viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA- zakończone

S19 Rzeszów Zachód - Świlcza

I. Podstawowe informacje o inwestycji

Oddział: Rzeszów

długość: 4,375 km

obecny etap: oddany do ruchu

lata realizacji: 2010-2014

wartość projektu: 283,5 mln zł

 

1.etap zrealizowany

- 07.11.2008 - decyzja środowiskowa

- 07.04.2010 - pozwolenia na budowę (decyzja ZRID)

22.04.2010 - data podpisania umowy na roboty. Wykonawca robót - konsorcjum firm, Lider: Radko Sp. z o.o., Partner: AUTOSTRADA WSCHODNIA Sp. z o.o. i PUNJ LLOYD LTD.

- 21.05.2010 - rozpoczęcie robót

 

Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Zachód – Świlcza

Pod koniec maja 2012 r. GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy na budowę odcinka S19. Wykonawca tej inwestycji wykazywał brak płynności finansowej a co za tym idzie duże opóźnienia w procesie budowy.

Po odstąpieniu od umowy z pierwszym Wykonawcą, został ogłoszony ponownie przetarg na dokończenie budowy S19Otwarcie ofert nastąpiło 22 października 2012.

- 31.01.2013 – podpisanie umowy na kontynuację robót. Wykonawca: Eurovia. Wartość: 142,9 mln zł.

- 28.02.2013 – rozpoczęcie robót

- 13.12.2013 - zakończenie robót na trasie głównej

- 13.12.2013 - udostępnienie drogi do ruchu

- 30.06.2014 - zakończenie robót

 

II. Opis inwestycji:

Inwestycja zlokalizowania jest na terenie województwa podkarpackiego; stanowi część drogi ekspresowej S19 łączącej Białoruś (przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej) ze Słowacją (przejście graniczne w Barwinku) i autostrady A4 łączącej Niemcy (przebiega od dawnego przejścia granicznego do Niemiec Jędrzychowice-Ludwigsdorf koło Zgorzelca) z Ukrainą (przejście graniczne Korczowa).

 

1. Przebieg drogi

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza, od km 0+717,63 do km 5+093,00. Teren przez który przebiega droga zlokalizowany jest na obrzeżach miasta Rzeszowa i w większości wykorzystywany jest na cele rolnicze. Obszar zabudowy jednorodzinnej występuje jedynie wzdłuż drogi powiatowej nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka oraz drogi krajowej nr 94 w miejscowości Świlcza. Wzdłuż drogi krajowej, na odcinku objętym zakresem budowy drogi S19, zlokalizowane są ponadto obiekty użyteczności publicznej (hotel, salony sprzedaży hurtowej i detalicznej).

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna: S,

- prędkość projektowa: 100 km/h,

- prędkość miarodajna: 110 km/h

- ilość pasów ruchu: 2x2

- szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

- szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,

- szerokość pasa dzielącego: 4,0 m (w tym opaski wew. 2 x 0,50 m),

- szerokość pobocza gruntowego: 1,50 m

- obciążenie dopuszczalne osi: 115 kN/oś,

- kategoria ruchu: KR5.

 

3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 4,375 km
 • budowę węzła „Świlcza”  (geometria węzła zaprojektowana jako „półkoniczyna”)
 • przebudowę odcinka drogi krajowej (DK4) o długości 0,957 km
 • przebudowę przyległych odcinków dróg powiatowych
 • budowę obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 1 most, 6 przepustów z blach falistych)
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę oświetlenia drogowego
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • budowę dróg serwisowych (11 odcinków)

 

4. Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji wybudowano 5 dużych obiektów inżynierskich:

- most drogowy na potoku Mrowla,

- wiadukt drogowy nad drogą powiatową nr 1333R,

- przejazd gospodarczy nad drogą ekspresową,

- wiadukt kolejowy nad drogą ekspresową

- wiadukt drogowy na węźle „Świlcza”.

Ponadto wykonano 3 przejazdy gospodarcze oraz 6 przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt o konstrukcji powłokowej z blach falistych.

 

III. Ochrona środowiska

Odwodnienie.

Część wód opadowych z drogi S19 odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie dzielącym, a część do studzienek ściekowych umieszczonych w ścieku „trójkątnym”, usytuowanym wzdłuż krawędzi drogi. Ze studzienek woda przykanalikami odprowadzana jest do otwartych rowów szczelnych. Przed wylotami do głównych odbiorników wody opadowe zostają podczyszczone w zestawie urządzeń podczyszczających (separator, osadnik, studnia kontrolna). Odbiornikiem podczyszczonych ścieków z nawierzchni drogi jest potok Mrowla.

 

Nasadzenia drzew i krzewów.

Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż trasy mają formę liniową o szerokości ok. 10m. Rośliny rozmieszczone są w gatunkowych grupach. Wejścia i wyjścia przejść dla zwierząt obsadzono krzewami (dereń świdawa) w ilości 3495 szt, stanowiącymi ochronę oraz bazę pokarmową (owoce) dla zwierząt. Ogółem drzew liściastych i iglastych nasadzono w ilości 5262 szt.

 

Przejścia dla zwierząt.

Na niniejszym odcinku drogi ekspresowej wykonano 6 obiektów umożliwiających migrację zwierząt w tym 2 przejścia dla małych zwierząt, 2 przejścia dla średnich zwierząt oraz 2 przejścia dla płazów.

 

IV. Bezpieczeństwo

 • bariery ochronne stalowe (w pasie dzielącym – bariery dwustronne, a w miejscu przejazdów awaryjnych – bariery rozbieralne),
 • ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej,
 • znakowanie poziome i pionowe drogi ekspresowej, węzłów i dróg bocznych