viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Postępują prace na budowie S19 na Podkarpaciu

19-05-2021

Jest już coraz bliżej momentu, kiedy to Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie miała nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9. 

Jak wygląda zaawansowanie prac na budowie sześciu odcinków S19 w województwie podkarpackim, przedstawiamy poniżej. Warto zaznaczyć, że ta droga ekspresowa to część przyszłego międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, który połączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z południem Europy i państwami leżącymi na Bałkanach.  

 

S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe

Budowa drogi ekspresowej S19 odc. w. Lasy Janowskie – w. Nisko Południe jest dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł. 

GDDKiA

Projekt podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne:

S19 Lasy Janowskie - Zdziary

Na tym odcinku liczącym blisko 9,5 kilometra prace prowadzone są od końca lutego 2020 roku.  Aktualnie trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni drogowej S19, gdzie na długości ok. 3,5 km ułożono już warstwę ścieralną, wykonywane są poza tym roboty ziemne, podbudowy z kruszyw i warstwy bitumiczne: warstwa podbudowy i warstwa wiążąca, roboty brukarskie, prace na MOP. Trwają prace wykończeniowe i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem, oznakowania i BRD. Zaawansowanie robót drogowych wynosi ok. 75 % . Poza pracami drogowymi wykonywane są roboty związane z budową obiektów inżynierskich takie jak: izolacje, nawierzchni i prace wykończeniowe oraz roboty branżowe związane z oświetleniem  kanałem technologicznym i odwodnieniem dróg.  4 maja uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu 06WD wraz z dojazdami w ciągu drogi DK19. 

Zakończenie Kontraktu wraz z przekazaniem do użytkowania drogi S19 na tym odcinku planowane jest na  IV kwartał 2021 roku.

 

 

 

S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

Na tym odcinku trasy liczącym 9,0 km zaawansowanie robót wynosi około 66 %. Wykonano około 58 % warstw podbudowy z betonu asfaltowego i około 30 % nawierzchni, również z betonu asfaltowego. Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynierskich. Na jezdni prawej mostu nad rzeką San prowadzone są prace w zakresie izolacji płyty ustroju nośnego. Na jezdni lewej wykonywane są kolejne segmenty  przęsła nurtowego budowanego w technologii nawisowej a wykonanie tzw. zwornika zaplanowane jest na pierwszą  połowę miesiąca sierpnia. Przęsło nurtowe budowane metodą nawisową jest pod względem długości trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 - przęsło nurtowe - nawisowe długość 180 m, 2. most na POW w Warszawie - przęsło nurtowe - nawisowe długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S-19 - przęsło nurtowe (nawis) - 142 m (Mosty Łódź S.A.). Aktualne procentowe zaawansowanie robót na obiekcie - 73%. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na  IV kwartał 2021 roku.

 

 

 

S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe

Fragment ten liczy ok. 6 kilometrów. Zadanie zaawansowane jest w około 86 proc.  Wykonawca wykonał warstwy podbudowy oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na ciągu głównym S19 w 77 procentach. Kontynuowane są prace na obiektach mostowych. W miesiącu maj planowana jest zmiana czasowej organizacji ruchu na węźle Nisko Południe. Droga DK19 zostanie przeniesiona na nowo budowany obiekt mostowy WD-14 nad drogą ekspresową S19. Umożliwi to kontynuację robót na drodze ekspresowej S19 oraz rozbiórkę starej jezdni drogi krajowej nr 19. Zakończenie prac planowane jest na  IV kwartał 2021 roku.

 

 

 

S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ

Budowa drogi ekspresowej S19 odc. w. Nisko Południe – w. Sokołów Małopolski Północ jest dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 1 132 005 519,33 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 587 297 822, 46 zł. 

GDDKiA

Projekt podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne:

S19 Nisko Południe – Podgórze

Na odcinku Nisko - Podgórze o długości 11,5 km prace prowadzone są od lutego 2020 r., a roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem budowy. Do chwili obecnej wykonano wycinkę drzew, odhumusowanie terenu budowy i przebudowę istniejących mediów. Wykonywane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 85 proc., a także warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 6,5 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów, i przepustów oraz przejść dla zwierząt.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 70  proc. Wykonywane są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych. Na realizowanym odcinku drogi S19 zlokalizowane są dwa miejsca obsługi podróżnych - MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze, gdzie obecnie wykonywane jest ich zagospodarowanie, w tym budynki sanitariatów. W sąsiedztwie MOP-ów na S19 wykonywane jest także oświetlenie. W niektórych miejscach wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem, a w ostatnim czasie rozpoczęto montaż barier energochłonnych.

Trwają prace na drogach poprzecznych (drogi gminne, droga krajowa nr 19) oraz dodatkowych jezdniach. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w maju 2022 r. jednak jeśli Wykonawca wcześniej zakończy roboty to droga zostanie udostępniona do ruchu wcześniej. 

 

 

 

S19 Podgórze – Kamień

Na odcinku Podgórze - Kamień prace rozpoczęły się w marcu 2020 r. i przekraczają założenia wynikające zatwierdzonego harmonogramu. Kontynuowane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 90 %, a także wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 6 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym na wiaduktach, mostach i przepustach oraz na przejściach dla zwierząt. Zaawansowanie robót na tych obiektach wynosi ok. 77 %. Równocześnie wykonywane są roboty branżowe związane m.in. z przebudową sieci kolidujących z S19,  oświetleniem, kanałem technologicznym oraz systemem odwodnienia drogi. Zaawansowanie tych prac jest na poziomie 70%

W niektórych miejscach Wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem. Trwają również prace na drogach poprzecznych oraz dodatkowych jezdniach. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w styczniu 2022 r. jednak jeśli Wykonawca wcześniej zakończy roboty to droga zostanie udostępniona do ruchu wcześniej. 

 

 

 

S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ

Na tym odcinku, który liczy sobie około 8 km, prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i na obecną chwilę wykonano już około 57% wszystkich prac. Aktualnie w zakresie branży drogowej głownie prowadzone są roboty ziemne oraz prace przy konstrukcji nawierzchni i galanterii drogowej. W zakresie branży mostowej wykonywane jest w  dalszym ciągu zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych – w tym podpór, ustrojów nośnych, a także prace wykończeniowe. Natomiast w zakresie robót branżowych trwają prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowie kanału technologicznego, jak również prace przy budynkach na Obwodzie Utrzymania Drogowego.

Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w kwietniu 2022 r. jednak jeśli Wykonawca wcześniej zakończy roboty to droga zostanie udostępniona do ruchu wcześniej. 

Od kwietnia tego roku część inwestycji tj. węzeł Sokołów Małopolski Północ jest już w użytkowaniu.

 

 

 

W realizacji jest także odcinek S19 Rzeszów Południe - Babica  

10 lipca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót - spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km. We wrześniu br. zgodnie z Kamieniem Milowym planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakończenie budowy zaplanowano na I połowę 2026 r.