadzór inwestorski, czyli nie wpisanych wcześniej do zakresu prac. Przykładem wniosków, które zostały odrzucone, są te, które dotyczyły płatności wynikających z umów w przedmiocie zapewnienia dyspozycyjności pracowników. Umowy te nie precyzowały zakresu robót, do których byli oddelegowani pracownicy, a w niektórych przypadkach dotyczyły kilku inwestycji. Sprawę rozwiązałoby wypełnienie swoich zobowiązań przez Energopol Szczecin, niestety spółka ta pomimo świadomości problemów z częścią wniosków do dzisiaj nie uregulowała swoich zobowiązań.

 

GDDKiA będzie w dalszym ciągu prowadzić wszelkie działania zmierzające do ochrony podwykonawców w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższą sytuacją kilku usługodawców, którzy nie dostali płatności od firmy Energopol Szczecin, zorganizowało protest na DK10 w Wałczu. GDDKiA wypłaca na bieżąco wszelkie należności w ramach solidarnej odpowiedzialności dla PUD, jednak w niektórych przypadkach taka odpowiedzialność nie występuje, np. z powodu braku powiązania zgłaszanych roszczeń i realizowanych prac na placu budowy. W takich przypadkach poszkodowani przedsiębiorcy powinni  egzekwować swoje należności bezpośrednio od firmy Energopol Szczecin.

 

GDDKiA chroni podwykonawców

 

W ramach prowadzonych działań chroniących prawo do należytej zapłaty dla przedsiębiorców realizujących prace i usługi na placach budów został uruchomiony specjalny „Serwis dla podwykonawców” -

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

 

  1. Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA
  2. Procedura płatności GDDKiA w przypadku braku płatności od Wykonawcy
  3. Uwagi praktyczne dla podwykonawców, dostawców i usługodawców
  4. Wzory wniosków i oświadczeń
  5. Przepisy
  6. Strony internetowe kontraktów