Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Monika Dobiecka - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 50

e-mail: mdobiecka@gddkia.gov.pl

 

Magdalena Możejko - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 80

e-mail: mmozejko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej 

Wojciech Porowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 40

e-mail: wporowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

 

Iwona Gabska -Naczelnik Wydziału

tel.  +48 91 432 53 20

e-mail: igabska@gddkia.gov.pl

 

Aleksandra Zielińska - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 71

e-mail: azielinska@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Mateusz Grzeszczuk

tel. +48 91 432 53 89

e-mail: mgrzeszczuk@gddkia.gov.pl

 

Wydział  Gwarancji

Ewa Kuzdrowska - Kućmierz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 72

e-mail: ekuzdrowska@gddkia.gov.pl

 

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej

Grzegorz Kuś - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 12

e-mail: gkus@gddkia.gov.pl

 

Grzegorz Głombski - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 24

e-mail: gglombski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem

Anna Matoszko - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 08

e-mail: amatoszko@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

Mariusz Gąsiorowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 13

e-mail: mgasiorowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów

Janusz Wasilkowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 44

e-mail: jwasilkowski@gddkia.gov.pl

 

Piotr Wilczyński - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 43 25 902

e-mail: pwilczynski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Andrzej Styczyński - p. o. Naczelnika Wydziału

tel. +48 91 432 53 42

e-mail: astyczynski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Dokumentacji

Łukasz Górski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 58

e-mail: lgorski@gddkia.gov.pl

 

Piotr Drobny - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 43 25 387

email: pdrobny@gddkia.gov.pl

 

Wydział ochrony środowiska

 

Kazimierz Brzeski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 79
e-mail: kbrzeski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Nieruchomości

Monika Puślednik Prokopczuk - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 63

e-mail: mpuslednik@gddkia.gov.pl

 

Teresa Figlak-Beck - p. o. Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 43 25 362

e-mail: tbeck@gddkia.gov.pl

 

Wydział Koordynacji i Monitoringu  Inwestycji Drogowych

Justyna Kwarciak – Truchanowska - p.o. Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 70

e-mail: jtruchanowska@gddkia.gov.pl

 

Robert Włodarczyk - p.o. Zastępca Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 76

e-mail: rwlodarczyk@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania

Magdalena Rak Dziedzina - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 69

e-mail: mdziedzina@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo Księgowy

Monika Oleś - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 34

e-mail: moles@gddkia.gov.pl

 

Agata Hrycaj - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 82

e-mail: ahrycaj@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji

Grzegorz Mazurowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 432 53 06

e-mail: gmazurowski@gddkia.gov.pl

 

Jacek Kaliś - Zastępca Naczelnika

tel. +48 91 432 53 22

e-mail: jkalis@gddkia.gov.pl

 

Wydział technologii

Jarosław Satanowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 91 886 28 02

e-mail: jsatanowski@gddkia.gov.pl

 

Pion Technologii mieści się w Laboratorium Drogowym w Skarbimierzycach przy ul. Wiosennej 8

  • Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno Asfaltowych

Wojciech Szturo - Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 23
e-mail: wszturo@gddkia.gov.pl 

  • Zespół Betonu i Materiałów Wiążących

Magdalena Pogorzelska - p.o. Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 40
e-mail: mpogorzelska@gddkia.gov.pl

  • Zespół Diagnostyki Nawierzchni

Krzysztof Dachtera - Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 30
e-mail: kdachtera@gddkia.gov.pl

  • Zespół Gruntów i Geotechniki

Andrzej Błochowiak - p. o. Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 10

e-mail: ablochowiak@gddkia.gov.pl

  • Zespół Kruszyw

Marcin Kolasa - Kierownik Zespołu

tel. +48 91 886 28 50

e-mail: mkolasa@gddkia.gov.pl

  • Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

Teresa Matuszczak

tel. +48 91 886 28 03

e-mail: tmatuszczak@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Koszalinie

ul. Kupiecka 5

75-671 Koszalin

tel. +48 94 342 40 01

fax: +48 94 340 36 86

e-mail: rejon.koszalin@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Lipianach

ul. Gorzowska 35

74-240 Lipiany

tel.: +48 91 564 15 09

fax:  +48 91 564 14 39

e-mail: rejon.lipiany@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Nowogardzie

ul. Górna 2/2

72-200 Nowogard

tel.: +48 91 392 17 30

fax: +48 91 392 00 20

e-mail: rejon.nowogard@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Stargardzie

ul. Bydgoska 13/15

73-110 Stargard

tel.: +48 91 577 52 13

fax: +48 91 578 37 34

e-mail: rejon.stargard@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon Szczecinie

ul. Pomorska 47

70-812 Szczecin

tel.: +48 91 460 07 27

fax: +48 91 460 09 18

e-mail: rejon.szczecin@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Szczecinku

ul. Pilska 30

78-400 Szczecinek

tel.: +48 94 374 03 50

fax:  +48 94 374 03 79

e-mail: rejon.szczecinek@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu

 

Rejon w Wałczu

ul. Kołobrzeska 33

78-600 Wałcz

tel.: +48 67 258 24 71

fax: +48 67 258 24 71

e-mail: rejon.walcz@gddkia.gov.pl

mapa dróg rejonu