Wykonanie analizy porealizacyjnej dla drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól w zakresie zgodności wykonania przejść dla zwierząt z zapisami uwarunkowań oraz przedstawienia identyfikacji przeszkód migracji, ewentualne zalecenia naprawcze oraz możliwość ich realizacji na odc. II od km 286+043 do km 299+350 oraz na odc. III od km 299+350 do km 316+640.


 

GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Odpowiedzi na pytania 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1_Doświadczenie 

 

 

GDDKiA 

 

Załacznik nr 2_Potencjał kadrowy 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3_Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3a_ Formularz cenowy 

 

 

GDDKiA 

 

Załacznik nr 4 _Wzór tabeli inwentaryzacji