viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

 • Droga ekspresowa S19 odc. Stobierna-Rzeszów - podpisanie umowy na realizację

  09-02-2010
  11.JPG  8 lutego 2010 roku w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza została podpisana umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do W. Rzeszów Wschód. Odcinek ten będzie częścią tzw. północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą ponad 9-kilometrowego odcinka S19 będzie polsko-portugalskie konsorcjum firm, z Liderem MSF Engenharia S.A. z siedzibą w Lizbonie. Wartość kontraktu to 213 576 067,49 PLN. Termin realizacji to 18 miesięcy.

 • Umowa na budowę obwodnicy Jarosławia podpisana

  09-02-2010
  11.JPG  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie podpisała umowę na budowę obwodnicy Jarosławia w ciągu DK4 z polsko-niemieckim konsorcjum firm, z Liderem Eurovia Polska S.A. Koszt realizacji inwestycji to 369 mln PLN. Kierowcy skorzystają z nowego połaczenia za dwa lata. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza. Spotkanie stało się więc także okazją do przedstawienia raportu z realizacji rządowego programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2012 na Podkarpaciu.
 • Odcinek drogi ekspresowej S19 Stobierna-Rzeszów po kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  28-01-2010
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią postępowania przetargowego na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do W. Rzeszów Wschód, będącego częścią tzw. północnej obwodnicy Rzeszowa. Prezes UZP nie miał żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego przez Oddział postępowania przetargowego. Obecnie Oddział GDDKiA w Rzeszowie prowadzi uzgodnienia z Wykonawcą w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i prowadzi przygotowania do podpisania umowy.
 • Obwodnica Jarosławia - zakończona kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  28-01-2010
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią całego postępowania przetargowego na realizację obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4. Nie miał żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego przez Oddział postępowania przetargowego. Obecnie Oddział GDDKiA w Rzeszowie prowadzi uzgodnienia z Wykonawcą w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i prowadzi przygotowania do podpisania umowy.
 • Autostrada A4 w.Rzeszów Zachód-w.Rzeszów Centralny i droga ekspresowa S19 w.Rzeszów Zachód-w.Świlcza - wybrano najkorzystniejszą ofertę

  15-01-2010
  W rzeszowskim Oddziale GDDKiA po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka A4 od. W.Rzeszów Centralny-W.Rzeszów Zachód i drogi ekspresowej S19 W.Rzeszów Zachód-W.Świlcza, odcinka będącego częścią tzw. północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Termin realizacji tej inwestycji to 18 miesięcy. Zostanie ona sfinansowana ze środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.
 • Obwodnica Jarosławia - kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  12-01-2010
  6 stycznia br. dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla budowy obwodnicy Jarosławia została przekazana do kontroli uprzedniej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli i stwierdzeniu braku nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.

 • W Rzeszowie zagrała Drogowa Orkiestra Pomocy

  11-01-2010
  11.jpg  Wszystko zagrało w miasteczku edukacyjnym zorganizowanym na Rynku w Rzeszowie podczas XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Droga ekspresowa S19 odc. Stobierna-Rzeszów - kontrola postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  11-01-2010
  Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla odcinka drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do Rzeszowa (W. Rzeszów Wschód) została przekazana do kontroli uprzedniej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli i stwierdzeniu braku nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu możliwe będzie podpisanie umowy z Wykonawcą.
 • Pozwolenie na budowę obwodnicy Leżajska

  11-01-2010
  28 grudnia 2009r. Wojewoda Podkarpacki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

 • Drogowcy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

  11-01-2010
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Zapraszamy w niedzielę do drogowego miasteczka na Rynku w Rzeszowie.