2. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 z zastosowaniem technologii BIM. Uwaga – zmiana terminu zgłoszenia do udziału w Dialogu – 12.04.2018r. do godz. 13:00