viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAUrządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej

16-07-2009

Dokumenty wymagane do uzgodnienia przebiegu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej:

1. Wniosek napisany odręcznie.

 

 

Przykład1:
Występując w imieniu inwestora, tj. X, proszę o uzgodnienie przebiegu projektowanego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce nr 43/5, w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 (ul. Welecka) w m. Mierzyn.

 

 

 

Przykład2:
Proszę o uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci energetycznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 (ul. Szczecińska) w m. Lipiany.

 

 

 

Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie (GDDKiA Oddział Szczecin) lub wysłać pocztą na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

 

 

 

2. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora: pełnomocnictwo lub upoważnienie do występowania w imieniu Inwestora z dowodem opłaty skarbowej, w kwocie 17zł uiszczonej w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (PKO Bank Polski, numer konta 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin).

 

 

 

3. Wniosek dotyczy:
- przyłącza:
kopia warunków właściciela sieci na włączenie do istniejącej sieci,
- sieci:
kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub kopia zaświadczenia o zgodności przebiegu z planem miejscowym (wypis z planu zagospodarowania).

 

 

 

4. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, w 3 egzemplarzach z przebiegiem projektowanego urządzenia.

 

 

 

Na planie sytuacyjnym przebieg urządzenia zlokalizowany wzdłuż jezdni należy:
- zwymiarować do krawędzi jezdni drogi krajowej,
- przy przejściach poprzecznych pod drogą należy nanieść rurę osłonową na całej szerokości pasa drogowego.

 

 

 

Zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) projektowane urządzenia wzdłuż drogi, na terenie zabudowy należy prowadzić w min. odległości od krawędzi jezdni drogi krajowej 10 m (20 m od drogi ekspresowej, 30 m od autostrady), natomiast poza terenem zabudowy w min. odległości 25,0 m od krawędzi jezdni drogi krajowej (40 m od drogi ekspresowej, 50 m od autostrady).

 

 

 

Dodatkowo w przypadku, gdy wniosek dotyczy:
- przejścia poprzecznego projektowanym urządzeniem pod drogą krajową – profil poprzeczny (min. głębokość posadowienia urządzenia pod drogą 0,5 m od rzędnej dna rowu odwadniającego lub 1,0 m od najwyższego punktu jezdni),
- przejścia poprzecznego projektowanym urządzeniem nad drogą krajową – profil poprzeczny z naniesioną odległością pomiędzy najniższym punktem urządzenia i jezdnią drogi krajowej (wymagane jest zachowanie min. skrajni pionowej).