viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

Miasto Jarosław ma już obwodnicę. Podróżujący DK4 komfortowo ominą miasto.

18-12-2012

Od dziś przejazd przez miasto Jarosław zajmie najwyżej kwadrans. Do ruchu oddana została ponad 11-kilometrowa obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4. Obwodnica nie tylko skróci czasu przejazdu i poprawi komfort podróżowania ale przede wszystkim poprawi bardzo trudną sytuację komunikacyjną miasta oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników DK4. Dzięki otwartej w ubiegłym tygodniu obwodnicy Jędrzejowa i teraz Jarosławia, licznik nowych dróg oddanych kierowcom od początku roku zatrzymał się na 735,3 km. A to jeszcze nie koniec nowych tras w 2012 roku.


Projekt ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wartość całkowita projektu wynosi 468,4 mln zł, w tym wartość kwalifikowalna to 368,7 mln zł, a wartość dofinansowania z EFRR to 177,9 mln zł.

 

Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 4 stanowi ważny element układu komunikacyjnego kraju umożliwiający połączenie zachodniej granicy państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą z Ukrainą. Jest także częścią transeuropejskiego korytarza transportowego sieci TEN-T.

 

Bardzo duże, sięgające 17 000 pojazdów na dobę, natężenie ruchu na odcinku miejskim DK 4 oraz nakładający się w Jarosławiu ruch tranzytowy na ruch lokalny od lat powodował, paraliż komunikacyjny miasta. Otwarta dziś inwestycja pozwoli na przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta poza tereny zabudowane.

 

Obwodnica skróci czas przejazdu przez miasto Jarosław do 15 min, przeniesie ruch tranzytowy z centrum a to w sposób radykalny zmniejszy uciążliwe oddziaływanie istniejącej drogi na otoczenie miasta, w tym na zabudowę mieszkaniową w centrum Jarosławia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza i drgań. Nowy odcinek tym samym zmniejszy degradację istniejącej cennej zabudowy, zabytków architektonicznych oraz istniejących w mieście dróg.

 

Nowa droga dostosowana jest do wymogów Unii Europejskiej (nacisk 11,5 t/oś) a w przyszłości pełnić będzie funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A4.

 

Obwodnica Jarosławia – fakty, liczby, ciekawoski:

- długość odcinka - 11,31 km;

- zlokalizowana na terenie gminy Pawłosiów, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław

- droga klasy GP;

- start budowy - marzec 2010 r.

- udostępnienie do ruchu – grudzień 2012 r.

- realizowana dwiema umowami: konsorcjum firm z Eurovia Polska S.A. na czele (obwodnica) i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. (budowa wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych);

- obwodnica skróci czas przejazdu przez miasto Jarosław do 15 min.

- wybudowano szereg murów oporowych, które stanowią zabezpieczenie skarp, nasypów i wykopów,

- na budowie obwodnicy średnio w miesiącu pracowało ponad 530 robotników oraz 170 jednostek sprzętowych,

- 97 kilometrów to łączna długość wzmocnień gruntów obwodnicy przy zastosowaniu m.in. kolumn żwirowych.

- nacisk 11,5 t/oś,

- 4 bezkolizyjne węzły.

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA