Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Rejonu Słubice, ul. Krótka7; 69-100 Słubice.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku

 


 

GDDKiA 

 

Przedłużenie terminu 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ  

 

 

GDDKiA 

 

Projekt pomieszczeń

 

 

GDDKiA 

 

Projekt umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie obraku podstaw do wykluczenia 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem robót 

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy