viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA> Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu DK 28

Obwodnica miasta Sanok w ciągu DK28

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział - Rzeszów

- długość: 6,699 km

- obecny etap – oddany do użytkowania

- lata realizacji 2016-2020

- planowana wartość projektu: 207 180 936,44 PLN 

 

1.etap zrealizowany:

Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 30.08.2013

Uzyskanie decyzji środowiskowej: 10.07.2014

Uzyskanie Decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej: 21.07.2017

Przetarg ogłoszony: 30.09.2014

Umowa na realizację podpisana: 09.02.2016 (Konsorcjum MAX BOGL Polska Sp. zo.o., MAX BOGL STIFTUNG & Co.KG. Wartość kontraktu: ok. 139,9 mln zł)

Umowa na dofinansowanie unijne projektu: 1.10.2018

Oddanie do uzytkowania: 31.01.2020

   

Umowa na dofinansowanie unijne projektu: 1.10.2018.

Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 169 020 041,67 PLN

GDDKiA

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok. Początek obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK28). Koniec obwodnicy stanowi włączenie projektowanej jej trasy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).

 

Plan orientacyjny przebiegu obwodnicy Sanoka  TUTAJ

GDDKiA 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna GP
- prędkość projektowa 60, 70 km/h;

 • Vp=60 km/h ( km 0+000 – 0+925 )
 • Vp=70 km/h ( km 0+925 – 6+699.14 )

- prędkość miarodajna 80, 90 km/h

 • Vm=80 km/h ( km 0+000 – 0+925 )
 • Vm=90 km/h ( km 0+925 – 6+699.14 )

- liczba pasów ruchu 2+1;
- szerokość pasa ruchu 3,50 m;
- szerokość opasek wewnętrznych 0,5 m;
- szerokość pasa separującego  min. 2,60 m
- szerokość poboczy gruntowych min. 1,50 m;
- skrajnia pionowa 4,9 m
- obciążenie nawierzchni KR5;
 

3. Zakres inwestycji

 • budowa jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
 • budowa 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
 • budowa przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
 • budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
 • budowa jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
 • budowa elementów odwodnienia;
 • budowa oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przebudowa kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi – dot. etapu przygotowania

Dla wariantów 1A, 4A, 5A, 5B, 7A, 7B, 7C przewidziano realizację w dwóch etapach. Pierwszy etap do realizacji zadania od początku obwodnicy na drodze krajowej nr 28 (DK28) do (DK84). Drugi etap to połączenie obwodnicy od DK84 do DK28.

Etapowanie dla warrantu 8A i 8B polega na realizacji, w pierwszym etapie odcinka od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 886 (DW886) oraz ulicy Krakowskiej (DK 28) do DK 84. Drugi etap to połączenie obwodnicy od DK84 do DK28. Do realizacji przyjęto wariant ze skrzyżowaniami zgodnie z wariantem 8B

 

5. Obiekty inżynierskie

12 obiektów inżynierskich w tym:

-9 w ciągu drogi krajowej, (w tym 6 pełniących funkcje ekologiczną),

-1 w ciągu łącznika do Ronda Beksińskiego (pełniącego funkcje ekologiczną),

-1 w ciągu drogi dojazdowej,

-1 nad droga krajową w ciągu drogi dojazdowej,

4 obiektów na potokach górskich;

6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą;

8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi;

 

6. Skrzyżowania:

 • Rondo nr 1 typu „nerka” na skrzyżowaniu obwodnicy z DW 886 i DK28;
 • Skrzyżowanie na prawe skręty na przecięciu Obwodnicy z łącznikiem do ul. Gen. Leopolda Okulickiego (projekt łącznika nie jest objęty niniejszym opracowaniem);
 • Rondo nr 2 na skrzyżowaniu Obwodnicy z łącznikiem do Ronda Beksińskiego (projekt łącznika nie jest objęty niniejszym opracowaniem);
 • Rondo nr 3 na skrzyżowaniu Obwodnicy z DK 84 (ul. Lipińskiego);


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.07.2014 r., decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.05.2015 r. oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.06.2017 r.  wskazano na konieczność budowy:

- przejść dla zwierząt małych i średnich dla ochrony dziko żyjącej fauny,

- urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu

 

Powiązane informacje:

1.10.2018 r. Blisko 144 miliony złotych z UE na nową obwodnicę Sanoka 

12.04.2018 r. Niezwykłe odkrycie archeologiczne na obwodnicy Sanoka

28.08.2017 r. Ruszyły prace na budowie obwodnicy Sanoka

25.01.2017 r. Wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji ZRID dla obwodnicy Sanoka 

18.03.2016 r. Sąd oddalił skargi na decyzje środowiskowe dla S19 i obwodnicy Sanoka 

9.02.2016 r. Umowa na obwodnicę Sanoka podpisana 

22.01.2016 r. Przetarg na budowę obwodnicy Sanoka bez zastrzeżeń UZP 

16.12.2015 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka 

4.11.2015 r. Znamy firmy zainteresowane budową obwodnicy Sanoka 

3.09.2015 r. Zaproszenie do składania ofert na budowę obwodnicy Sanoka 

20.05.2015 r. Obwodnica Sanoka z ostateczną decyzją środowiskową 

1.10.2014 r. Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Sanoka 

17.06.2014 r. Umowa na wykonanie koncepcji obwodnicy Sanoka podpisana