viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Powstają kolejne odcinki nowych dróg na Pomorzu Zachodnim

05-07-2021

Sieć dróg krajowych rozwijana jest głównie w oparciu o rządowy Program Budowy Dróg Krajowych. Obecnie obowiązuje Program na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W ramach tego Programu oddano do ruchu na Pomorzu Zachodnim około 215 nowych dróg o wartości blisko 5,3 mld zł. Prowadzone są dalsze inwestycje o długości niemal 100 km. Kolejne odcinki dróg ekspresowych S6, S10 i S11 są w przygotowaniu.

S3 do samego Świnoujścia  

 

Droga ekspresowa S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Codziennie tysiące ciężarówek przypływa promami ze Szwecji do Świnoujścia, aby kontynuować podróż w dalsze kierunki. Jest to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą trzy autostrady - A6, A2 i A4. Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 r. W kwietniu tego roku zostały oddane do ruchu odcinki Miękowo - Brzozowo i Miękowo - Rzęśnica. Do realizacji pozostał ostatni fragment tej drogi, tj. Świnoujście - Troszyn. 

Początkiem odcinka Świnoujście - Troszyn, o długości 33 km, będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna. Istniejąca droga na tym odcinku jest jednojezdniowa. Konieczna jest budowa dwujezdniowej S3, która będzie zapewniała odpowiednią przepustowość, biorąc pod uwagę rozwój portu w Świnoujściu i budowę tunelu pod cieśniną Świny.  

W sierpniu ubiegłego roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę. Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty: Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz - Troszyn. Łączna wartość podpisanych umów to 1,36 mld zł. Wykonawcy zakończyli prace nad projektami budowlanymi. Pod koniec czerwca tego roku dla obu odcinków zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowych (ZRID). Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 r., a termin ich zakończenia wypada na II kwartał 2024 r. Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami tam, gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Na odcinku prowadzącym przez teren Wolińskiego Parku Narodowego zostanie dobudowana druga jezdnia do tej istniejącej, co będzie skutkowało ciaśniejszymi łukami i ograniczeniem prędkości. Powstanie sześć węzłów drogowych, para Miejsc Obsługi Podróżnych Dargobądz oraz Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Wolin Wschód.  

 

Drążenie tunelu w Świnoujścia zbliża się do półmetku 

 

Wyczekiwana od wielu lat inwestycja jest już na etapie wykonywania zasadniczej części inwestycji – tunelu drążonego maszyną TBM. Od rozpoczęcia drążenia w marcu zostało wykonane już ponad 600 metrów tunelu. Przypominamy, że całkowita długość to 1440 m. Jesienią tunel powinien zostać wydrążony, potem jednak będzie musiała powstać w nim jezdnia, galeria ewakuacyjna i wszelkie instalacje oraz wyposażenie. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA jest Inwestorem Zastępczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tunel ma być gotowy zgodnie z kontraktem we wrześniu 2022 r.  

GDDKiA

 

Węzeł Szczecin Kijewo - kolejne etapy prac  

 

Roboty na autostradzie A6 przy węźle Szczecin Kijewo postępują zgodnie z harmonogramem. Została wykonana przebudowa jezdni autostrady A6 w stronę Świnoujścia, co umożliwiło uruchomienie przejazdu dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Po wakacjach przywrócone zostanie ograniczenie do ruchu jedną jezdnią. Powstają nowe łącznice i jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Zakończenie robót powinno nastąpić w połowie przyszłego roku i tym samym skończą się utrudnienia związane z przebudową węzła. 

GDDKiA


S11 Koszalin Bobolice - w lipcu ruszy budowa 48 km nowej drogi 

 

W lutym i marcu ubiegłego roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S11 między Koszalinem i Bobolicami, o łącznej długości 48 km. Wykonawcy zrealizowali prace projektowe i zgodnie z terminami kontraktowymi złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Obecnie inwestycje te przechodzą z fazy projektowania do etapu robót budowlanych. W drugiej połowie czerwca, dla wszystkich odcinków, Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje ZRID. Prace powinny ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu i niezbędne inwentaryzacje.  W zakresie inwestycji  budowa obejmie m.in. pięć węzłów drogowych i dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych Dargiń Północ i Południe oraz Niekłonice Zachód i Wschód oraz Obwód Utrzymania Drogi Bobolice. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2023 r.  

GDDKiA

 

Pozostałe inwestycje 

 

W tym roku zostanie zakończona budowa obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26, która wyprowadzi ruch tranzytowy z zabytkowego centrum miasta. Ruszają roboty przy budowie I etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13.  

W III kwartale tego roku powinna zostać podpisana umowa i rozpoczęte roboty na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Od końca kwietnia trwają prace projektowe dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Jeszcze w wakacje powinniśmy podpisać umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter  i Instagram .