viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInwestycje Zakończone

Budowa węzła „Tczewska” wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła „Rzęśnica”

13-01-2012

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 7,5 km

- obecny etap: w przygotowaniu

- lata realizacji: 2011 – 2014 (tylko przebudowa autostrady od km 89+652 do km 92+500 i budowa węzła Tczewska)

 

etap zrealizowany:

decyzja lokalizacyjna (węzeł Kijewo): 19.08.2008

decyzja lokalizacyjna (Kijewo - Rzęśnica): 22.09.2004

decyzja środowiskowa (węzeł Kijewo): 30.08.2007

decyzja środowiskowa (Kijewo - Rzęśnica):: 27.07.2007

pozwolenia na budowę (węzeł Kijewo): 22.11.2010

pozwolenia na budowę (Kijewo - Rzęśnica): 22.11.2010

decyzja środowiskowa na węzeł Tczewska: 26.10.2011

przebudowa odcinka szlakowego od km 90+265 do km 92+500: 22.09.2011 (rozpoczęcie robót) - 21.12.2012 (oddanie do użytkowania)

budowa węzła Tczewska: 01.07.2013 (rozpoczęcie robót) - 17.06.2014 (oddanie do użytkowania)

przebudowa odcinka szlakowego od km 89+652,20 do km 90+221,20: 06.11.2013 (rozpoczęcie robót) - 12.06.2014 (oddanie do użytkowania)

 

II. Opis inwestycji:

 

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. Od lat 90 XX wieku realizowano przebudowę kolejnych fragmentów. Do przebudowy pozostał jeszcze ostatni odcinek autostrady A6 od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica (obecnie odcinek jest oznaczony jako droga S3).

 

1. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na węźle Kijewo łączącym autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Węzeł Kijewo posiada parametry geometryczne z lat 30 XX wieku, brak jest na części relacji pasów włączania i wyłączania. Dalej odcinek przebiega w kierunku północnym. Istniejąca nawierzchnia z mających już ponad 70 lat „klawiszujących” płyt betonowych jest w bardzo złym stanie, nie posiada pasa awaryjnego postoju i wymaga wielu napraw cząstkowych. Następnie trasa biegnie wiaduktem nad linią kolejową Szczecin – Poznań, oraz przechodzi mostem przez rzekę Płonia. Za mostem na rzece Chełszcząca droga przechodzi przez tereny leśne. Odcinek kończy się na węźle Rzęśnica, na którym nawierzchnia betonowa przechodzi w nawierzchnię bitumiczną.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna "A" – autostrada,

- prędkość projektowa Vp -100 km/h,

- szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

- szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych 2 x 1,25 m,

- szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi),

- szerokość korony 26,50 m.

 

3. zakres inwestycji

Pełen zakres prac planowanych na tym odcinku obejmuję:

  • budowę w rejonie przecięcia autostrady z ulicą Tczewską nowego węzła Tczewska, który połączy z autostradą A6 Szczecin – Dąbie oraz Wielgowo
  • wymianę zniszczonych płyt betonowych na nową, równą nawierzchnię bitumiczną
  • przebudowę węzła Kijewo na węzeł typu koniczyna wraz z pasami włączania i wyłączania dla wszystkich relacji i jezdniami zbiorczo - rozprowadzającymi na autostradzie A6
  • przebudowę mostu na rzece Chełszczącej
  • budowę na odcinku przechodzącym przez tereny leśne dużego górnego przejścia dla zwierząt.

 

4. obiekty inżynierskie

Przebudowa mostu na rzece Chełszcząca,

Budowa górnego przejścia dla zwierząt o szerokości 50 metrów

Budowa nowych wiaduktów nad autostradą A6 na węzłach Kijewo i Tczewska.

 

5. węzły:

Węzeł Kijewo (przebudowa)

Węzeł Tczewska (budowa)

 

III. Ochrona środowiska

Planowana jest budowa przejścia ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+600 (kilometraż DK nr 3). Przejście będzie miało szerokość 50 metrów w najwęższej (środkowej) części. Planowane jest również wygrodzenie trasy siatkami.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy

Prace będą przebiegać etapowo. W I etapie jest przebudowywany odcinek szlakowy autostrady o długości 2,2 kilometra w rejonie przyszłego węzła Tczewska. W II etapie zostanie wybudowany nowy węzeł Tczewska.

Realizacja pozostałych prac, które są przewidziane na tym odcinku, tj. przebudowa reszty odcinka autostrady z płyt betonowych oraz przebudowa węzła Kijewo zależy od przyznania środków finansowych na ten cel.

 

V. Bezpieczeństwo

Zaprojektowano następujące rozwiązania zabezpieczające ruch na autostradzie:

Bariery ochronne stalowe, przejazdy awaryjne przez pas rozdziału, ogrodzenie drogi.

 

Plan inwestycji (niebieską linią został zaznaczony obecnie przebudowywany odcinek)

 

GDDKiA

 

 

 

Zdjęcia z realizacji inwestycji (kwiecień 2012):

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

 

 

Zdjęcia z sierpnia 2012

_DSC0632th.jpg _DSC0643th.jpg 

 

_DSC0604th.jpg  _DSC0626th.jpg 

 

_DSC0628th.jpg  _DSC0648th.jpg 

_DSC0632th.jpg  _DSC0643th.jpg 

 

_DSC0604th.jpg  _DSC0626th.jpg 

 

Zdjęcia z listopada 2012 (po zakończeniu zasadniczych prac)

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

 

Budowa węzła Tczewska listopad 2013.

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA 

 

GDDKiA GDDKiA