viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

 • Kolejne fragmenty S3 coraz bliżej – otwarto oferty cenowe na odcinku Brzozowo- Rzęśnica

  31-05-2017
  Węzeł Rzęśnica - projekt przebudowy

  Poznaliśmy oferty cenowe wykonawców startujących w przetargu na realizację drogi S3 na odcinku Brzozowo – Rzęśnica. Inwestycje podzielona jest na 2 zadania: 1. Budowę S3 na odcinku Brzozowo – Miękowo, 2. Przebudowę na odcinku Miękowo – Rzęśnica. Łącznie do zamawiającego na zadanie pierwsze wpłynęło 5 ofert, na kwoty od 360,5 do 438,3 miliony złotych, natomiast na zadanie drugie 4 oferty, na kwoty od 126,27 do 174,4 milionów złotych. Wszyscy wykonawcy zaproponowali czas realizacji skrócony o 3 miesiące (do 34 miesięcy) i gwarancję wydłużoną do 10 lat. Najniższą cenę za realizację zarówno zadania 1, jak i 2 zaoferowała firma Budimex S.A.. Po sprawdzeniu złożonych przez wykonawców ofert cenowych zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty. Podpisanie umowy planowane jest w III kwartale tego roku. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w połowie 2021 roku.

 • S3 do Świnoujścia w konsultacjach

  30-05-2017

  Na posiedzeniu komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście zaprezentowano przebieg projektowanej drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn ze szczególnym uwzględnieniem odcinka S3 na terenie Miasta Świnoujście oraz prognozy natężenia ruchu. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z rozwiązaniami ruchu lokalnego, dojazdu do terminala promów morskich oraz przekroju projektowanej drogi ekspresowej. Prace nad dokumentację studialną zbliżają się do końca, w IV kwartale tego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jej uzyskanie powinno nastąpić w I kwartale przyszłego roku. Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego. Po tym mógłby się już rozpocząć przetarg na zaprojektowanie i budowę. Realizacja tej inwestycji jest możliwa w latach 2019-2023.

 • Cała S6 od Goleniowa do Koszalina w budowie

  22-05-2017
  symboliczne wbicie łopaty S6 Goleniów - Koszalin

  Symbolicznie wbito łopatę na budowie drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina. W uroczystości wziął udział między innymi Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin oraz przedstawiciele wykonawców i nadzoru. Tym samym został zaakcentowany fakt rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych na wszystkich 6 odcinkach drogi S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości 120 km. Drogą tą powinniśmy pojechać w 2019 roku. Od wiosny ubiegłego roku jest również obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu S6, także łączna długość budowanej w regionie S6 to 140 km. Nie ma obecnie w kraju dłuższego odcinka drogi szybkiego ruchu w budowie. Jednocześnie nigdy w historii regionu nie budowano jednocześnie tylu nowych dróg.

 • Ruszył 2 etap przetargu na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13

  22-05-2017
  Dyrektor GDDKiA O Szczecin Łukasz Lendner odbiera z rąk ministra Jerzego Szmita skierowanie do 2 etapu przetargu dla obwodnicy Przecławia i Warzymic

  Podczas wizyty w Szczecinie Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit skierował do 2 etapu postępowania przetargowego obwodnicę Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13. Niezwłocznie do 18 wykonawców spełniających warunki uczestnictwa w tym przetargu zostały wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawcy na podstawie otrzymanych materiałów przygotują oferty cenowe. Następnie zostanie wybrana oferty najkorzystniejsza. Podpisanie umowy planowane w IV kwartale bieżącego roku. Na zaprojektowanie i budowę inwestycji zwycięzca przetargu będzie miał od 34 do 37 miesięcy, w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID (z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca.) Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w 2021 roku.

 • Podpisano umowę o zastępstwie inwestycyjnym przy realizacji tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu

  28-04-2017
  GDDKiA

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gmina Miasto Świnoujście podpisały umowę o zastępstwie inwestycyjnym przy budowie tunelu drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Jest to wypełnienie postanowień porozumienia z 2007 roku (aneksowanego w roku ubiegłym) w sprawie realizacji tunelu zawartego pomiędzy GDDKiA, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Miastem Świnoujście. Zawarta dzisiaj umowa szczegółowo reguluje obowiązki Inwestora (Gmina Miasto Świnoujście) i Inwestora Zastępczego (GDDKiA O/Szczecin) oraz ustala wszelkie kwestie związane ze wspólną realizacją tunelu. Równocześnie została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Miastem Świnoujście.

 • 2 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

  27-04-2017

  Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 2 maja 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  Jednocześnie informujemy, że GDDKiA będzie pracować w sobotę, 13 maja 2017 r.

 • Nowy Dyrektor GDDKiA O/Szczecin

  20-04-2017

  Z dniem 20 kwietnia 2017 r. na stanowisko Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie został powołany Łukasz Lendner. Nowy dyrektor zastąpił na stanowisku Tadeusza Rajkiewicza, który sprawował tę funkcję od 2008 r. Łukasz Lendner jest absolwentem wydziału budownictwa Politechniki Szczecińskiej w specjalności drogowej oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskie, na której ukończył studia MBA. Od początku swojej pracy zawodowej w 2005 r. jest związany z drogownictwem, w strukturach GDDKiA pracuje od 2008 r., pełnił w tym czasie między innymi funkcję dyrektora warszawskiego oddziału GDDKiA.

 • W związku z budową drogi S6 od 18 do 23 kwietnia linia kolejowa na odcinku Nowogard – Płoty będzie zamknięta

  12-04-2017
  GDDKiA

  Od 18 kwietnia linia kolejowa nr 402 (linia ta łączy Goleniów z Koszalinem) zostanie zamknięta dla ruchu pociągów na odcinku Nowogard – Płot. W tym czasie będzie kończone wykonywanie tymczasowego objazdu kolejowego przy budowanym obiekcie WK-28A w rejonie miejscowości Żabowo, który powstaje w ramach budowy drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty. Ruch pociągów powinien zostać przywrócony 24 kwietnia w poniedziałek. Przez ten czas będzie funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Nowogard – Płoty.

 • Od wtorku 11 kwietnia na węźle Rzęśnica nie pojedziemy w kierunku Chociwla

  07-04-2017
  GDDKiA

  GDDKiA O/Szczecin informuje, iż w związku z realizowaną przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przebudową Drogi Wojewódzkiej nr 142 na odcinku Rzęśnica – Krzywnica droga ta od 11 kwietnia 2017 zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Połączenie drogi S3 z DW 142 na węźle Rzęśnica zostanie zamknięte. Na czas przebudowy drogi wojewódzkiej będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu z objazdem DK 10 od węzła Kijewo przez Stargard i dalej DK 20 do Chociwla.

 • Wiosna na budowie S6

  06-04-2017
  GDDKiA

  Z każdym tygodniem budowa największej inwestycji infrastrukturalnej w województwie staje się coraz bardziej widoczna. Rozpoczęły się już roboty na 6 odcinkach S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości 120 kilometrów. Wykonawcy uzyskiwali decyzje ZRID i wchodzili na plac budowy od grudnia 2016 do marca 2017 roku. Ponadto od wiosny ubiegłego roku w budowie jest obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 20,1 km. Zakres robót jest cały czas rozszerzany, prowadzone są roboty ziemne i ruszają prace przy obiektach mostowych. Najdłuższy plac budowy w województwie (łącznie to 140 km) zaczyna coraz bardziej tętnić życiem. Przed wykonawcami pełne dwa sezony robót budowlanych, podczas których powinni zakończyć realizację tej inwestycji, tak aby w 2019 roku kierowcy mogli pojechać drogą ekspresową z Goleniowa do Koszalina. Rok wcześniej powinna być gotowa obwodnica Koszalina i Sianowa.