viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 na odcinku w. Jarosław Zachód - w. Przemyśl

A4 Jarosław Zachód - Przemyśl

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział: Rzeszów

- długość – 25,65 km

- obecny etap –  oddany do  użytkowania

- lata realizacji - 2009 – 2013

- wartość projektu – 1 020 391 547,20 zł ( brutto)

 

1.etap zrealizowany

- 29.12.2008 - uzyskanie decyzji środowiskowej

- 29.10.2009 - podpisanie umowy na realizację. Wykonawca: BUDIMEX S.A. 

 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca podzielił realizowany kontrakt na dwa odcinki:

 •  Odcinek 1 od km 621+800,67 do km 629+900,00 – 8,1 km
 • Odcinek  2 od km 629+900,00 do km 647+455,82 – 17,55 km

- 30.07.2010 – uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział Rzeszów decyzji ZRID dla Odcinka 1

- 24.09.2010 - uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział Rzeszów decyzji ZRID dla Odcinka 2

- 27.05.2013 - oddanie do ruchu Odcinka 2 tj. od węzła Jarosław Wschód do węzła Przemyśl

- 20.12.2013 - oddanie do ruchu węzła Jarosław Zachód wybudowanego przez firmę Polimex Mostostal S.A. (Wykonawcę sąsiedniego kontraktu Rzeszów – Jarosław) co umożliwiło korzystanie wykonanego wcześniej Odcinka 1 tj. od węzła Jarosław Zachód do węzła Jarosław Wschód

- 17.06.2013 - Inżynier Kontraktu zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu (Przejęcie Robót i Odcinków) wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego Kontraktu, w którym zakończenie robót zostało określone na dzień 25.06.2013r.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek autostrady A4, przebiega w geograficznym układzie na kierunku z zachodu na wschód i w całości przechodzi przez tereny województwa podkarpackiego w obrębie następujących powiatów i gmin: powiat przeworski - gmina Przeworsk, powiat jarosławski - gmina Pawłosiów, Roźwienica, Chłopice, Radymno, powiat przemyski - gmina Orły. Początek odcinka umiejscowiony jest w pikietażu 621+800,67 za węzłem Jarosław Zachód.
Trasa autostrady przebiega w kierunku południowo-wschodnim, omijając miasto Jarosław po południowej stronie. Następnie trasa autostrady kieruje się lekko na  północny-wschód w kierunku Radymna. Koniec przedmiotowego odcinka autostrady A4, znajduje się w pikietażu 647+455,82 za węzłem Przemyśl.

 

PLAN ORIENTACYJNY_1 

PLAN ORIENTACYJNY_2 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi – A

- prędkość projektowa -120 km/h

- prędkość miarodajna – 130 km/h

- liczba pasów ruchu – 2x2                               

- szerokość pasa ruchu – 3,75 m

- szerokość opasek wewnętrznych  -  0,5 m

- szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m

- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12,5m

- szerokość poboczy gruntowych   – 1,25 m

- skrajnia pionowa – 5,0  m

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zrealizowano :

 • budowę 25,65 km autostrady
 • budowę dwupoziomowych  węzłów drogowych: Jarosław Wschód i Przemyśl
 • budowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt)
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę systemu odwodnienia
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP I Zamiechów i Kaszyce, MOP II Cieszacin,
  MOP III Pawłosiów
 • budowę stacji poboru opłat (SPO) zlokalizowanych przy węźle Jarosław Wschód i Przemyśl
 • budowę kompletnego Obwodu Utrzymania Autostrady OUA na węźle Przemyśl 
 • budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska
 • budowę oświetlenia drogowego
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • budowę i przebudowę istniejących dróg, w zakresie usunięcia kolizji lub /i zapewnienia połączenia z autostradą
 • przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej

4.Obiekty inżynierskie:

Realizacja zadania obejmowała wykonanie następujących obiektów  (w tym również zintegrowanych z przejściami dla zwierząt): 

 • 4 mostów 
 • 9 wiaduktów autostradowych 
 • 10 wiaduktów drogowych
 • 12 przepustów o funkcji ekologicznej 

  

5. Węzły

- węzeł Jarosław Wschód - to dwupoziomowy węzeł, który stanowi połączenie autostrady  A4  z istniejąca drogą wojewódzką 880 Jarosław-Pruchnik. Skrzyżowanie autostrady z istniejącą drogą wojewódzką w kształcie typowej „trąbki” jest węzłem typu WB (droga wojewódzka biegnie pod autostradą). Węzeł wyposażono w Stację Poboru Opłat (SPO) oraz plac do ważenia pojazdów. 

 

- węzeł Przemyśl - to dwupoziomowy węzeł, który stanowi połączenie odcinka autostrad A4 z istniejącą drogą krajową nr 77 Sandomierz – Przemyśl. Skrzyżowanie autostrady z istniejącą DK77 w kształcie podwójnej „trąbki” typu WA (droga krajowa biegnie pod autostradą). Węzeł wyposażono w Stację Poboru Opłat ( SPO)  oraz plac do ważenia pojazdów. Na węźle Przemyśl zlokalizowany jest także Obwód Utrzymania Autostrady (OUA).

 

6. MOP-y

 • kategorii I  „Zamiechów”
 • kategorii I  „Kaszyce”
 • kategorii II „Cieszacin”
 • kategorii III „Pawłosiów”

 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne i retencyjno – odparowujące,
 • ekrany akustyczne,
 • nasadzenia zieleni izolacyjnej.