viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2015

 • Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych na ostatni odcinek S6 między Goleniowem a Koszalinem

  08-06-2015

  W dniu 3 czerwca 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych na zaprojektowanie i budowę odcinka Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie drogi S6. W dniach odpowiednio 19 i 20 maja zaproszenia zostały wysłane dla odcinków Płoty – Kiełpino i Kiełpino – Kołobrzeg Zachód. W kwietniu zaproszenia wysłano dla pierwszych 3 odcinków. Tym samym postępowania przetargowe dla wszystkich 6 odcinków drogi ekspresowej S6 między Goleniowem, a Koszalinem o łącznej długości 116,7 km weszły w końcowy etap. W dniu 22 czerwca powinno nastąpić otwarcie ofert cenowych na pierwszy odcinek S6 Goleniów – Nowogard. Wybrani w przetargach wykonawcy będą mieli od 34 do 37 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID).

 • Nowe remonty na DK nr 20 - Drawsko Pomorskie i odcinek Piława - Silnowo

  08-06-2015

  Odcinek DK nr 20 w Drawsku Pomorskim o długości 2,45 km (od skrzyżowania z ul. Podmiejską do ronda ul. Toruńska/11 Pułku Piechoty) zostanie wyremontowany. Obecnie trwa przetarg na realizację tego zadania. W miejsce znajdującej się w złym stanie nawierzchni zostanie wykonana nowa, zostaną również wyremontowane chodniki i wyregulowane studzienki kanalizacyjne. Prace powinny się zakończyć w do końca listopada 2015 roku. W tym roku zostanie również wyremontowany odcinek Piława – Silnowo DK nr 20 o długości niemal 10 kilometrów. Przetarg dla tego zadania zostanie ogłoszony w czerwcu, a prace zakończą się do końca bieżącego roku.

 • Konsultacje Społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu PBDK 2014-2023

  03-06-2015
  Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) od 3.06.2015 r. do 26.06.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 • Kolejne 2 odcinki drogi S6 w drugim etapie przetargu

  30-04-2015

  Do oferentów spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych na zaprojektowanie i budowę kolejnych odcinków drogi S6 Nowogard – Płoty (w dniu 29.04.2015 do 20 wykonawców) i Ustronie Morskie – Koszalin (w dniu 30.04.2015 do 19 wykonawców). W połowie kwietnia zaproszenia wysłano dla odcinka Goleniów – Nowogard. Tym samym dla połowy z 6 odcinków ekspresowej „szóstki” między Goleniowem, a Koszalinem rozpoczął się drugi etap przetargu. W maju powinny zostać wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych na pozostałe 3 odcinki drogi S6 między Płotami, a Ustroniem Morskim. Termin składania ofert cenowych został wyznaczony na 12 czerwca 2015 dla odcinka Nowogard - Płoty i 17 czerwca dla odcinka Ustronie Morskie – Koszalin.

 • Zaproszenia do składania ofert cenowych na odcinek Goleniów – Nowogard drogi S6 wysłane

  14-04-2015

  Rozpoczął się 2 etap przetargu na projekt i budowę drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard. W 1 etapie przetargu zostały sprawdzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Pozytywnie zweryfikowano doświadczenie, potencjał organizacyjny i ekonomiczny 20 podmiotów biorących udział w postępowaniu. W dniu dzisiejszym (14.04.2015) wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami. Na podstawie tych materiałów wykonawcy określą cenę, za jaką zaprojektują i zbudują ten odcinek drogi, czas realizacji (przedział od 34 do 37 miesięcy) i udzieloną gwarancję (przedział od 5 do 10 lat). Następnie zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów: 90% cena, 5 % czas realizacji i 5 % udzielona gwarancja. Podpisanie umowy planowane jest na IV kwartał tego roku, prace budowlane powinny ruszyć w pierwszej połowie 2017 roku, a drogą ekspresową S6 na tym odcinku powinniśmy pojechać w I połowie 2019 roku.

 • Ruszyły przetargi na tegoroczne remonty dróg

  09-04-2015

  Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na przebiegu dróg krajowych nr 26 i 31 w Chojnie (łącznie 4 km), DK nr 20 na odcinku Gwda Mała - Biały Bór (dł. 6,6 km), DK nr 25 na odcinku Porost - Biały Bór (dł. 7,8 km). Oprócz remontów nawierzchni powstanie również nowa kanalizacja deszczowa w Mirosławcu na DK nr 10 i Siemczynie na DK nr 20. Powyższe roboty obejmą łącznie 20 kilometrów dróg krajowych, ich realizacja zakończy się do końca listopada tego roku.

 • Jest Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Wałcza

  25-02-2015

  W dniu dzisiejszym Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję zezwalającą na realizację obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, tym samym z dniem wydania decyzji nieruchomości przeznaczone pod drogę przechodzą na własność Skarbu Państwa. Urząd Wojewódzki będzie następnie prowadził procedurę odszkodowawczą. GDDKiA po zakończeniu wszystkich procedur wypłaci odszkodowania dotychczasowym właścicielom nieruchomości..

 • Rusza Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych

  21-01-2015

  GDDKIA co 5 lat bada natężenie ruchu na wszystkich drogach którymi zarządza. W tym roku odbywa się kolejne wielkie liczenie pojazdów. Pierwszy pomiar zostanie dokonany 22 stycznia od godziny 6 do 22, kolejne w wybranych dniach marca, maja, lipca, sierpnia, października i grudnia. Łącznie zostanie wykonanych 11 pomiarów, w tym 2 nocne. W naszym regionie zostało wyznaczonych 100 punktów pomiarowych. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) będą znane w przyszłym roku.