viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

 • Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka drogi S6 Ustronie Morskie - Koszalin

  29-08-2016
  GDDKiA

  Wykonawca drogi ekspresowej S6 na odcinku Ustronie Morskie – Koszalin złożył do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wraz z wymaganymi prawem załącznikami. Jest to już 5 wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinków S6 między Goleniowem, a Koszalinem. Pierwszy dla odcinka Goleniów – Nowogard złożono pod koniec lipca, następne w sierpniu, w II połowie września powinien zostać złożony ostatni wniosek (na odcinek Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie). Budowa odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina powinna rozpocząć się w marcu przyszłego roku, a gotową drogą ekspresową powinniśmy pojechać w 2019 roku.

 • INFORMACJA DLA ZARZĄDCÓW DRÓG w zakresie: „Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych„

  12-08-2016

  GDDKiA prezentuje informator dla Zarządców Dróg w sprawie przeciwdziałania niszczeniu dróg lokalnych w trakcie budowy dróg szybkiego ruchu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się z tym materiałem.

 • Kolejny wniosek o wydanie decyzji ZRID dla S6 - odcinek Płoty - Kiełpino

  05-08-2016
  GDDKiA

  Wykonawca odcinka Płoty - Kiełpino drogi S6 złożył w imieniu GDDKiA do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wraz z wymaganymi prawem załącznikami (między innymi projektem budowlanym). Wydanie decyzji ZRID, które poprzedza rozpoczęcie robót budowlanych, planowane jest przełomie roku 2016/2017 roku. Prace budowlane powinny się rozpocząć w marcu przyszłego roku, a zakończenie realizacji kontraktu nastąpi w kwietniu 2019 roku.

 • Pierwszy wniosek o wydanie decyzji ZRID dla drogi S6

  29-07-2016
  GDDKiA

  Wykonawca odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 (firma BUDIMEX S. A.) złożył w imieniu GDDKiA do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W następnych tygodniach powinny zostać złożone kolejne wnioski o wydanie decyzji ZRID dla odcinków drogi S6. Wydania ostatniej decyzji administracyjnej poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych spodziewamy się na przełomie roku. Na mocy decyzji ZRID zostaną przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę ekspresową. Po jej wydaniu rozpocznie się procedura odszkodowawcza, którą prowadził będzie Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w marcu przyszłego roku, a zakończenie realizacji kontraktu w kwietniu 2019 roku.

 • Duże zainteresowanie budową tunelu w Świnoujściu

  19-07-2016

  Złożono 14 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Obecnie rozpocznie się sprawdzanie złożonych wniosków, weryfikacji będzie podlegało przede wszystkim doświadczenie firm w realizacji inwestycji tunelowych, przedstawiony przez wykonawców personel i zdolność do realizacji kontraktu. Następnie zostanie ogłoszona lista podmiotów spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu, do których zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych.

 • Obwodnica Koszalina i Sianowa – budowa coraz bardziej widoczna

  15-07-2016

  Nabiera rozpędu budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano w marcu tego roku. Obecnie roboty trwają w kilkunastu różnych miejscach – zdejmowana jest wierzchnia warstwa gruntu (humusu) w pasie drogi ekspresowej, rozpoczęły się pierwsze roboty związane z budową obiektów mostowych (wykonywanie platform roboczych i zabijanie ścianek szczelnych). Trwają również rozbiórki nieruchomości kolidujących z drogą ekspresową i przebudowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i teletechnicznych. W tym roku budowa obwodnicy nie będzie powodowała znaczących utrudnień w ruchu. Zakończenia inwestycji planowane jest w lipcu 2018 roku.

 • Nabywanie nieruchomości pod drogę S6 - Informator

  30-06-2016
  GDDKiA

  Wykonawcy odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina prowadzą zaawansowane prace projektowe. W ciągu najbliższych miesięcy będą składane wnioski o wydanie decyzji Zezwalających na Realizację Inwestycji Drogowej. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii nieruchomości, które będą zajęte pod drogę S6, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot. procedury nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań.

 • Ślady przeszłości na obwodnicy Koszalina i Sianowa

  17-06-2016
  GDDKiA

  W ziemi są ukryte ślady osadnictwa ludzkiego sięgające wielu tysięcy lat wstecz. Budowa drogi mogłaby doprowadzić do zniszczenia cennych zabytków, dlatego wykonywane są ratownicze badania archeologiczne, które właśnie zakończyły się w podstawowym zakresie na obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6. Badania wykopaliskowe prowadzono na 9 stanowiskach archeologicznych, na 5 z nich będą jeszcze wykonywane badania poszerzające. Jak do tej pory udało się zarejestrować osadnictwo ludności kultury łużyckiej sprzed prawie 3 tysięcy lat. Podczas badań znaleziono między innymi miniaturowe naczynko tzw. przystawkę . Pochodzi ono z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, która występowała na terenie Polski w okresie między 1350/1300pne – 500/400pne. Znaleziona została podczas prac wykopaliskowych w rejonie Karniszewic. Oraz fragment wykonanego z brązu miecza/ sztyletu pochodzący prawdopodobnie z tzw. depozytu – złożonego intencyjnie, być może schowanego w ziemi na czarną godzinę, w momencie zagrożenia, bądź dla potomnych, znaleziony na terenie osady również na stanowisku archeologicznym w rejonie Karniszewic. Wykopaliska będą jeszcze w tym roku prowadzone na obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11, a w przyszłym roku archeolodzy pojawią się na 120 kilometrach drogi S6 od Goleniowa do Koszalina.

 • Odcinkowy pomiar prędkości na odcinku DK nr 3 Gniazdowo - Babigoszcz – wystarczy jechać przepisowo

  13-06-2016

  Inspekcja Transportu Drogowego zainstalowała na odcinku Babigoszcz – Gniazdowo (Miękowo) DK nr 3 o długości blisko 5 km odcinkowy pomiar prędkości. System ten za pomocą urządzeń zlokalizowanych na początku i końcu odcinka mierzy średnią prędkość pojazdu, bazując na czasie przejazdu. Jeżeli średnia prędkość przekracza dopuszczalną wartość określoną przepisami, wówczas należy liczyć się z mandatem. Na wspomnianym odcinku DK nr 3 dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. obowiązuje ograniczenie do 90 km/h, tymczasem zauważamy że niektórzy kierowcy zwalniają znacząco poniżej obowiązującego limitu. Takie zachowanie powoduje szybsze powstawanie i dalsze wydłużenie się korków w wiosenno – letnie weekendy, co skutkuje rosnącymi problemami z płynną jazdą na tym odcinku DK nr 3 prowadzącym nad bałtyckie wybrzeże. Dlatego apelujemy o rozważną jazdę w tym rejonie, dostosowaną do warunków na drodze, pamiętając, że osobom poruszającym się zgodnie z przepisami, tj. z prędkością do 90 km/h (dla samochodów osobowych i motocykli) nie grożą żadne sankcje.

 • Wojskowe oznakowanie mostów i wiaduktów na drogach krajowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego

  08-06-2016

  W związku z międzynarodowymi ćwiczeniami Anakonda-16, w których uczestniczą przedstawiciele sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie informuje, że pomiędzy 8 a 30 czerwca, na wybranych obiektach mostowych, zostaną wprowadzone znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC). Znaki te obowiązują tylko i wyłącznie transporty wojskowe poruszające się po drogach i nie mają wpływu na pozostałych uczestników ruchu drogowego. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego, na niektórych drogach krajowych i wojewódzkich kierowcy mogą napotkać znaki z różnymi liczbami według następujących wzorów :