viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Postępy prac na S7. Raport z realizacji jednej z najważniejszych dróg w Polsce

16-10-2020

Po wybudowaniu wszystkich jej odcinków droga ekspresowa S7 będzie jedną z dłuższych dróg szybkiego ruchu w Polsce, łącząc wybrzeże Bałtyku, z górami na południu kraju. Sprawdzamy, na jakim etapie jest realizacja poszczególnych odcinków.

GDDKiA

 

Kierowcy mogą już korzystać z ok. 420 km drogi ekspresowej S7, od węzła Gdańsk Południe do granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, od Grójca do granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego, od Myślenic do Lubnia oraz od Skomielnej Białej do Rabki-Zdroju. Większość z pozostałej część trasy jest w realizacji, a w przygotowaniu północny wlot do Warszawy. Rozpoczynamy także prace nad studium korytarzowym dla odcinka pomiędzy Krakowem i Myślenicami.

 

  • województwo mazowieckie

Z blisko 250-kilometrowego odcinka przyszłej drogi ekspresowej kierowcy mają już do dyspozycji 90 km, w realizacji jest ok. 136 km, a w przygotowaniu jest dokumentacja na kolejne ok. 22 km. W 2020 r. podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 35 km drogi S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem.

 

Napierki - Mława

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otrzymaliśmy w marcu br., a z każdym tygodniem otwierane są nowe fronty robót. Wykonawca prowadzi roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów oraz rozpoczął układanie pierwszych warstw konstrukcji nawierzchni. Na obiektach mostowych wykonywane są wykopy pod fundamenty, fundamenty oraz prace betoniarskie, murarskie i zbrojarskie. Na dwóch obiektach zamontowano belki prefabrykowane.

W dalszym ciągu układane są elementy przepustów prefabrykowanych, a na części z nich wykonywane są płyty przejściowe. Równolegle toczą się roboty z branż: teletechnicznej, energetycznej, melioracyjnej i wodno-kanalizacyjnej. Przewidziane w ramach umowy prace archeologiczne zostały zakończone. Z początkiem października zostanie przejęta od dotychczasowych właścicieli ostatnia z występujących na tym odcinku nieruchomość zabudowana. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 28 proc.

 

Mława - Strzegowo

O ile poprzedni odcinek na krótkiej części biegnie wzdłuż obecnej DK7 to ten w całości prowadzi nowym śladem po wschodniej stronie Mławy. Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku 2019 r. Wykonywane są nasypy i wykopy oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.GDDKiA 

Wykonywane są również wzmocnienia terenu w postaci wymiany gruntów. Na większości obiektów mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie w zakresie ustroju nośnego. Wykonywana jest izolacja fundamentów oraz kap chodnikowych. Równolegle toczą się roboty z branż: teletechnicznej, energetycznej, melioracji i wodno-kanalizacyjnej. Zakończono prowadzone prace archeologiczne. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ponad 29 proc. 

 

Strzegowo - Pieńki

Blisko 22-kilometrowy odcinek trasy omija Strzegowo, a od Glinojecka biegnie wzdłuż obecnej DK7. Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy, wzmocnienia gruntów oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni. Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie w zakresie ustroju nośnego. Na półmetku są roboty branżowe. Kończą się rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 50 proc. 

 

Pieńki - Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadzi prace przy nasypach i wykopach, co doskonale widać z obecnej DK7. Trwają prace przy wykonywaniu dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.  Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie w zakresie ustroju nośnego. Na ukończeniu są rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec września wyniosło ponad 50 proc. 

 

Siedlin - Załuski 

Zadaniem wykonawcy tego odcinka, z którym umowę podpisaliśmy 30 września br., jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudowanie prawie 13 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Powstaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice. Ponadto zrealizowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r. 

 

Załuski - Modlin

Wykonawca tego odcinka, od podpisania umowy 9 lipca br., pracuje już nad dokumentacją inwestycji.  Ma przygotować projekt budowlany, uzyskać niezbędne decyzje, a następnie zbudować 12 km drogi ekspresowej. Tak jak na poprzednim odcinku trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu i powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na wiosnę 2025 r.  

 

Modlin - Czosnów 

Umowę na ten odcinek drogi podpisaliśmy 12 maja 2020 r. Wykonawca, w miejscu obecnej DK7, zbuduje prawie 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe - Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2023 r. 

 

Warszawa (węzeł Lotnisko) - Lesznowola  

Prawie 7-kilometrowy odcinek obecnie realizuje nowy wykonawca, z którym podpisaliśmy umowę na kontynuację projektowania i budowę trasy. To efekt odstąpienia w maju 2019 r. od kontraktu z pierwotnym wykonawcą, firmą Rubau. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie jednie po trzy pasy ruchu oraz dwa węzły - Zamienie i Lesznowola. Prowadzone są prace drogowe związane z budową nasypów, wzmacnianiem podłoża czy profilowaniem skarp, a także związane z budową obiektów inżynierskich. Przebudowie podlegają kolizje sieci podziemnych. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu przekroczyło 15 proc. Termin zakończenia robót przewidziany został na jesień 2021 r.

 

Lesznowola - Tarczyn Północ

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, 2 października br. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą IDS-BUD. Obecnie przeprowadzamy inwentaryzację w terenie oraz przygotowujemy się do sporządzenia dokumentów do przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Planujemy, że postępowanie ogłosimy jeszcze w tym roku. Na prawie 15-kilometrowym odcinku powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz trzy węzły - Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północ.

 

Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca

Wykonawca po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczął prace na tym około 8-kilometrowym odcinku w grudniu 2018 r. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie jednie po trzy pasy ruchu oraz węzeł Tarczyn Południe. Prowadzone są roboty związane z budową konstrukcji drogi (podbudowa, stabilizacja, warstwy nawierzchni), obiektów inżynierskich (odwodnienie, płyty przejściowe, kotwienia, warstwa ścieralna nawierzchni), sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej. Montowane są również ekrany akustyczne. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 75 proc. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r.

 

  • województwo małopolskie

Droga ekspresowa S7 przebiega przez Małopolskę od granicy z woj. świętokrzyskim do Rabki Zdroju. Większość tej trasy jest w budowie. Użytkowane są odcinki na obszarze Krakowa, od węzła Kraków Nowa Huta do węzła A4 Kraków Bieżanów oraz odcinki na południe od Krakowa: Myślenice - Lubień i Skomielna Biała - Rabka Zdrój. Z tego ostatniego odcinka, oddanego do ruchu 28 września 2019 r., roztacza się piękny widok na Tatry. To na nim kierowcy korzystają z estakady o długości blisko kilometra, wznoszącej się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Długość odcinków S7, po których obywa się ruch, wynosi blisko 30 km. W trakcie realizacji jest w sumie ponad 66 km.

 

Moczydło - Miechów

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) została podpisana 16 kwietnia 2020 r. Prace budowlane na blisko 19-kilometrowym odcinku ruszyły z końcem lipca br. Trwają wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją, badania archeologiczne, wycinka drzew i zdejmowanie humusu. Inwestycja potrwa do 2023 r.

 

Miechów - Szczepanowice

Trwa przetarg na projekt i budowę nieco ponad 5-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Wybór najkorzystniejszej oferty zaplanowany jest na 20 października 2020 r. To ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski, który jest jeszcze na etapie przetargu.

 

Szczepanowice - Widoma

„Pierwsza łopata” na następnym, ponad 13-kilometrowym odcinku Szczepanowice - Widoma, wbita została 11 września 2019 r. Na początku października 2020 r. zaawansowanie prac mostowych wynosiło 70,3 proc. a drogowych 64,6 proc. Wznoszone są nasypy, podbudowa i warstwa mrozoochronna, umacniane i uszczelniane są rowy i humusowane skarpy. Na obiektach inżynierskich trwają zbrojenia, betonowane, układanie izolacji i na części wiaduktów także krawężników.

 

Wybudowane zostaną dwa węzły - Szczepanowice i Widoma. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r. 

 

Widoma - Kraków

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA decyzję ZRID dla ponad 18-kilometrowego odcinka Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Trwają badania archeologiczne, prace przy wycince drzew i wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją. Przygotowywane są drogi dojazdowe do budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r.

 

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa. Na odcinku od Moczydła do węzła Mistrzejowice będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i rezerwę pod trzeci, a na dalszym odcinku w obrębie Krakowa powstanie w docelowym układzie z trzema pasami ruchu

 

Lubień - Naprawa

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jezdni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie.

 

Ogłoszony został przetarg na kontynuację budowy i na 19 października 2020 r. przewidziane jest otwarcie ofert. Natomiast 1 września br. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu S7 z dotychczasowym podwykonawcą, który prowadził prace na tym obiekcie. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trwają prace przy budowie segmentu czwartego estakady. Zakończenie budowy estakady zaplanowane jest na jesień 2020 r.

 

Naprawa - Skomielna Biała

Na tunelowym odcinku drogi ekspresowej w październiku 2019 r. przebito na wylot prawą nitkę tunelu pod górą Luboń Mały. 27 kwietnia br. przebito lewą nitkę, a obecnie trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek. Wykonywane są nisze sygnalizacyjno-alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

 

To jeszcze nie koniec… Rozpoczynamy pracę nad nowym odcinkiem S7

Domykamy ciągi tak, aby połączenia drogowe były kompletne i praktyczne dla kierowców w ujęciu krajowym. Teraz intensyfikujemy nasze prace m.in. nad S7 od Krakowa do Myślenic. Studium korytarzowe obejmie powierzchnię blisko 3 tys. km² na ternie siedmiu powiatów i 34 gmin. Przewidujemy, że prace analityczne zakończą się mniej więcej za rok. Piszemy więcej o tym tutaj.

 

Uzupełnieniem kompleksowego podejścia do prac nad kształtowaniem sieci drogowej jest planowane Studium Korytarzowe dla drogi krajowej nr 7 Rabka – Chyżne. Ten końcowy na obszarze Polski fragment drogi krajowej nr 7, ma swoją kontynuację i znaczenie w funkcjonowaniu międzynarodowego układu transportowego.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.