viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

 • Autostrada A4 Jarosław-Radymno - podpisanie umowy

  30-10-2009
  22.JPG  W dniu dzisiejszym, tj. 29 października br. w siedzibie rzeszowskiego Oddziału GDDKiA podpisana została pierwsza umowa na realizację autostrady A4 na odcinku Jarosław (W. Wierzbna) - Radymno. Wykonawcą tego 25-kilometrowego odcinka będzie konsorcjum firm w składzie BUDIMEX DROMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A. z Hiszpanii. Wartość umowy to 969 229 000,00 PLN. Wykonawca dał 84 miesiące gwarancji jakości. Termin realizacji to kwiecień 2012r.
 • Jesienny atak zimy na Podkarpaciu

  27-10-2009
  55.jpg  Silny wiatr i padający śnieg to jesienno-zimowa sceneria, która zaskoczyła wszystkich mieszkańców Podkarpacia w poranek 14 października br. Przez całą noc i dzień padał obfity mokry śnieg, co skutecznie ograniczało widoczność.
 • Autostrada A4 będzie gotowa na Euro 2012 - sprostowanie ws. publikacji: "Nie będzie autostrady na Euro 2012" w dniu 22 października 2009r. w "Super Nowościach"

  27-10-2009
  W związku z artykułem pt.: „Nie będzie autostrady na Euro 2012” opublikowanym w dniu 22 października 2009r. w dzienniku „Super Nowości”, autorstwa redaktora Krzysztofa Rokosza, Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie wyjaśnia, iż sam tytuł artykułu oraz informacje w nim zawarte są nieprawdziwe.
 • Autostrada A4 Jarosław-Radymno i Radymno-Korczowa - zakończona kontrola uprzednia Prezesa UZP

  27-10-2009
  W dniu 19 października br. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią całego postępowania przetargowego na realizację dwóch odcinków autostrady A4 Jarosław (W.Wierzbna)-Radymno i Radymno-Korczowa (gr. państwa). Prezes UZP nie miał żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego przez Oddział postępowania przetargowego. Oznacza to, iż najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu października br. podpisane zostaną umowy z Wykonawcami. Obecnie Oddział GDDKiA w Rzeszowie prowadzi uzgodnienia z Wykonawcami w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Autostrada A4 Jarosław-Radymno i Radymno-Korczowa - wybrano najkorzystniejsze oferty

  16-09-2009
  W rzeszowskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrano najkorzystniejsze oferty w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie autostrady A4 na odcinkach Jarosław (W.Wierzbna)-Radymno i Radymno-Korczowa (gr. państwa). Dla 25-kilometrowego odcinka Jarosław (W.Wierzbna)-Radymno wybrana została oferta konsorcjum firm w składzie BUDIMEX DROMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A. z Hiszpanii, zaś dla 22-kilometrowego odcinka Radymno-Korczowa (gr. państwa) oferta firmy J&P AVAX z Grecji.
 • Autostrada A4 Jarosław-Radymno i Radymno-Korczowa - otwarcie ofert

  08-09-2009
  7 września br. w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie nastąpiło otwarcie ofert zawierających kwoty, za jakie Wykonawcy zobowiązali się zaprojektować i wybudować autostradę A4 na odcinkach Jarosław (W. Wierzbna)-Radymno (25km) i Radymno-Korczowa(gr. państwa) (22km). To pierwsze otwarcie ofert na realizację autostrady A4 na Podkarpaciu, jednej z najważniejszych inwestycji drogowych rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.
 • Autostrada A4 na odcinku węzeł Rzeszów Centralny-węzeł Rzeszów Wschód - zaproszenie do składania ofert cenowych

  08-09-2009
  Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 28 sierpnia br. zaprosił do drugiego etapu przetargu na budowę odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód 10 wykonawców (firm i konsorcjów). Termin składania ofert cenowych mija 9 października 2009r.
 • Obwodnica Jarosławia - zaproszenie do składania ofert cenowych

  02-09-2009
  Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 20 sierpnia br. zaprosił do złożenia ofert cenowych 10 Wykonawców (spośród 16 zgłoszonych), którzy w I etapie postępowania przetargowego dla zadania „Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4” spełnili wszystkie warunki i otrzymali największą ilość punktów. Termin składania ofert mija 1 października 2009r.
 • Bezpieczna "dziewiątka"

  19-08-2009
  11.JPG Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakończył przebudowę jednego z najniebezpieczniejszych miejsc na mapie drogowej Podkarpacia, odcinek drogi krajowej nr 9 w miejscowości Wyżne. Ta dwuletnia inwestycja zrealizowana została w ramach autorskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GDDKiA „Drogi Zaufania”. Jej wartość to ponad 10 mln zł. Wykonawcą prac był "Drogbud" Podkarpacki Holding Budowy Dróg ze Strzyżowa.
 • Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa ws. ponownej oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa DK4 na odc. Łańcut-Głuchów

  06-08-2009
  W ramach przeprowadzanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr4 Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, odc. Łańcut-Głuchów” na środowisko, w dniu 7 sierpnia br. o godz. 10.00 w Salo Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.