viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

Postęp prac na autostradzie A4 Jarosław-Radymno

17-10-2011

W ostatni piątek, 14 października 2011 r. rzeszowski Oddział GDDKiA wraz z firmą Budimex-Wykonawcą prac na odc. A4 Jarosław-Radymno zorganizowali drugą już wizytę dziennikarzy na tym placu budowy. Wcześniejsza odbyła się na początku czerwca i dotyczyła odkryć archeologicznych.

 

Umowa na projekt i budowę 25- kilometrowego odcinka autostrady A4, o wartości 794,4 mln zł netto, została podpisana 29 października 2009 roku. Prace budowlane na pierwszym odcinku – Jarosław – okolice Pawłosiowa – rozpoczęły się w sierpniu 2010 roku, natomiast na odcinku od Pawłosiowa do Radymna – w październiku 2010 roku. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na kwiecień 2012 roku.

 

Na 25- kilometrowym odcinku autostrady powstanie 13 wiaduktów autostradowych, 10 wiaduktów drogowych oraz węzły Pawłosiów i Radymno. Do obowiązków wykonawcy należy również przygotowanie miejsca pod  budowę stacji poboru opłat, budowa obwodu utrzymania autostrady, miejsc obsługi podróżnych, przejazdów nad drogami poprzecznymi, dróg dojazdowych, przebudowa istniejących dróg oraz przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Teren budowy autostrady A4 okazał się bardzo atrakcyjny dla archeologów. Co prawda wykopaliska były prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem budowy, jednak skala znalezisk spowodowała istotne przedłużenie prac archeologicznych. Ostatnie spośród przebadanych od maja br. 48 stanowisk archeologicznych zostało zamknięte w sierpniu br. Prace archeologów wstrzymywały prace budowlane na 30 proc. pasa przyszłej autostrady. W rejonie Pawłosiowa, Ożańska i Cieszacina Wielkiego przerwy trwały po ok. pół roku.

 

Podkarpacie to także region o bardzo żyznych glebach oraz o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Aby wybudować na takim terenie autostradę, należało wcześniej usunąć z jej przyszłego pasa warstwę żyznej ziemi, której grubość wynosiła nawet do 2 m. Z kolei zróżnicowane ukształtowanie terenu spowodowało konieczność wykonywania wykopów do 15 metrów głębokości, co było dużym wyzwaniem szczególnie przy wysokim poziomie wód gruntowych. Dodatkową trudnością były ponadnormatywne opady; w miesiącach czerwcu i lipcu br. padało przez 1,5 miesiąca, co znacznie ograniczało możliwości prowadzenia robót ziemnych.

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

Obecnie budowlańcy wykorzystują każdą chwilę, żeby nadrobić czas. Prace toczą się na wszystkich frontach, 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, m.in. w rejonie Pawłosiowa, gdzie są budowane konstrukcje łącznic i nasypy. Całą dobę trwa także budowa wykopów i nasypów w rejonie Boratyna oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych – Gubernia i Dmytrowice. Na całym odcinku jest wykonywana konstrukcja drogi. Na ok. 2,5 – kilometrowym odcinku autostrady ułożono masę bitumiczną (podbudowa i warstwa wiążąca) na obydwu nitkach oraz 1 km na jednej nitce.

 

Na wszystkich obiektach mostowych prowadzone są prace konstrukcyjne, wykonywane podpory i ustroje nośne. Dobiega końca budowa przepustów. 

 

Postęp prac jest także widoczny w rejonie obwodu utrzymania autostrady, gdzie wzniesiono wszystkie budynki w stanie surowym. Nad stacją paliw trwa montaż wiaty, prowadzone są prace związane z montażem rurociągów technologicznych. Nad placem magazynowym jest wykonywane częściowe zadaszenie. Nad magazynem soli wkrótce zostanie zamontowana kopuła. Na budynku warsztatowo - magazynowym jest wykonywane pokrycie dachu. W budynku administracyjno—biurowym trwają prace wykończeniowe.

Prace wykończeniowe są również prowadzone w miejscach obsługi podróżnych, gdzie wykonywane są także drogi manewrowe oraz krawężniki.

 

Wykonawca na bieżąco utrzymuje i remontuje drogi dojazdowe.

 

Łącznie na całym odcinku autostrady pracuje ok. 1350 osób, z czego 170 stanowi kadra inżynierska, 630 osób stanowią pracownicy fizyczni i 550 osób – operatorzy sprzętów budowlanych. Materiały na budowę są transportowane 250 samochodami; na wybudowanie 25- kilometrowego odcinka autostrady potrzeba 1,5 mln ton kruszyw. 

 

Realizacja inwestycji wymagała budowy 25 km dróg technologicznych oraz uzyskania zezwoleń na korzystanie z 37 km dróg wojewódzkich i powiatowych.