Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą: Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK12 w m. Stołpie