viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA> Budowa autostrady A-4 w. Rzeszów Wschód - Jarosław Zachód

A4 Rzeszów Wschód – Jarosław Zachód

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość – 41,2 km

- obecny etap –  oddany do  użytkowania

- lata realizacji - 2010 – 2016

- wartość projektu – 2 800 736 037,79 PLN

 

 1. etap zrealizowany

29.12.2008 – uzyskanie decyzja środowiskowa

20.10.2010 - uzyskanie decyzji ZRID

23.09.2010 - podpisanie umowy na roboty. Wykonawca: Konsorcjum - Polimex Mostostal S.A./ Doprastav a.s. Wartość: 2 195 924 087,54 PLN

- 14.01.2014 - odstąpienie GDDKiA od umowy z Wykonawcą robót

- 14.02.2014  - ogłoszenie przetargu na kontynuację robót

– 16.09.2014 - podpisanie umowy na kontynuację robót. Wykonawca: Konsorcjum - Budimex S.A./Strabag Sp z o.o. Wartość: 985 709 828,88 PLN

- 30.09.2014 - rozpoczęcie prac związanych z kontynuacja robót

02.05.2014 – ogłoszenie przetargu na nadzór związany z kontynuacją robót

14.01.2015 - podpisanie umowy na nadzór związany z kontynuacją robót

- 20.07.2016 - oddanie do użytku trasy głównej autostrady wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w zakresie dwóch jezdni w km  581+263,44 -619+150,  km 620+600 - 622+463,44  oraz jednej jezdni w km 619+150 – 620+600, a także węzła Łańcut - w pełnym zakresie, węzła Przeworsk - w pełnym zakresie, węzeł Jarosław Zachód  - w zakresie łącznic A i C.

- 31.08.2016 - oddanie do użytku trasy głównej autostrady wraz z drogowym obiektem inżynierskim WA-9 w zakresie jezdni lewej w km 619+150 – 620+600

- 20.10.2016 - zakończenie realizacji pozostałego zakresu prac objętych kontraktem

 

II. Opis inwestycji

Długość zrealizowanego odcinka wynosi 41,2 km. Trasa w planie przebiega odcinkami prostymi i łukami poziomymi o promieniach R = 1 890 m, 2 000 m, 2 500 m, 3 000 m, 4 000 m i wpisuje się w istniejące zagospodarowanie terenu w sposób minimalizujący kolizje z istniejącą zabudową mieszkaniową i zagrodową. Ścieki z odwodnienia autostrady odprowadzone są po uprzednim podczyszczeniu w separatorach do istniejących cieków powierzchniowych. Na przekroczeniach cieków wodnych i innych dróg wykonano mosty i przepusty. Połączenie z układem lokalnych ciągów komunikacyjnych został realizowany poprzez trzy węzły: Łańcut, Przeworsk i Jarosław Zachód.

Skrzyżowania z drogami i ulicami poprzecznymi oraz liniami kolejowymi zaprojektowano, jako bezkolizyjne, dwupoziomowe. Wzdłuż trasy głównej zrealizowano siec dróg serwisowych i dojazdowych zapewniających dojazdy oraz połączenia istniejących ciągów komunikacyjnych o charakterze lokalnym. Wszelkie kolizje z urządzeniami infrastruktury komunalnej zostały zlikwidowane poprzez ich przebudowę. W ciągu zrealizowanej autostrady zlokalizowane są cztery Miejsca Obsługi Podróżnych:  MOP kategorii III „Palikówka”, MOP kategorii II „Łukawiec”,  dwa MOP-y kategorii I „Budy” i „Młyniska” oraz Obwód Utrzymania Autostrady. 

 

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek autostrady A4 usytuowany jest na terenie województwa podkarpackiego. Przebiega przez tereny następujących powiatów:

• powiat rzeszowski: gminy Trzebownisko oraz Krasne

• powiat łańcucki: gmina Czarna, gmina Łańcut, gmina Białobrzegi

• powiat przeworski: gminy Przeworsk,

 

PLAN ORIENTACYJNY 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi – A

- prędkość projektowa - 120 km/h

- prędkość miarodajna – 130 km/h

- liczba pasów ruchu – 2

- szerokość pasa ruchu – 3.75 m

- szerokość opasek wewnętrznych -  0.5 m

- szerokość poboczy gruntowych – 1.5 m

- skrajnia pionowa – 4.90 m

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji zrealizowano :

 • budowę autostrady A4,
 • przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z autostradą A4,
 • budowę węzłów autostradowych: Łańcut, Przeworsk, Jarosław Zachód
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska,
 • budowę dróg dojazdowych i Obwodu Utrzymania Autostrady na Węźle Jarosław Zachód,
 • budowę dróg serwisowych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę a zabezpieczeń ekologicznych;
 • przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej

 

4. Obiekty inżynierskie:

 • przepust autostradowy km 581+341,34 na cieku melioracyjnym T-15 - PA 1a,
 • przepust zintegrowany w km 581+691.30 na cieku melioracyjnym T-15/3 - PA/PZ 01,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1384R w km 581+802,40 - WA 164,
 • przepust zintegrowany w km 582+421,84 na cieku melioracyjnym T-16 - PA/PZ 02,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 583+033,34 - PZ 03,
 • przepust zintegrowany w km 583+256.79 na cieku melioracyjnym T-16 - PA/PZ 04,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1383R nad A4 w km 583+764,14 - WD 61,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 584+593,34 - PZ 5,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 585+043,34 - PZ 61a,
 • przepust zintegrowany w km 585+393,26 na cieku melioracyjnym T-7 - PA/PZ 06,
 • przepust zintegrowany w km 586+095,44 na cieku melioracyjnym T-7/1 - PA/PZ 07,
 • wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 18 8842 nad A4 w km 586+222,79 - WD 62,
 • przepust autostradowy w km 586+559,00 na potoku Terliczka - PA 08,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 586+793,34 - PZ 09,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 586+958,34 - PZ 10,
 • przepust zintegrowany w km 587+271,13 na cieku melioracyjnym T-2/1 - PA/PZ 11,
 • przepust zintegrowany w km 587+774,61 na cieku melioracyjnym T-2 - PA/PZ 12,
 • przepust zintegrowany w km 588+289,00 na cieku melioracyjnym T-1 - PA/PZ 13,
 • wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 10 9807R nad A4 w km 588+885,75 - WD 63,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą wojewódzką nr 881 w km 589+940,94 - WA 64,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 590+443,34 - PZ 15,
 • przepust zintegrowany w ciągu autostrady A4 w km 590+673,34 - PA/PZ 16,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Stary Wisłok w km 591+422,00 - MA/PZ 65,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1521R nad A4 w km 591+976,10 - WD 66,
 • wiadukt w ciągu łącznicy 'A' węzła Łańcut nad A4 w km 592+949,81 - WD 67,
 • przepust zintegrowany w km 593+008,53 na cieku melioracyjnym A-1 - PA/PZ 19,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą wojewódzką nr 877 w km 593+528,26 - WA 68,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1521R w km 593+976,03 - WA 68a,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 594+593,34 - PZ 22,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 594+993,34 - PZ 23,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 595+153,34 - PZ 24,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Mikośka w km 595+352,28 - MA/PZ 69,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 596+143,34 - PZ 26,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Sawa w km 597+172,14 - MA/PZ 70,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1520R w km 597+353,86 - WA 71,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 598+162,80 - PZ 28,
 • przejazd gospodarczy w ciągu A4 w km 598+735,10 - PG 71 a,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 599+293,34 - PZ 29,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Wisłok w km 599+802,22 - MA/PZ 72,
 • most w ciągu autostrady A4 nad potokiem Żołynianka w km 600+372,50 - MA/PZ 73,
 • przepust autostradowy w km 601+394,14 na cieku melioracyjnym 27-A - PZ 30A,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1515R nad A4 w km 601+418,91 - WD 74,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 602+043,34 - PZ 31,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 602+623,34 - PZ 33,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 602+813,34 - PZ 34,
 • przepust autostradowy w km 602+898,87 na cieku melioracyjnym 29-b - PA 35,
 • przejazd gospodarczy w ciągu A4 w km 603+607,91 - PG 74a,
 • przepust autostradowy w km 604+496,37 na cieku melioracyjnym 30-c - PA 36,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1517R nad A4 w km 604+579,91 - WD 75,
 • przepust zintegrowany w km 604+844.52 na cieku melioracyjnym 1 - PA/PZ 37,
 • wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1516R nad A4 w km 605+643,48 - WD 76,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 606+093,34 - PZ 76a,
 • wiadukt w ciągu drogi polnej nad A4 w km 607+120,91 - WD 77,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 607+493,34 - PZ 77a,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 608+151,72 - PZ 77b,
 • most w ciągu autostrady A4 nad rzeką Wisłok w km 608+995,42 - MA/PZ 78,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1518R w km 610+270,28 - WA 79,
 • przejście dla zwierzątw ciągu autostrady A4 w km 610+463,34 - PZ 43,
 • przepust zintegrowany w km 610+918,10 na potoku Strzyganka - PA/PZ 44,
 • przejazd gospodarczy w ciągu A4 w km 611+804,50 - PG 79a,
 • wiadukt w ciągu łącznicy 'A' węzła Przeworsk nad A4 w km 612+554,89 - WD 1,
 • przepust zintegrowany w km 612+643,34 na cieku melioracyjnym M-1 - PA/PZ 45,
 • wiadukt w ciągu zachodniej obwodnicy Przeworska nad A4 w km 612+862,37 - WD 2,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą wojewódzką nr 835 i rzeką Mleczka w km 613+703,14– WA 3,
 • wiadukt w ciągu A4 nad linią kolejową PKP nr 68 w km 614+543,36 - WA 4,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową w km 616+006,88 - WA 5,
 • most w ciągu autostrady A4 nad kanałem Mirocińskim w km 616+454,68 - MA/PZ 6,
 • przepust zintegrowany w km 617+182,94 na cieku melioracyjnym A - PA/PZ 51,
 • wiadukt nad A4 w km 618+091,35 - WD 7,
 • przepust autostradowy w km 618+419.58 na cieku melioracyjnym P-4 - PA 52,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą powiatową nr 1592R w km 618+887,65 - WA 8,
 • wiadukt w ciągu A4 nad linią kolejową PKP nr 91 w km 619+523,83 - WA 9,
 • przejście dla zwierząt w ciągu autostrady A4 w km 620+743,34 - PZ 55,
 • wiadukt w ciągu drogi polnej nad A4 w km 621+054,94 - WD 10,
 • wiadukt w ciągu łącznicy BC węzła Wierzbna nad A4 w km 621+782,81 - WD 11,
 • wiadukt w ciągu A4 nad drogą krajową nr 4 w km 622+348,38 - WA 12,
 • wiadukt w ciągu DK4 nad łącznicą BC w km 641+292,57 - WA 12a,
 • wiadukt w ciągu łącznic węzła Wierzbna nad drogą dojazdową w km 0+805,32 – WA 12b;

5. Węzły

 • węzeł Łańcut
 • węzeł Przeworsk
 • węzeł Jarosław Zachód

Węzły Łańcut oraz Przeworsk zostały zrealizowane typu „trąbka” oraz połączone z drogami poprzecznymi poprzez skrzyżowania typu rondo. Natomiast węzeł Jarosław Zachód połączony jest z drogą poprzeczną DK94  poprzez układ dwóch węzłów bezkolizyjnych typu „trąbka”.

 

6. MOP-y

 • kategorii III „Palikówka”
 • kategorii II „Łukawiec”
 • kategorii I „Budy”
 • kategorii I „Młyniska”

 

III. Ochrona środowiska  

W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano:

 • przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzenia podczyszczających wody opadowe,
 • zbiorniki retencyjne, służących do kontrolowanego zrzutu wód opadowych do naturalnych odbiorników,
 • zbiorniki obdarowujące,
 • ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.