viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa autostrady A4 na odcinku w. Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Północ

A4 Rzeszów Zachód - Rzeszów Północ

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość - 4,01 km

- obecny etap – inwestycja oddana do ruchu 

- lata realizacji – 2010 - 2013

 

1.etap zrealizowany:

07.04.2010 - data uzyskania decyzji ZRID

- 22.04.2010 - data podpisania umowy na roboty. Wykonawca robót - konsorcjum firm:

Lider: Radko Sp. z o.o., Partner: AUTOSTRADA WSCHODNIA Sp. z o.o. i PUNJ LLOYD LTD.

09.12.2009 - data podpisania umowy na nadzór

19.05.2010 - data przekazania placu budowy

21.05.2010 - data rozpoczęcia robót

08.09.2012 - zakończenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego

14.06.2012 - data zakończenia robót (wartość  zrealizowanych robót  na dzień 25.05.2012  – około  218 000 000,00 zł , co stanowiło (ok. 51,04 % ) zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto).

 

Kontynuacja budowy autostrady A4, na odcinku Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ:

Po odstąpieniu od umowy z pierwszym Wykonawcą, został ogłoszony ponownie przetarg na dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Otwarcie ofert nastąpiło 16 października 2012.

- 01.02.2013 - data podpisania umowy na kontynuację robót. Wykonawca: Budimex S.A.

10.01.2013 - data podpisania umowy na nadzór

01.03.2013 - data przekazania placu budowy

01.03.2013 - data rozpoczęcia robót

- 30.10.2013 - otwarcie odcinka dla ruchu w zakresie ciągu głównego A4 (wartość  zrealizowanych robót  na dzień 30.10.2013 – około  138 000 000,00 zł, co stanowiło (ok. 64,03 % ) zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto).

 

II. Opis inwestycji

Budowa autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Północ oraz drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza jest projektem  współfinansowanym ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 30 czerwca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowaniu tej inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja zlokalizowania jest na terenie województwa podkarpackiego. Stanowi część autostrady A4 łączącej Niemcy (przebiega od dawnego przejścia granicznego do Niemiec Jędrzychowice-Ludwigsdorf koło Zgorzelca) z Ukrainą (przejście graniczne Korczowa).

 

1.Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna: A,

- prędkość projektowa: 120 km/h,

- ilość pasów ruchu: 2x2

- szerokość pasa ruchu: 3,75 m,

- szerokość pasa awaryjnego: 3,0 m,

- szerokość pasa dzielącego: 12 m (w tym szerokość rezerwy na dodatkowy pas ruchu 2x 3,75),

- szerokość pobocza gruntowego: 1,25 ÷ 2,00 m

- obciążenie dopuszczalne osi: 115 kN/oś,

- kategoria ruchu: KR6

 

2.Zakres inwestycji

- Roboty drogowe:

- budowę A4 – 4,01 km

- budowę węzła „Rzeszów Zachód”

- budowę  Obwodu Utrzymania Autostrady

- budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych, zapewniających obsługę przyległego terenu

- przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Obiekty inżynierskie (szt. 8):

8 obiektów tj. mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt, w tym:

- Wiadukt autostradowy WA-151

- Wiadukt autostradowy WA-155

- Most autostradowy MA-153

- Most autostradowy MA-154

- Wiadukt drogowy WD-152

- Wiadukt drogowy WD-3

- Przejście dla zwierząt PZ-155a

- Przejazd gospodarczy PG-1a