viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Zapoznaj się z przebiegami obwodnic Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22

25-06-2021

Trwa akcja informacyjna dotycząca wariantów przebiegu obwodnic miejscowości Szwecja, Wałcz, Rusinowo i Człopa na DK22. Zostały uruchomione strony internetowe projektów, na których można zapoznać się ze szczegółowymi mapami wariantów przebiegu obwodnic. Na stronach zostały umieszczone również ankiety, w których można wyrazić swoje opinie na temat wariantów przebiegu obwodnic. W przyszłym roku planowane jest uzyskanie dla tych obwodnic decyzji środowiskowych, które określą wariant realizacyjny.

Inwestycje z Programu 100 obwodnic

Cztery obwodnice miejscowości w ciągu DK22 są wśród dziewięciu inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim. Prace przygotowawcze dla obwodnic na DK22 ruszyły w połowie ubiegłego roku. Wcześniej nie było przygotowanych żadnych projektów, dlatego w pierwszej kolejności zostały wyznaczone warianty przebiegu. W przyszłym roku planowane jest przeprowadzenie procedury wydania decyzji środowiskowych. Następnie ruszą pracę nad dalszymi etapami dokumentacji, które będą obejmowały również badania geologiczne.

 

Obwodnica Szwecji w ciągu DK22

strona internetowa projektu: http://www.obwodnicaszwecji.bptrasa.pl/

Plan orientacyjny:

GDDKiA 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. W ramach prac nad prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym zostały opracowane trzy warianty przebiegu. Długości wariantów wahają się od 3,6 km do 4,9 km. Jeden wariant omija miejscowość od zachodu, natomiast dwa od wschodu. W przyszłym roku powinna zostać uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł ruszyć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027. 

 

 

Obwodnica Wałcza w ciągu DK22

strona internetowa projektu:  http://www.obwodnicawalcza.bptrasa.pl/

Plan orientacyjny:

GDDKiA 

Przez Wałcz przebiegają dwie drogi krajowe - DK10 i DK22. Z obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S10 możemy już korzystać od grudnia ubiegłego roku. Do wyprowadzenia całości ruchu tranzytowego potrzeba jednak również obwodnicy w ciągu DK22. Obwodnica będzie omijała Wałcz, jak również położoną na południowy zachód od Wałcza miejscowość Strączno. W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego węzła drogowego na obwodnicy w ciągu S10 między Wałczem a Witankowem. W ramach prac nad prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym zostały opracowane trzy podstawowe warianty przebiegu oraz dwa podwarianty dla każdego wariantu. Długości wariantów wahają się od 11,5 km do 12,5 km. Ze względu na uwarunkowania terenowe wszystkie warianty omijają Wałcz i miejscowość Strączno od wschodu. W przyszłym roku powinna zostać uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł ruszyć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027. 

 

 

Obwodnica Rusinowa w ciągu DK22

strona internetowa projektu:  https://dk22-obwodnica-rusinowa.pl/

Plan orientacyjny:

GDDKiA 

Przez położone na południe od Wałcza Rusinowo przebiega ruch tranzytowy w ciągu DK22. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana w czerwcu 2020 roku. Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł się rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027. 

 

Obwodnica Człopy w ciągu DK22

strona internetowa projektu:  http://www.obwodnicaczlopy.bptrasa.pl/

Plan orientacyjny:

GDDKiA 

Dla inwestycji trzeba wykonać całość procesu przygotowawczego, w tym uzyskać decyzję środowiskową określającą przebieg drogi. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Projektanci opracowali łącznie 5 wariantów przebiegu obwodnicy. Długość wariantów waha się od 5,8 km do 10,2 km. Dwa warianty omijają Człopę od Zachodu, natomiast dwa od wschodu.  Na podstawie wykonanych opracowań i raportu oddziaływania na środowisko zostanie uzyskana decyzja środowiskowa, która określi wariant realizacyjny inwestycji. Następnie, po wykonaniu badań podłoża i dalszej dokumentacji, będzie mógł ruszyć przetarg na zaprojektowanie i budowę inwestycji. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024-2027.