viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiASan Zarzecze

27-02-2011

San Zarzecze

PRZEBUDOWA MOSTU STAŁEGO NA RZECE SAN W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE W KM 414+318 W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 19 KUŹNICA BIAŁOSTOCKA-RZESZÓW, WRAZ Z WYKONANIEM I ROZBIÓRKĄ OBJAZDU TYMCZASOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ OBCYCH

 

  1. 1.       Ogólny opis inwestycji

 

            Projekt przewiduje budowę nowego ustroju nośnego, nowych filarów
nowych przyczółków. Ustrój nośny mostu stałego zaprojektowano jako konstrukcję stalowo-żelbetową złożoną z czterech blachownic stalowych spawanych w układzie ciągłym zespolonych żelbetową płytą pomostu. Rozstaw belek 3,1m, wysokość środników od 2,5m w przęśle do 4,0m nad podporami. Po zabetonowaniu ustrój będzie pracował jako belka ciągła trójprzęsłowa.

Dla potrzeb prowadzenia robót na moście stałym przy wyłączonym ruchu kołowym zostanie wybudowany objazd tymczasowy. Most objazdowy zaprojektowano z wykorzystaniem składanej konstrukcji systemu Bayley’a w postaci sześciu przęseł w układzie ciągłym o rozpiętościach teoretycznych 25,07+4x25,84+25,07m. W ramach przebudowy mostu stałego skorygowana zostanie niweleta drogi na dojazdach do mostu oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna.

  

  1. 2.       REALIZATORZY  KONTRAKTU

 

Zamawiający:

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Inspektor Nadzoru Koordynator:

mgr inż. Piotr Kopczyk

BIK-KOPCZYK mgr inż. Piotr Kopczyk

ul. Podwisłocze 36/101, 35-309 Rzeszów

Kierownik Projektu:

mgr inż. Marek Sowa

Projektant:

LIDER:

Biuro projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych MOSTPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 93, 31-521 Kraków

PARTNER:

ARG projektowanie Inwestycyjne

Andrzej i Renata Karpiel Sp. j.

Ul. Herwina Piątka 16, 31-234 Kraków

Projektant - dr inż. Zbigniew Skoplak

Kierownik Budowy:

mgr inż. Jakub Oczkowski

Wykonawca:

      Konsorcjum firm

LIDER:

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź

PARTNER:

Exkom-Mosty Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek 6/203, 09-400 Płock

 

  1. 3.       Parametry techniczne obiektu

 

Długość całkowita mostu:       

231,45m

Konstrukcja nośna:     

belka ciągła trójprzęsłowa

Długość przęseł:

63,0m+84,00m+63,0m

Obciążenie projektowe:      

klasa A, wg PN-85/S-10030+C150 STANAG 2021

 

  1. 4.       Termin realizacji:  

- do 3 miesięcy od daty podpisania umowy – wykonanie objazdu tymczasowego

- do 12 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla objazdu tymczasowego – budowa mostu stałego

- do 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla mostu stałego – rozbiórka objazdu tymczasowego

  1. 5.       Zdjęcia z budowy

 GDDKiA

GDDKiA

 

GDDKiA

GDDKiA

 

GDDKiA