viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i rejony

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Monika Dobiecka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 50

e-mail: mdobiecka@gddkia.gov.pl

 

Magdalena Możejko - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 80

e-mail: mmozejko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej 

Wojciech Porowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 40

e-mail: wporowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

 

Iwona Gabska -Naczelnik Wydziału

tel.  +48 91 432 53 20

e-mail: igabska@gddkia.gov.pl

 

Aleksandra Zielińska - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 71

e-mail: azielinska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Mateusz Grzeszczuk

tel. +48 91 432 53 89

e-mail: mgrzeszczuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział  Gwarancji

Ewa Kuzdrowska - Kućmierz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 72

e-mail: ekuzdrowska@gddkia.gov.pl

 

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Grzegorz Kuś - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 12

e-mail: gkus@gddkia.gov.pl

 

Grzegorz Głombski - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 24

e-mail: gglombski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Anna Matoszko - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 08

e-mail: amatoszko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Mariusz Gąsiorowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 13

e-mail: mgasiorowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Janusz Wasilkowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 44

e-mail: jwasilkowski@gddkia.gov.pl

 

Piotr Wilczyński - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 43 25 902

e-mail: pwilczynski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Andrzej Styczyński - p. o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 91 432 53 42

e-mail: astyczynski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Łukasz Górski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 58

e-mail: lgorski@gddkia.gov.pl

 

Piotr Drobny - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 43 25 387

email: pdrobny@gddkia.gov.pl

 

Wydział ochrony środowiska

 

Kazimierz Brzeski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 79
e-mail: kbrzeski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Monika Puślednik Prokopczuk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 63

e-mail: mpuslednik@gddkia.gov.pl

 

Teresa Figlak-Beck - p. o. Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 43 25 362

e-mail: tbeck@gddkia.gov.pl

 

Wydział Koordynacji i Monitoringu  Inwestycji Drogowych

Justyna Kwarciak – Truchanowska - p.o. Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 70

e-mail: jtruchanowska@gddkia.gov.pl

 

Robert Włodarczyk - p.o. Zastępca Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 76

e-mail: rwlodarczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Magdalena Rak Dziedzina - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 69

e-mail: mdziedzina@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo Księgowy

Monika Oleś - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 34

e-mail: moles@gddkia.gov.pl

 

Agata Hrycaj - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 82

e-mail: ahrycaj@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Grzegorz Mazurowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 06

e-mail: gmazurowski@gddkia.gov.pl

 

Jacek Kaliś - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 22

e-mail: jkalis@gddkia.gov.pl

 

Wydział technologii

Jarosław Satanowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 886 28 02

e-mail: jsatanowski@gddkia.gov.pl

 

Pion Technologii mieści się w Laboratorium Drogowym w Skarbimierzycach przy ul. Wiosennej 8

  • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno Asfaltowych

Wojciech Szturo - Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 23
e-mail: wszturo@gddkia.gov.pl 

  • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących

Magdalena Pogorzelska - p.o. Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 40
e-mail: mpogorzelska@gddkia.gov.pl

  • Zespół Diagnostyki Nawierzchni

Krzysztof Dachtera - Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 30
e-mail: kdachtera@gddkia.gov.pl

  • Zespół Gruntów i Geotechniki

Andrzej Błochowiak - p. o. Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 10

e-mail: ablochowiak@gddkia.gov.pl

  • Zespół Kruszyw

Marcin Kolasa - Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 50

e-mail: mkolasa@gddkia.gov.pl

  • Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Teresa Matuszczak

tel. +48 91 886 28 03

e-mail: tmatuszczak@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Koszalinie

ul. Kupiecka 5

75-671 Koszalin

tel. +48 94 342 40 01

fax: +48 94 340 36 86

e-mail: rejon.koszalin@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Lipianach

ul. Gorzowska 35

74-240 Lipiany

tel.: +48 91 564 15 09

fax:  +48 91 564 14 39

e-mail: rejon.lipiany@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Nowogardzie

ul. Górna 2/2

72-200 Nowogard

tel.: +48 91 392 17 30

fax: +48 91 392 00 20

e-mail: rejon.nowogard@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Stargardzie

ul. Bydgoska 13/15

73-110 Stargard

tel.: +48 91 577 52 13

fax: +48 91 578 37 34

e-mail: rejon.stargard@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon Szczecinie

ul. Pomorska 47

70-812 Szczecin

tel.: +48 91 460 07 27

fax: +48 91 460 09 18

e-mail: rejon.szczecin@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Szczecinku

ul. Pilska 30

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 374 03 50

fax:  +48 94 374 03 79

e-mail: rejon.szczecinek@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Wałczu

ul. Kołobrzeska 33

78-600 Wałcz

tel.: +48 67 258 24 71

fax: +48 67 258 24 71

e-mail: rejon.walcz@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu