viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Podsumowanie roku 2012

13-12-2012

Koniec roku to zawsze czas podsumowań. W 2012 roku rzeszowski Oddział GDDKiA realizował najważniejsze inwestycje drogowe w województwie podkarpackim, prowadził remonty istniejących dróg i obiektów mostowych.

W 2012 roku oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód oraz odcinek autostrady A4 węzeł Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów Wschód. To pierwsze odcinki autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19 oddane do użytku na Podkarpaciu. Docelowo stanowić one będą część układu komunikacyjnego tras szybkiego ruchu, który umożliwi odciążenie centrum Rzeszowa od ruchu tranzytowego nakładającego się na lokalny ruch miejski oraz usprawni przejazd przez miasto od strony północnej. A4 w. Rzeszów Centralny – w. Rzeszów Wschód i S19 Stobierna–w. Rzeszów Wschód współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autostrada A4 to droga klasy A o długości ok. 6,9 km. Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm, z Liderem firmą Mostostal Warszawa S.A. Wartość kontraktu to ok. 440 mln zł brutto. Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm, z Liderem firmą Mostostal Warszawa S.A. Wartość kontraktu to ok. 440 mln zł brutto. S19 to droga klasy S o długości 6,89 km. 

 

Jeszcze w tym roku oddana do ruchu zostanie obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 o długości 11,31 km. Obwodnica to droga krajowa klasy GP – czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Wykonawcą jest konsorcjum firm z Eurovia Polska S.A. na czele.  Celem budowy obwodnicy Jarosławia jest przede wszystkim poprawa bardzo trudnej sytuacji komunikacyjnej miasta Jarosław oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi krajowej nr 4. Budowa dofinansowana została z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Koszt budowy to ponad 430 mln zł.

 

Na finiszu znajduje się budowa autostrady A4 na odcinku Jarosław (w. Wierzbna) – Radymno o długości 24,5 km. 29 października 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą (realizacja systemem Projektuj – Buduj), firmą Budimex Dromex. Wartość umowy to 969 mln 229 tys. zł (brutto) z 7-letnią Gwarancją Jakości. Odcinek zostanie dopuszczony do ruchu na początku 2013 roku. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W realizacji pozostają odcinki A4:

- Dębica – Rzeszów – długość 32,7 km, wykonawcą jest firma Budimex S.A. Wartość umowy to 1,73 mld zł. Zaawansowanie prac wynosi ok. 90 %. Odcinek dopuszczony do ruchu zostanie niezwłocznie po wybudowaniu węzłów.

- W. Rzeszów Wschód - Jarosławdługość 41,2 km, wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem Polimex-Mostostal S.A. Wartość umowy to 2,196 mld zł brutto z 10-letnią Gwarancją Jakości. Zaawansowanie prac wynosi 50 %.

- Radymno – Korczowa – długość 26 km, wykonawcą jest firma J&P AVAX. Wartość umowy to ponad 818 mln zł z 10-letą gwarancją jakości. Kontrakt realizowany jest systemem projektuj-buduj. Zaawansowanie prac na tym odcinku wynosi ponad 60%.

 

W 2012 roku GDDKiA została zmuszona do zerwania kontraktów z konsorcjum firm: SIAC Construction Ltd, PBG S.A., APRIVIA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A budującą odcinek autostrady A4 węzeł Krzyż – węzeł Dębica Pustynia oraz z konsorcjum firm z liderem - firmą Radko Sp. z o.o. realizującą odcinek autostrady A4 w. Rzeszów Zachód – w. Rzeszów Centralny wraz z odc. drogi ekspresowej S19.

Na odcinek autostrady A4 Rzeszów Zachód – w. Rzeszów Centralny oraz na odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Zachód – Świlcza otwarto już oferty przetargowe. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Na odcinek autostrady Tarnów – Dębica został już ogłoszony przetarg. Termin składania ofert mija 10 stycznia 2013 roku.

Budowa autostrady A4 dofinansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin oddania całej autostrady A4 na Podkarpaciu to 2014 rok.

 

W grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę II etapu obwodnicy Leżajska. Konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. jako liderem i DRAGADOS S.A. z Hiszpanii jako partnerem wyceniło budowę na ponad 66,5 mln zł. I etap obwodnicy (4,1 km) pozostaje w budowie. Według deklaracji wykonawcy, Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o., planowany termin zakończenia prac to połowa roku 2013.

 

W 2012 roku GDDKiA rozpoczęła wypłaty dla przedsiębiorców poszkodowanych przez nierzetelnych wykonawców, którzy nie zapłacili za wykonaną pracę. Na Podkarpaciu największe zaległości w płatnościach dla swoich podwykonawców, dostawców oraz usługodawców mają firmy, które realizowały dwa odcinki autostrady A4: Konsorcjum firm z Hydrobudową jako Liderem oraz firma Radko. Pieniądze na wypłaty pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego, przedsiębiorcy otrzymują je po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności. W ramach specustawy Oddział GDDKiA w Rzeszowie dokonał wypłat zaliczek już dla około 100 przedsiębiorców na ponad 15 mln zł. Warto przypomnieć, że do rzeszowskiego oddziału GDDKiA wpłynęła rekordowa liczba 354 zgłoszeń.

 

W 2012 roku zakończył się 3-letni program odbudowy dróg po powodzi. W ramach programu zabezpieczone zostały osuwiska na drogach krajowych nr 9 (Trzciana-Tylawa), 19 (Zarzecze-Nisko) i 28 (Korzeniec oraz Lisówek). Dodatkowo  odbudowywano i remontowano odcinki dróg krajowych 28, 73 i 84.