viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2015

Konsultacje Społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu PBDK 2014-2023

03-06-2015
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) od 3.06.2015 r. do 26.06.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 czerwca do dnia 26 czerwca 2015 r. w formie:
1. Zbierania uwag i wniosków na formularzu konsultacyjnym, który można przekazać:
a) drogą elektroniczną na adres: konsultacje_prognozy@gddkia.gov.pl ;
b) drogą korespondencyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
c) bezpośrednio (w godz. 8.30-15.30) do Kancelarii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdującej się przy ul. Wroniej 53 w Warszawie.
W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje Społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu PBDK 2014-2023”.
2. Otwartych spotkań z mieszkańcami, umożliwiających wyrażenie opinii i składanie uwag i wniosków. Spotkania odbędą się wg. następującego harmonogramu:


L.p. Miejsce konsultacji Data spotkania MIEJSCE SPOTKANIA
1 WROCŁAW 8.06.2015 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1
50–951 Wrocław
2 BYDGOSZCZ 9.06.2015 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
3 RZESZÓW 10.06.2015 Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15
35–959 Rzeszów
4 RADOM 11.06.2015 Urząd Miejski w Radomiu
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
5 BIAŁYSTOK 16.06.2015 Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
6 SZCZECIN 17.06.2015 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70–502 Szczecin

od 14.00 do 18.30 - możliwość zapoznania się z tekstem Prognozy
od 16:30 do 18.30 - spotkania konsultacyjne, prezentacja, dyskusja.

Tekst Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 dostępny jest:

• w wersji elektronicznej (pliki w formacie pdf) na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: www.archiwum.gddkia.gov.pl (link do dokumentów);
• w wersji drukowanej (do wglądu w godz. 8.30-15.30) w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajdującej się przy ul. Wroniej 53 lub w siedzibie Oddziału GDDKIA – Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Formularz konsultacyjny dostępny jest w okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji (od 3.06.2015 r. do 26.06.2015 r.) pod adresem internetowym: www.archiwum.gddkia.gov.pl. (link do dokumentów)

Uwagi i wnioski:
• z datą wpływu po dniu 26 czerwca 2015 r. po godz. 15.30,
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
• przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych)
nie będą rozpatrywane.