1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 z zastosowaniem technologii BIM. Uwaga – zmiana terminu zgłoszenia do udziału w Dialogu – 09.03.2018r. do godz. 13:00