viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

Cały podkarpacki odcinek autostrady A4 w budowie

03-02-2011

Wojewoda Podkarpacki wydał ostatnią wymaganą decyzję zezwalającą na realizację autostrady. Decyzja wydana z datą 31 stycznia 2011r. dotyczy drugiej, ponad 4-kilometrowej sekcji odcinka autostrady A4 Radymno-Korczowa, przy granicy z Ukrainą. Dla pierwszej sekcji liczącej 16,8 km decyzję ZRID wydano 13 grudnia 2010r. Prace są już tam prowadzone.

 

Odcinek autostrady A4 Radymno-Korczowa  to drugi odcinek na Podkarpaciu realizowany systemem projektuj-buduj. Wykonawcą tego 22-kilometrowego odcinka jest firma J&P AVAX z Grecji. Zgodnie z podpisaną umową, realizacja tego zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to projektowanie, a drugi to realizacja. Wykonawca najpierw opracował projekt budowlany w oparciu o przekazany przez GDDKiA projekt wstępny, decyzję lokalizacyjną oraz decyzję środowiskową a następnie uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Trasa odcinka, dla którego wydano w/w decyzję ZRID przebiega przez teren woj. podkarpackiego, przez powiat jarosławski (gmina Radymno). Początek umiejscowiony jest przed węzłem Korczowa na wysokości m. Młyny, zaś koniec na przejściu granicznym z Ukrainą (PG Korczowa).

 

Budowa autostrady obejmuje w szczególności:

1. budowę węzła autostradowego „Korczowa”, łączącego autostradę A4 z drogą krajową nr 4

2. budowę odcinków dróg dojazdowych (w tym drogi do przejścia granicznego) i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego terenu, o łącznej dł. 5,4 km

3. przebudowę istniejących dróg,

4. budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady)

5. budowę obiektów inżynierskich:

- estakada z funkcją przejścia dla zwierząt

- 2 wiadukty autostradowe

- wiadukt drogowy

- przepusty dla małych zwierząt zespolone z ciekami

6. budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  

7. przebudowę melioracji w zakresie: przebudowy istniejących rowów melioracyjnych, budowy przepustów na rowach melioracyjnych, przebudowie istniejącej sieci drenarskiej.

 

Realizacja inwestycji nie powoduje konieczności rozbiórek budynków mieszkalnych. Decyzji zezwalającej na budowę nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Podkarpacie jest obecnie jednym z największych placów budowy. Aktualnie w budowie i przebudowie jest ponad 200 km dróg, w tym m.in. 7 odcinków autostrady A4, 2 odcinki drogi ekspresowej S19 oraz obwodnica Jarosławia.