viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA- zakończone

A4 Rzeszów Północ - Rzeszów Wschód

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość A4 - 6,9 km

- długość DK19 - 1,4 km

- obecny etap – inwestycja oddana do ruchu 

- lata realizacji - 2010-2012

 

1.etap zrealizowany:

29.12.2009 - data uzyskania ZRID

- 25.02.2010 - data podpisania umowy na roboty. Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider: Mostostal Warszawa S.A., Partner: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S. A. 

09.12.2009 - data podpisania umowy na nadzór Wykonawca: Konsorcjum firm - Lider: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o., Partner: ECM Group Polska Sp. z o. o.

17.03.2010 - data przekazania placu budowy

29.03.2010 - data rozpoczęcia robót

22.06.2012 - data zakończenia robót

04.07.2012 - wydanie Świadectwa Przejęcia 

10.09.2012 - otwarcie odcinka dla ruchu

27.11.2013 - wydanie Świadectwa Wykonania (wartość zrealizowanych robót na dzień 30.04.2015r. – około 447 000 000,00 zł,  co stanowi (ok.102 % ) zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto).

 

Nadzór autorski nad realizacją zadania zgodnie z wykonanym projektem pełniło: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. Biuro to wykonało całość dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie.

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Pas drogowy dla przedmiotowego odcinka autostrady A4 został ustalony Decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej Nr I.X-7119-1-9/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Głogów Małopolski i Trzebownisko. Odcinek stanowi część autostrady A4 łączącej Niemcy (przejście graniczne w Zgorzelcu) z Ukrainą (przejście graniczne w Korczowej) i jednocześnie część tzw. północnej obwodnicy Rzeszowa.

 

2.Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - A

- prędkość projektowa - 120 km/h

- ilość jezdni - 2

- ilość pasów ruchu - 4 (2x2)

- szerokość pasa ruchu - 3,75 m

- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m

- szerokość pasa dzielącego - 12,5 m

- szerokość pobocza gruntowego - 1,25 ÷ 1,80 m

- obciążenie dopuszczalne osi - 115 kN/oś

Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.

 

3.Zakres inwestycji

a/Roboty drogowe w zakresie:

- budowa autostrady A4 o długości około 6,9 km,

- budowę odcinka DK19 o długości około 1,4 km

- budowa dwóch węzłów autostradowych: Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód

- budowa odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego terenu,

- przebudowa odcinków dróg gminnych,

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady)

- budowa przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.

- budowa 12 drogowych obiektów inżynierskich,

- budowa urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni
- budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej: budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady, przebudowa urządzeń melioracyjnych, budowa oświetlenia wraz zasilaniem, przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia, przebudowa linii niskiego i średniego napięcia, budowa łączności autostradowej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowa kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych

 

4. Obiekty inżynierskie

Na odcinku autostrady A4 węzeł Rzeszów Północ - węzeł Rzeszów Wschód (km 574+300,00 – km 581+250,00 oraz na DK19 (w obrębie węzła autostrady A4 Rzeszów Wschód) na odcinku: km 467+030,04 – km 468+360,00 występuje łącznie 12 obiektów inżynierskich, w tym:

  • 2 wiadukty w ciągu autostrady
  • 3 mosty autostradowe
  • 3 wiadukty drogowe nad autostradą
  • 1 przejście dla pieszych
  • 3 wiadukty drogowe w ciągu nowej DK19

5 w/w obiektów inżynierskich pełni funkcję przejść dla zwierząt

 

5. Węzły

-Wybudowano dwa węzły autostradowe:

  • węzeł „Rzeszów Północ” typu WB „półkoniczyna” na przecięciu autostrady A4 z istniejącą drogą krajową DK9
  • węzeł „Rzeszów Wschód” typu WA „podwójna trąbka” na przecięciu autostrady A4 z projektowaną drogą krajową DK19