viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Deklaracja w sprawie Via Carpatia podpisana

23-10-2010
11.jpg  22 października 2010 r. w Łańcucie odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do inicjatywy „Via Carpatia” trzech państw – Bułgarii, Grecji oraz Rumunii. Są to kolejne, obok Węgier, Słowacji, Polski i Litwy kraje, które przystąpiły do projektu „Via Carpatia”.

-Dziś w Łańcucie urzeczywistniamy ideę integracji. Zajmujemy się infrastrukturą, tym co łączy ludzi, co integruje. Dziś poszerzamy grono uczestników projektu „Via Carpatia” o trzech nowych sygnatariuszy dokumentu. Ziarno zasiane przez naszych poprzedników kiełkuje – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk otwierając spotkanie.


Na konferencji, w ramach której odbyło się podpisanie deklaracji, obecni byli ministrowie ds. transportu: z Polski Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury oraz Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w MI; z Litwy Arunas Štaras – Wiceminister Transportu i Komunikacji; ze Słowacji Jan Figel – Wicepremier, Minister Transportu, Poczty i Telekomunikacji; z Węgier Zoltán Schvab - Wiceminister Rozwoju Narodowego; z Rumunii Eusebiu Pistru - Wiceminister Transportu i Infrastruktury; z Bułgarii Kamen Kitchev - Wiceminister Transportu, Technologii Informacji i Komunikacji oraz z Grecji Ioannis Magriotis – Wiceminister Infrastruktury, Transportu i Sieci.
 
W konferencji wzięli również udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionów, przez które przebiega szlak „Via Carpatia”: z woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego, woj. lubelskiego. Region podkarpacki reprezentowali: wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta, marszałek Zygmunt Cholewiński, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Podczas konferencji obecni byli również przedstawiciele Sejmu – Zbigniew Rynasiewicz oraz Jan Tomaka.
 
***
 
Celem międzynarodowej inicjatywy „Via Carpatia” jest modernizacja i rozbudowa drogowego szlaku tranzytowego łączącego Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.
 
Inicjatywa ta została sformalizowana w 2006 r. poprzez podpisanie Deklaracji Łańcuckiej przez Ministrów Transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Podpisanie deklaracji zostało zainicjowane przez stronę polską. Pomysł ten spotkał się z szerokim poparciem krajów Europy Środkowej, będących nowymi członkami UE. W 2008 roku Rumunia, Bułgaria i Grecja złożyły wniosek o przyłączenie się do inicjatywy.
Deklaracja zakłada rozwój szlaku drogowego z Kowna do Debreczyna (i ew. dalej na południe), który nazwano „Via Carpatia”. Jego rozwój przyczynia się do aktywizacji gospodarczej słabiej rozwiniętych wschodnich regionów UE. „Via Carpatia” w przyszłości będzie stanowiła alternatywny szlak transportowy, prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji. Szlak ten łączyłby się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Korytarz Transportowy Europa – Kaukaz – Azja).       
 
Częścią szlaku „Via Carpatia” na terytorium Polski są drogi S8 i S19 (Budzisko – Suwałki – Choroszcz/Białystok – Lublin – Rzeszów - Barwinek).
 
Na Litwie szlak „Via Carpatia” pokrywa się ze szlakiem „Via Baltica” na odcinku drogi Kowno – granica z Polską. Odcinek ten należy do najbardziej obciążonych ruchem samochodów ciężarowych.
 
Na Słowacji modernizacja szlaku drogowego „Via Carpatia” do parametrów drogi ekspresowej jest realizowana na odcinku granica z Polską - Vyżny Komarnik – Preszów – Koszyce – granica z Węgrami.
 
Na Węgrzech droga na odcinku Miszkolc – Debreczyn zostanie docelowo przebudowana na autostradę M 35.


W Rumunii szlak „Via Carpatia” rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Bułgarii (Sofia) i portów greckich nad Morzem Egejskim. Budowa i modernizacja szlaku o ww. przebiegu wiąże się na większości odcinków z realizacją zadań na sieci TEN-T.


22.10.2010