viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Na A4 powstaje najdłuższy obiekt inżynierski na Podkarpaciu

30-04-2012

W ramach budowy autostrady A-4 na odc. od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia realizowanych jest m.in. 30 dużych obiektów inżynierskich, mostów, wiaduktów autostradowych oraz przejść dla zwierząt nad realizowaną autostradą. Do najciekawszych należy najdłuższy na Podkarpaciu i jeden z najdłuższych w Polsce obiekt inżynierski – estakada (E-118) o długości całkowitej 1,352 km. Stanowi ona przekroczenie nad terenem zalewowym oraz korytem rzeki Wisłoki.

 

Obiekt charakteryzuje się następującymi parametrami:

ustrój nośny:                 ciągły ustrój skrzynkowy, z betonu sprężonego

korpus podpór:             przyczółki ścienne, podpory pośrednie słupowe    

długość całkowita:        1352,00 m

rozpiętość przęseł:       sekcja 1:  46,00 m + 5x60,00 m + 47,00 m,

                                      sekcja 2:  72,00 m + 120,00 m + 72,00 m,

                                      sekcja 3:  47,00 m + 10x60,00 + 46,00 m,

szerokość całkowita:    38,00 m do 41,10 m

posadowienie:                pośrednie na palach wielkośrednicowych (wiercone, pionowe, bez pozostawionej osłony)

klasa obciążeń obiektu: klasa "A" wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021

 

Estakada zlokalizowana jest w planie częściowo na prostej i częściowo na łuku poziomym wraz z krzywą przejściową.

 

Obiekt realizowany jest w trzech technologiach: metodą tradycyjną (przęsła o łącznej długości 251 m), metodą nawisową (przęsło nurtowe o rozpiętości 120 m) oraz metodą nasuwania podłużnego (przęsła dojazdowe, o długości 981 m (jedna nitka)).

Równolegle pracują 4 stanowiska prefabrykacji zbrojenia i nasuwania oraz 4 stanowiska betonowania nawisowego. Przy realizacji obiektu pracuje podczas jednej zmiany ponad 500 osób, realizacja odbywa się w systemie 24 godzinnym.

 

Metoda tradycyjna:

Polega na ustawieniu szalunków ustroju nośnego na rusztowaniach sztywnym i ich usunięcie/przestawienie po uzyskaniu przez beton ustroju nośnego wymaganych parametrów wytrzymałościowych. Zaletą metody jest względna prostota wykonania rusztowań oraz szalunków oraz relatywnie niewielki koszt przy założeniu wykorzystania niewielkiego zestawu rusztowań sukcesywnie przestawianych wraz z postępem robót.

GDDKiA 

 

 

Metoda nawisowa:

Technologia stosowana przy przekraczaniu dużych przeszkód wodnych, głębokich dolin i innych przeszkód uniemożliwiających zastosowanie podpór tymczasowych i rusztowań. Relatywnie wysoki koszt kompensowany jest brakiem rusztowań i podpór tymczasowych oraz stosunkowo dużą sprawnością i tempem wykonania. W przypadku dużych rzek jest to jedyna uzasadniona metoda przy realizacji obiektów betonowych o schemacie statycznym belki wieloprzęsłowej. Ze względu na swą specyfikę metoda wymaga opracowania specjalistycznego projektu technologicznego uwzgledniającego pracę konstrukcji w poszczególnych fazach realizacji z uwzględnieniem procesów reologicznych zachodzących w betonie. Niezbędnym jest stały monitoring strzałki ugięcia wykonywanych wsporników oraz wysoka precyzja wykonania (ryzyko „nie spotkania się” elementów przęsła realizowanych z dwóch stron przeszkody jednocześnie).

Wykonanie przęsła nurtowego E-118 metodą nawisową 

 Widok na stanowisko do betonowania nawisowego tzw. „traweler” 

 

 

Metoda nasuwania podłużnego:

Stosowana w przypadku bardzo długich obiektów inżynierskich gdzie koszt budowy specjalistycznego stanowiska do nasuwania kompensowany jest brakiem rusztowań. Założeniem metody jest wykonywanie przęsła belki ciągłem segmentami na stanowisku prefabrykacji a następnie przy pomocy siłowników hydraulicznych sukcesywne przemieszczanie, wysuwanie gotowych elementów z podparciem na podporach docelowych jak również często stosowanych podporach tymczasowych. Charakterystyczny dla metody jest doprężany na czas realizacji obiektu, do pierwszego segmentu wykonywanej konstrukcji, dziób montażowy w postaci dwóch stężonych blachownic tzw. „awanbek” pozwalający na przekraczanie znacznych rozpiętości pomiędzy podporami.

Konstrukcja w trakcie nasuwania widoczny „awanbek” i podpory tymczasowe 

 GDDKiA 

Zaletą metody jest możliwość uniezależnienia budowy od niekorzystnych warunków atmosferycznych, ze względu na punktowość prowadzonych prac (niewielkie rozmiary stanowiska) stosowane są specjalistyczne namioty pozwalające prowadzić pracę podczas opadów atmosferycznych i ujemnych temperatur. Podobnie jak w przypadku metody betonowania nawisowego wymagane jest opracowanie specjalistycznego projektu technologicznego uwzgledniającego złożoność stanów naprężeń, w których pracuje konstrukcja w trakcie realizacji metodą nasuwania.

Stanowisko do nasuwania osłonięte namiotem – praca w warunkach zimowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja estakady E118 widziana z lotu ptaka: Estakada E118 z lotu ptaka w początkowym etapie realizacji – betonowanie korpusów podpór 

 kwiecień 2012 

kwiecień 2012  kwiecień 2012