Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr 3 na odcinkach: Gorzów Wielkopolski – węzeł „Międzyrzecz Północ”, węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz Sulechów – Nowa Sól w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

 

ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr 3 na odcinkach:

  • Gorzów Wielkopolski – węzeł „Międzyrzecz Północ”
  • węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów”
  • Sulechów - Nowa Sól

w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):

  • „Popowo Wschód”
  • „Popowo Zachód”
  • „Kępsko Wschód”
  • „Kępsko Zachód”
  • „Racula Wschód"
  • „Racula Zachód”

 

GDDKiA 

 

 

Informacja o wynikach przetargu 

 

GDDKiA 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prztargu 

 

 


 

GDDKiA 

 

ZMIANA TREŚCI IWP 

 

 

GDDKiA 

 

 

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 3 - OPF PO ZMIANIE TREŚCI IWP 

 

GDDKiA 

 

Wyjaśnienie nr 2 

 

 

GDDKiA 

 

Wyjaśnienia nr 1 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 7 - Mapy i plany w wersjach cyfrowych dla poszczególnych MOP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 8 - Elementy PB stacji trafo (MOP Racula) 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 9 - Dodatkowe Dokumenty związane z MOP 

 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie o przetargu 

 

 

GDDKiA 

 

Informacja o Warunkach Przetargu

 

 

GDDKiA 

 

IWP - Zatwierdzenie 

 

 

GDDKiA

 

Prognoza ruchu dla drogi S3

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1 do IWP - Wzów umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 2 do IWP - Formularz Oferta 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 do IWP - Załącznik techniczny (OPF) 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4 do IWP - Dodatkowe materiały przetargowe 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 5 do IWP - Mapy 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 6 do IWP - Opis MOP