Miasto Jarosław ma już obwodnicę. Podróżujący DK4 komfortowo ominą miasto.


Od dziś przejazd przez miasto Jarosław zajmie najwyżej kwadrans. Do ruchu oddana została ponad 11-kilometrowa obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4. Obwodnica nie tylko skróci czasu przejazdu i poprawi komfort podróżowania ale przede wszystkim poprawi bardzo trudną sytuację komunikacyjną miasta oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników DK4. Dzięki otwartej w ubiegłym tygodniu obwodnicy Jędrzejowa i teraz Jarosławia, licznik nowych dróg oddanych kierowcom od początku roku zatrzymał się na 735,3 km. A to jeszcze nie koniec nowych tras w 2012 roku.


Projekt ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wartość całkowita projektu wynosi 468,4 mln zł, w tym wartość kwalifikowalna to 368,7 mln zł, a wartość dofinansowania z EFRR to 177,9 mln zł.

 

Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 4 stanowi ważny element układu komunikacyjnego kraju umożliwiający połączenie zachodniej granicy państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą z Ukrainą. Jest także częścią transeuropejskiego korytarza transportowego sieci TEN-T.

 

Bardzo duże, sięgające 17 000 pojazdów na dobę, natężenie ruchu na odcinku miejskim DK 4 oraz nakładający się w Jarosławiu ruch tranzytowy na ruch lokalny od lat powodował, paraliż komunikacyjny miasta. Otwarta dziś inwestycja pozwoli na przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta poza tereny zabudowane.

 

Obwodnica skróci czas przejazdu przez miasto Jarosław do 15 min, przeniesie ruch tranzytowy z centrum a to w sposób radykalny zmniejszy uciążliwe oddziaływanie istniejącej drogi na otoczenie miasta, w tym na zabudowę mieszkaniową w centrum Jarosławia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza i drgań. Nowy odcinek tym samym zmniejszy degradację istniejącej cennej zabudowy, zabytków architektonicznych oraz istniejących w mieście dróg.

 

Nowa droga dostosowana jest do wymogów Unii Europejskiej (nacisk 11,5 t/oś) a w przyszłości pełnić będzie funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A4.

 

Obwodnica Jarosławia – fakty, liczby, ciekawoski:

- długość odcinka - 11,31 km;

- zlokalizowana na terenie gminy Pawłosiów, Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław

- droga klasy GP;

- start budowy - marzec 2010 r.

- udostępnienie do ruchu – grudzień 2012 r.

- realizowana dwiema umowami: konsorcjum firm z Eurovia Polska S.A. na czele (obwodnica) i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. (budowa wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych);

- obwodnica skróci czas przejazdu przez miasto Jarosław do 15 min.

- wybudowano szereg murów oporowych, które stanowią zabezpieczenie skarp, nasypów i wykopów,

- na budowie obwodnicy średnio w miesiącu pracowało ponad 530 robotników oraz 170 jednostek sprzętowych,

- 97 kilometrów to łączna długość wzmocnień gruntów obwodnicy przy zastosowaniu m.in. kolumn żwirowych.

- nacisk 11,5 t/oś,

- 4 bezkolizyjne węzły.

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA