viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA> Budowa autostrady A4 Tarnów (W. Krzyż) - W. Dębica Pustynia

A4 Tarnów Północ - Dębica Wschód

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział - Rzeszów

- długość – 34,75 km

- obecny etap –  oddany do  użytkowania

- lata realizacji - 2010 – 2014

- wartość projektu – 2 350 921 873,35 PLN (brutto)

 

1. etap zrealizowany:

- 14.04.2008 r.- uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka znajdującego się na obszarze województwa małopolskiego

- 09.09.2008 r.- uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka znajdującego się na obszarze województwa podkarpackiego

- 07.07.2010r. - podpisanie umowy na realizację kontraktu z Wykonawcą tj. konsorcjum firm w składzie: SIAC Construction Ltd., Hydrobudowa Polska S.A., Aprivia S.A., PBG S.A.

- 07.05.2013 – podpisanie Umowny na kontynuację budowy z nowym Wykonawcą tj. konsorcjum firm w składzie: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o., Budimex S.A.

- 30.10.2014r. -  oddano do ruchu ciąg główny przedmiotowego odcinka autostrady,

- 16.06.2015r. - Inżynier Kontraktu zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu (Przejęcie Robót i Odcinków) wystawił Świadectwo Przejęcia Robót zrealizowanych w ramach przedmiotowego Kontraktu, w którym zakończenie robót zostało określone na dzień 16.06.2015.

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Projekt zlokalizowany jest na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego. Na terenie województwa małopolskiego trasa przebiega przez miasto Tarnów i gminę Lisia Góra. Na terenie województwa podkarpackiego trasa przebiega przez gminy Czarna, Żyraków i Dębica. Początek odcinka umiejscowiony jest w pikietażu 502+796,97 na terenie miasta Tarnów na południe od miejscowości Brzozówka, na północny wschód od centrum miasta. Koniec projektowanego odcinka znajduje się w pikietażu 537+550,00 na terenie miejscowości Zaborowia między miejscowościami Brzeźnica i Pustynia na północ od Dębicy.

 

PLAN ORIENTACYJNY_1 

PLAN ORIENTACYJNY_2 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi – A
 • prędkość projektowa -120 km/h
 • prędkość miarodajna – 130 km/h
 • liczba pasów ruchu – 2x2  docelowo 2x3
 • szerokość pasa ruchu – 3,75 m
 • szerokość opasek wewnętrznych  -  0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 12,5m
 • szerokość poboczy gruntowych   – 1,25 m
 • skrajnia pionowa – 5,0  m
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zrealizowano:

 • budowę 34,75 km  autostrady,
 • budowę węzłów: Dębica Zachód wraz z SPO oraz Dębica Wschód wraz SPO
 • budowę obiektów inżynierskich: mosty, estakady, wiadukty,  przejścia dla pieszych,  przejścia dla zwierząt
 • budowę przepustów ramowych,
 • budowę przepustów rurowych,
 • budowę MOP-ów I kat.: Jastrząbka i Jawornik
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA)
 • budowę Drogowego Odcinka Lotniskowego
 • przebudowę istniejącej sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzenia autostrady
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (odwodnienie, przejścia dla zwierząt średnich nad autostradą, przejścia dla zwierząt małych pod autostradą, przejścia dla płazów zespolone z przepustami pod autostradą, ekrany akustyczne, zieleń)
 • przebudowę i budowę infrastruktury technicznej
 • budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • budowę urządzeń melioracyjnych
 • budowę urządzeń sieci elektroenergetycznej (oświetlenie, zasilanie, wysokie napięcie SN, NN)
 • budowę urządzeń telekomunikacyjnych
 • budowę urządzeń sieci gazowej

 

4. Obiekty inżynierskie:

Realizacja zadania obejmowała wykonanie następujących obiektów:

 • 5 mostów: MA-100, MA-100A, MA-102, MA-110A, MA-113
 • 9 wiaduktów w ciągu autostrady: WA-101, WA-103, WA-106, WA-109, WA-111, WA-112A, WA-117, WA-120/121, WA-122
 • 14 wiaduktów drogowych: WD-97, WD-98, WD-99, WD-104, WD-104A, WD-106A, WD-107, WD-107A, WD-108, WD-112, WD-114, WD-115, WD-116, WD-124
 • 1 estakada E-118
 • 1 przejście dla pieszych PA-116A
 • 3 przejścia dla zwierząt WD-104A, WD-106A, WD-107A

  

5. Węzły

 • węzeł Dębica Zachód - to dwupoziomowy węzeł typu „trąbka”, który stanowi połączenie autostrady  A4  z istniejąca drogą powiatową 1180R. W bliskiej okolicy węzła znajduje się Obwód Utrzymania Autostrady w Żyrakowie
 • węzeł Dębica Wschód - to dwupoziomowy węzeł typu „trąbka”, który stanowi połączenie autostrady  A4  z istniejąca drogą powiatową 1288R

 

6. MOP-y

 • kategorii I „Jawornik”
 • kategorii I „Jastrząbka”

 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne i retencyjno – odparowujące
 • nasadzenia zieleni izolacyjnej