viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Tydzień na budowie S19 na Podkarpaciu

22-12-2020

Mimo zimowej przerwy kontraktowej, nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19. Wykonawcy wykorzystują ten czas do prowadzenia prac w zakresie, w jakim pozwala na to ich technologia.

Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

 

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (51. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypu (2,5 m3) w pasie drogowym S19 oraz 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. Na MOP Bukowa II wykonywano tynk ścian wewnętrznych oraz pokrycie dachu z membrany PVC. 

W zakresie robót mostowych:

- na wiadukcie 02WD nad S19 w m. Domostawa betonowano ścianki zapleczne na podporze A i C

- na wiadukcie 04WD nad S19 w m. Domostawa wykonywano szalunki ustroju nośnego oraz mury oporowe na podporze C

- na wiadukcie 06 WD w ciągu S19 w m. Katy zbrojono i betonowano płyty przejściowe

- na moście 09MS w ciągu S19 w m. Kutyły deskowano, zbrojono i betonowano ustrój nośny na jezdni lewej

- na wiadukcie 10WD w ciągu S19 w m. Kutyły betonowano ścianki zapleczne

- na wiadukcie 11WS w ciągu S19 w m. Zdziary montowano deski gzymsowe i krawężniki. Wykonywano również mury oporowe.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 10 tys. kg stali oraz dostarczono 280 m3 betonu.

 

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu (51. tydzień budowy) prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (11 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (2 tys.m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również podbudowę z betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą.

Z robót branżowych wykonywano przykanaliki oraz humusowanie zbiornika retencyjnego ZB-02.

W zakresie robót mostowych:

- na wiadukcie 09WS w ciągu S19 nad DP1058R w m. Nowa Wieś zakończono zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem

- na moście 08MS nad rzeką San w ciągu S19 zakończono betonowanie segmentów: 20/4 oraz 22/3 na nitce prawej. Zbrojono także ustrój nośny na przęśle 2-3 i 4-5 na nitce lewej etap II.

- na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypki za przyczółkami. 

- na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze zabetonowano ściankę zapleczną na podporze nr 1.

- na wiadukcie 06WS w ciągu S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydło SK2 na podporze nr 1 na nitce prawej

- na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano izolację cienką oraz montaż krawężników kamiennych.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 36 tys. kg stali oraz dostarczono 170 m3 betonu.

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu (51. tydzień budowy) prowadził prace związane z budowaniem nasypu (16 tys. m3). Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego. 

Na wiadukcie WS12 w ciągu S19 nad drogą gminną DG102704R wykonywano grunt zbrojony.

Z robót branżowych wykonywano m.in. budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu (45. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej S19 oraz przebudowywanych dróg publicznych. Na trasie głównej wykonano ok. 1550 m3 wykopów i 10700 m3 nasypów drogowych, a także kolejny odcinek podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Na przebudowywanej DK19 wykonano ok. 470 m3 nasypów drogowych i ułożono następny odcinek podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, natomiast na drogach gminnych DG102301R i DG102463R wykonano odpowiednio 300 m3 i 900 m3 nasypów drogowych. Ponadto, prowadzono prace związane z wykonaniem drenażu drogowego oraz ścieku trójkątnego. Kontynuowano też plantowanie i umacnianie skarp oraz rowów drogowych.

Na MOP Podgórze III wykonano kolejny odcinek warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podłoża, natomiast na  MOP Jeżowe II wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, a także rozpoczęto układanie krawężników kamiennych oraz ścieku ulicznego z kostki kamiennej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów przyległych do obiektów wraz z zagęszczeniem oraz nasypów stożka przyczółków. Ponadto, na przejściu dolnym dla zwierząt średnich 20PZŚd wykonano izolację bitumiczną na zimno, a na przejściu dolnym dla zwierząt średnich 22APZŚd wykonano uciąglenie nawierzchni – ułożono siatkę i wykonano warstwę wiążącą z betonu lanego. Na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG002301R nad S19 rozpoczęto montaż urządzeń dylatacyjnych i wykonano izolację z papy pod kapami chodnikowymi.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu (41. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 12000 m3 nasypów i 1900 m3 wykopów drogowych, a także kolejne odcinki podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej i warstwy wiążącej. Oczyszczano i skrapiano warstwy konstrukcyjne i bitumiczne drogi, a także kontynuowano układanie krawężników kamiennych i betonowych.

W zakresie branży mostowej:

- kontynuowano montaż zbrojenia i deskowania, a także betonowanie przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Jeżowe oraz w gminie Kamień

- na przejściu 17PZM rozpoczęto prace wykończeniowe związane z montażem dylatacji modułowych oraz montażem wpustów i sączków na jezdni prawej.

- na wiadukcie nad DW861 – węzeł Jeżowe oraz na wiadukcie nad drogą gminną nr 002308R, wykonano izolację cienką przyczółków i skrzydeł podpór

- na wiadukcie 28WS kontynuowano prace przy zbrojeniu i betonowaniu ustroju nośnego, a także rozpoczęto montaż wpustów i sączków na obu jezdniach.

- na moście drogowym 30.1MD wykonano nawierzchnię z asfaltu twardolanego

- na wiadukcie nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna kontynuowano prace przy montażu zbrojenia i deskowania oraz betonowaniu obiektu.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz przepięcie kolizji wodociągowej. W zakresie branży melioracyjnej prowadzono prace przy umocnieniu rowu melioracyjnego, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace związane z układaniem kabla zasilającego.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (23. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej oraz przebudowywanych dróg publicznych.

Na drodze ekspresowej S19 wykonano ok. 9700 m3 wykopów w gruntach nieskalistych i ułożono kolejne odcinki podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej i podbudowy z betonu asfaltowego. Na przebudowywanej DK19 i DP1211 wykonano po ok. 500 m3 nasypów drogowych, natomiast na DW875 ułożono kolejny odcinek podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej.

Na terenie węzła Kamień wykonano modyfikację powierzchniową, natomiast na łącznicach węzła Sokołów Małopolski Północ ułożono warstwy podbudowy z betonu asfaltowego i warstwę wiążącą.

W zakresie branży mostowej:

- prowadzono prace przy betonowaniu obiektów: wiaduktu 38WD w ciągu DP1211R przebiegającego nad S19 w gminie Kamień oraz wiaduktu 43WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad S19  zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski.

- na przejściu dla zwierząt średnich 40PZŚg rozpoczęto zbrojenie i betonowanie fundamentów obiektu

- pod wiaduktem 39AWD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) nad S19 wykonano wzmocnienie podłoża.

- na wiadukcie 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającym nad S19 rozpoczęto montaż łożysk

- na wiadukcie 44WD w ciągu DK19 nad S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ wykonano dylatacje modułowe obiektu.

W zakresie branży sanitarnej Wykonawca kontynuował prace związane z montażem sieci wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz roboty ziemne pod wykop zbiornika retencyjnego, montaż i układanie sieci kanalizacji deszczowej. W zakresie branży elektroenergetycznej ułożono kolejny odcinek kabla oświetleniowego na węźle Sokołów Małopolski Płn., natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. Ponadto, Wykonawca rozpoczął prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów pod budynek biurowo – socjalny Obwodu Utrzymania Drogowego zlokalizowany na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ i kontynuował prace przygotowawcze pod budynkiem warsztatowo – garażowym.

 

GDDKiA