Obwodnice Srocka, Rozprzy, Kamieńska i Radomska

Prezentujemy warianty obwodnic czterech miejscowości na etapie opracowania dokumentacji przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Studium Techniczno-Ekonomiczno Środowiskowego etap II przez firmę Scott Wilson Sp. z o.o. z Poznania dla przedsięwzięcia: Projekt budowlany, projekt wykonawczy z koncepcją programową na budowę obwodnic: m. Srock, Rozprza, Kamieńsk w ciągu dk 91,  Radomsko w ciągu drogi krajowej nr 91 i nr 42.

Podstawowym celem planowanej inwestycji jest podniesienie poziomu swobody ruchu na istniejących i projektowanych odcinkach dróg krajowych (91 i 42) oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców domów zlokalizowanych w korytarzu istniejących dróg, poprzez zmniejszenie wypadkowości i redukcję hałasu dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na obwodnice.OBWODNICA SROCKA

Przebiegi wariantów obwodnicy Srocka (jpg 7,4MB)

Podsumowanie konsultacji społecznych w Srocku (pdf 3,4MB)

 

OBWODNICA ROZPRZY

przebiegi wariantów obwodnicy Rozprzy (jpg 7,8MB)

Podsumowanie konsultacji społecznych w Rozprzy (pdf 3,8MB)

 

OBWODNICA KAMIEŃSKA

przebiegi wariantów obwodnicy Kamieńska (jpg 7,3 MB)

Podsumowanie konsultacji społecznych w Kamieńska (pdf, 3,5MB)

 

OBWODNICA RADOMSKA

przebiegi wariantów obwodnicy Radomska DK 42 (jpg 5,6MB)

przebiegi wariantów obwodnicy Radomska DK 91 (jpg 5,5MB)

Podsumowanie konsultacji społecznych w Radomska (pdf 6,5MB)