viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Ruszyła budowa obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77

13-09-2011

Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty w dniu 12 września 2011r. rozpoczęto budowę I etapu obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77. Wykonawcą tego przeszło 4-kilometrowego odcinka obwodnicy jest polsko-hiszpańskie Konsorcjum firm ze spółką SANDO BUDOWNICTWO POLSKA jako liderem i Partnerem CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO S.A. z Hiszpanii. Wartość kontraktu to 36 531 000 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wydarzenie dzisiejsze połączone zostało z oddaniem do ruchu łącznika przyszłej obwodnicy, zrealizowanego przez Gminę Miasto Leżajsk.

 

W ramach inwestycji powstanie I etap drogi obwodowej o długości 4,1 km (klasy technicznej GP) jednojezdniowej, dwupasowej. Budowa obwodnicy obejmuje także wykonanie m.in. 242 tys. m3 robót ziemnych, 424 tys. m3 robót bitumicznych (podbudów i nawierzchni), 1 wiadukt drogowy o łącznej długości 50,97 m, 2 przejazdy gospodarcze (o dł. 33 i 24 m), 337 m przepustów rurowych, 2177m kanalizacji deszczowej, 869m ekranów akustycznych 10493 szt. nasadzeń drzew i krzewów.

 

Obwodnica Leżajska jest inwestycją znaczącą nie tylko dla kierowców i mieszkańców Podkarpacia, ale ma także charakter ponadregionalny. Jest ważnym elementem ogólnokrajowego ciągu komunikacyjnego. Jest kolejnym działaniem na usprawnienie przejazdu z centralnej Polski na wschód, w kierunku przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku. Dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z zabytkowego centrum miasta pozwoli na szybsze, bezpieczniejsze i komfortowe pokonanie tego odcinka, co nie jest bez znaczenia przy tak dużym natężeniu ruchu (wg GPR 2010 – 11 103 poj./dobę).  

 

Proces prac przygotowawczych, projektowych oraz uzyskiwania setek uzgodnień trwał aż siedemnaście lat. Wymagał koordynacji prac wielu instytucji oraz osób. Zanim sprzęt mógł wjechać na plac budowy, musiały powstać dziesiątki kilogramów dokumentacji, bez których nie można było rozpocząć prac i przetargów. Etap przygotowania inwestycji pozornie wydaje się być mało produktywnym, jednak bez niego inwestycja ta nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Ważnym podkreślenia jest fakt długoletniej współpracy z władzami samorządowymi. A wszystko rozpoczęło się w 1994 roku, kiedy to ówczesne władze Leżajska podjęły batalię o rozpoczęcie prac przy obwodnicy Leżajska. W 2001r. O/Rzeszów GDDKiA podpisał z Gminą Miasto Leżajsk Porozumienie w sprawie wprowadzenia do MPZP zatwierdzonego przebiegu obwodnicy Leżajska oraz opracowania i finansowania koncepcji programowo-przestrzennej na budowę obwodnicy Leżajska. Trzy lata później, w 2004r. podpisano kolejne porozumienie z Gminą Miasto Leżajsk i Zarządem Województwa Podkarpackiego, którego efektem było sfinansowanie oraz realizacja łącznika przez Gminę Miasto Leżajsk i przygotowanie przez GDDKiA obwodnicy Leżajska do realizacji.

 

Budowa obwodnicy Leżajska będzie współfinansowana ze środków unijnych. Inwestycja została bowiem ujęta 31.08.2010 na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIiŚ 8.2-29 (zapewnione finansowanie dla I i II Etapu). Wartość kosztorysowa I i II etapu obwodnicy Leżajska wynosi 150 mln PLN.