Wyniki projektu RID „Ochrona przed hałasem drogowym”


Wyniki projektu pn.: „Ochrona przed hałasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 

Zadanie 1. Metodyka pomiaru hałasu drogowego wraz z badaniami porównawczymi

 

Zadanie 2. Ocena rozwiązań materiałowo-technologicznych górnych warstw nawierzchni asfaltowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości

 

Zadanie 3. Ocena rozwiązań materiałowo-technologicznych górnych warstw nawierzchni betonowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości

 

Zadanie 4. Wytyczne prowadzenia badań i oceny hałaśliwości nawierzchni drogowych

 

Zadanie 5. Ocena nawierzchni drogowych pod względem hałaśliwości wraz z katalogiem nawierzchni drogowych

 

Zadanie 6. Opracowanie sposobów i zasad ustalenia miarodajnych wartości parametrów ruchu oraz wybór metod pomiarowych do analiz hałasu

 

Zadanie 7. Kształtowanie urbanistyczne układów droga – zabudowa w aspekcie ochrony akustycznej mieszkańców przed hałasem

 

Zadanie 8. Innowacyjne metody i środki w kompleksowej ochronie otoczenia drogi przed hałasem z oceną ich skuteczności i uwarunkowań stosowania

 

Zadanie 9. Kompleksowa ochrona otoczenia dróg przed hałasem z uwzględnieniem cichych nawierzchni i infrastruktury redukującej hałas

 

 

Załączniki według nazwy

 

1. Pomiary i analiza do opracowania metodyki badania hałaśliwości urządzeniem OBSI,

 

 2. Wyniki oraz analiza badań tubą impedancji akustycznej w terenie i w laboratorium,

 

3. Instrukcja metody do oceny hałaśliwości mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach laboratoryjnych,

 

4. Wytyczne prowadzenia pomiarów hałaśliwości nawierzchni dla metody CPX,

 

5. Wytyczne prowadzenia pomiarów hałaśliwości nawierzchni dla metody OBSI,

 

6. Wymagania techniczne w zakresie eksploatacji nawierzchni drogowej w celu utrzymania poziomu hałaśliwości,

 

7. Przegląd literatury na temat metod pomiary hałaśliwości nawierzchni,

 

8. Katalog klasyfikacyjny nawierzchni drogowych w odniesieniu do hałasu drogowego,

 

9. Instrukcja wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku przy drogach krajowych,

 

10. Wymagania techniczne w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni asfaltowej redukującej hałas drogowy,

 

11. Metodyka oceny hałaśliwości dylatacji na obiektach inżynierskich i w konstrukcji nawierzchni,

 

12. Wymagania techniczne dotyczące utrzymania drogowych nawierzchni betonowych dla uzyskania określonego poziomu hałasu,

 

13. Wytyczne dotyczące rozwiązań materiałowo-technologiczne górnych warstw nawierzchni betonowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości,

 

14. Projekt katalogu metod i środków do stosowania w ochronie przed hałasem,

 

15. Procedura (algorytm stosowania) w kompleksowej ochronie przed hałasem.