Postęp prac na autostradzie A4 Jarosław-Radymno


W ostatni piątek, 14 października 2011 r. rzeszowski Oddział GDDKiA wraz z firmą Budimex-Wykonawcą prac na odc. A4 Jarosław-Radymno zorganizowali drugą już wizytę dziennikarzy na tym placu budowy. Wcześniejsza odbyła się na początku czerwca i dotyczyła odkryć archeologicznych.

 

Umowa na projekt i budowę 25- kilometrowego odcinka autostrady A4, o wartości 794,4 mln zł netto, została podpisana 29 października 2009 roku. Prace budowlane na pierwszym odcinku – Jarosław – okolice Pawłosiowa – rozpoczęły się w sierpniu 2010 roku, natomiast na odcinku od Pawłosiowa do Radymna – w październiku 2010 roku. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na kwiecień 2012 roku.

 

Na 25- kilometrowym odcinku autostrady powstanie 13 wiaduktów autostradowych, 10 wiaduktów drogowych oraz węzły Pawłosiów i Radymno. Do obowiązków wykonawcy należy również przygotowanie miejsca pod  budowę stacji poboru opłat, budowa obwodu utrzymania autostrady, miejsc obsługi podróżnych, przejazdów nad drogami poprzecznymi, dróg dojazdowych, przebudowa istniejących dróg oraz przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Teren budowy autostrady A4 okazał się bardzo atrakcyjny dla archeologów. Co prawda wykopaliska były prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem budowy, jednak skala znalezisk spowodowała istotne przedłużenie prac archeologicznych. Ostatnie spośród przebadanych od maja br. 48 stanowisk archeologicznych zostało zamknięte w sierpniu br. Prace archeologów wstrzymywały prace budowlane na 30 proc. pasa przyszłej autostrady. W rejonie Pawłosiowa, Ożańska i Cieszacina Wielkiego przerwy trwały po ok. pół roku.

 

Podkarpacie to także region o bardzo żyznych glebach oraz o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Aby wybudować na takim terenie autostradę, należało wcześniej usunąć z jej przyszłego pasa warstwę żyznej ziemi, której grubość wynosiła nawet do 2 m. Z kolei zróżnicowane ukształtowanie terenu spowodowało konieczność wykonywania wykopów do 15 metrów głębokości, co było dużym wyzwaniem szczególnie przy wysokim poziomie wód gruntowych. Dodatkową trudnością były ponadnormatywne opady; w miesiącach czerwcu i lipcu br. padało przez 1,5 miesiąca, co znacznie ograniczało możliwości prowadzenia robót ziemnych.

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

Obecnie budowlańcy wykorzystują każdą chwilę, żeby nadrobić czas. Prace toczą się na wszystkich frontach, 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, m.in. w rejonie Pawłosiowa, gdzie są budowane konstrukcje łącznic i nasypy. Całą dobę trwa także budowa wykopów i nasypów w rejonie Boratyna oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych – Gubernia i Dmytrowice. Na całym odcinku jest wykonywana konstrukcja drogi. Na ok. 2,5 – kilometrowym odcinku autostrady ułożono masę bitumiczną (podbudowa i warstwa wiążąca) na obydwu nitkach oraz 1 km na jednej nitce.

 

Na wszystkich obiektach mostowych prowadzone są prace konstrukcyjne, wykonywane podpory i ustroje nośne. Dobiega końca budowa przepustów. 

 

Postęp prac jest także widoczny w rejonie obwodu utrzymania autostrady, gdzie wzniesiono wszystkie budynki w stanie surowym. Nad stacją paliw trwa montaż wiaty, prowadzone są prace związane z montażem rurociągów technologicznych. Nad placem magazynowym jest wykonywane częściowe zadaszenie. Nad magazynem soli wkrótce zostanie zamontowana kopuła. Na budynku warsztatowo - magazynowym jest wykonywane pokrycie dachu. W budynku administracyjno—biurowym trwają prace wykończeniowe.

Prace wykończeniowe są również prowadzone w miejscach obsługi podróżnych, gdzie wykonywane są także drogi manewrowe oraz krawężniki.

 

Wykonawca na bieżąco utrzymuje i remontuje drogi dojazdowe.

 

Łącznie na całym odcinku autostrady pracuje ok. 1350 osób, z czego 170 stanowi kadra inżynierska, 630 osób stanowią pracownicy fizyczni i 550 osób – operatorzy sprzętów budowlanych. Materiały na budowę są transportowane 250 samochodami; na wybudowanie 25- kilometrowego odcinka autostrady potrzeba 1,5 mln ton kruszyw. 

 

Realizacja inwestycji wymagała budowy 25 km dróg technologicznych oraz uzyskania zezwoleń na korzystanie z 37 km dróg wojewódzkich i powiatowych.