Świadczenie usług w zakresie wsparcia i pomocy przy wykonywaniu zadań przez Wydział Finansowo-Księgowy


Termin realizacji: 01.01.2021-30.06.2021

 

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Potencjał kadrowy

Istotne postanowienia umowy