viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA- zakończone

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 77 LIPNIK - PRZEMYŚL

21-12-2007
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 77 Lipniki - Przemyśl z drogą wojewódzką Nr 877 Naklik – Dylągówka w m. LEŻAJSK

 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 77
Lipniki – Przemyśl
z drogą wojewódzką Nr 877 Naklik – Dylągówka
w m. LEŻAJSK


REALIZATORZY KONTRAKTU

ZAMAWIAJĄCY: 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowy  Dróg i Mostów w Leżajsku  S. A.                  
ul. Mickiewicza 79;   37 – 300 Leżajsk
PODWYKONAWCY: 1. Firma ELEKTRYK s.c.  Wojciech Zabłotni,  Danuta Zabłotnia; 
     37-300 Leżajsk,  ul. Bernardyńska 6   –  roboty  elektryczne  
2. Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych; 
     35 - 083 Rzeszów,  ul.  Mickiewicza 14  –  roboty teletechniczne
3. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
     37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3  –  roboty  wodociągowe
PROJEKTANT: Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „KLOTOIDA”
ul. Płk.St. Dąbka 8 ;  30 – 732 Kraków
INSPEKTOR NADZORU: Wiesław Futoma - GDDKiA  Oddział w Rzeszowie
KIEROWNIK BUDOWY: Antoni Ulma – PBDiM S.A.  w Leżajsku


Czas realizacji Kontraktu:  4 miesiące
  -   Data podpisania umowy                 05.01.2006 r.
  -   Data przekazania terenu budowy    19.01.2006 r.
  -   Data rozpoczęcia robót                  23.03.2006 r. 
  -   Data zakończenia robót                 15.07.2006 r.       
                                         
Wartość zrealizowanych robót wyniosła   1 095,6  tys. zł. (netto)
                                                                  1 336,7  tys. zł. (brutto)

Źródła finansowania Kontraktu:
-  środki budżetowe – Oddziału GDDKiA w Rzeszowie - w wysokości 1 095,7 tys. zł     
    (brutto) - co stanowi udział w  82 %
-  środki Samorządu Województwa  -  w wysokości 240,95 tys. zł (brutto) - stanowi 18 %
-  Urząd Miasta Leżajska przygotował i przekazał teren pod budowę ronda

 
ZAKRES RZECZOWY OBEJMOWAŁ :
• budowę małego ronda, w miejscu skrzyżowania zwykłego, trójwlotowego (średnica zewnętrzna jezdni ronda wynosi 32,0m; średnica wyspy środkowej ronda – 16,0m)
• przebudowę chodników w rejonie skrzyżowania wraz z budową azyli dla pieszych na wlotach ronda – m2  1 140
• przebudowę lub rozbudowę zjazdów na posesje z kostki kam. wys. 10 cm - m2  300
• przebudowę istniejącej nawierzchni w celu dostosowania do rozwiązań projektowych
w tym:
           -  ustawienie krawężników granitowych na ławie betonowej -  mb 630
           -  ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej -  mb 170
           - nawierzchnia z kostki rzędowej granitowej wys. 21 cm. (pierścień ronda
               oraz wyspy najazdowe) - m2  205
           -  ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki kamiennej  -  mb 340
           -  wykonanie w-wy ścieralnej z  mieszanki SMA - m2  1613
           -  wykonanie w-wy wiążącej z  betonu asfaltowego - m2  1613
           -  wykonanie w-wy podbudowy z  betonu asfaltowego - m2  1600           
           -  wykonanie w-wy podbudowy z  betonu cementowego  - m2  305                   
           -  wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łam. grub. w-wy 15-20 cm  - m2  1989 
 
Ponadto w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono na nowe całość oznakowania pionowego (łącznie 28 znaków drogowych) wykonano także (będzie wykonane po 2 tygodniach od ułożenia warstwy ścieralnej SMA ) oznakowanie poziome  w nowej technologii grubowarstwowe masy chemoutwardzalne (łącznie m2  136) wraz z elementami odblaskowymi w osi jezdni i na krawężnikach – razem 170 szt.
Ustawione zostały elementy zabezpieczające ruch pieszy (ogrodzenia łańcuchowe) -70 m.
 
W zakresie robót towarzyszących przebudowano:
• kanalizację deszczową dług. 25 mb wraz z przykanalikami o łącznej dług.120 mb.
• oświetlenie uliczne:  9 latarni + 20 mb sieci zasilającej
• sieć wodociągową – 42 mb
• sieć teletechniczną – 50 mb
• zagospodarowanie zielenią wyspy centralnej ronda łącznie ok. 350 szadzonek.
 
UZYSKANE  EFEKTY:
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• poprawa płynności ruchu i komfortu jazdy,
• poprawa równości i szorstkości nawierzchni,
• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego.
 

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

zdjecie_1_s.jpg   zdjecie_2_s.jpg 
     
zdjecie_3_s.jpg    zdjecie_4_s.jpg