Postępy prac na S7. Raport z realizacji jednej z najważniejszych dróg w Polsce

Po wybudowaniu wszystkich jej odcinków droga ekspresowa S7 będzie jedną z dłuższych dróg szybkiego ruchu w Polsce, łącząc wybrzeże Bałtyku, z górami na południu kraju. Sprawdzamy, na jakim etapie jest realizacja poszczególnych odcinków.GDDKiA

 

Kierowcy mogą już korzystać z ok. 420 km drogi ekspresowej S7, od węzła Gdańsk Południe do granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, od Grójca do granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego, od Myślenic do Lubnia oraz od Skomielnej Białej do Rabki-Zdroju. Większość z pozostałej część trasy jest w realizacji, a w przygotowaniu północny wlot do Warszawy. Rozpoczynamy także prace nad studium korytarzowym dla odcinka pomiędzy Krakowem i Myślenicami.

 

  • województwo mazowieckie

Z blisko 250-kilometrowego odcinka przyszłej drogi ekspresowej kierowcy mają już do dyspozycji 90 km, w realizacji jest ok. 136 km, a w przygotowaniu jest dokumentacja na kolejne ok. 22 km. W 2020 r. podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 35 km drogi S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem.

 

Napierki - Mława

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otrzymaliśmy w marcu br., a z każdym tygodniem otwierane są nowe fronty robót. Wykonawca prowadzi roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów oraz rozpoczął układanie pierwszych warstw konstrukcji nawierzchni. Na obiektach mostowych wykonywane są wykopy pod fundamenty, fundamenty oraz prace betoniarskie, murarskie i zbrojarskie. Na dwóch obiektach zamontowano belki prefabrykowane.

W dalszym ciągu układane są elementy przepustów prefabrykowanych, a na części z nich wykonywane są płyty przejściowe. Równolegle toczą się roboty z branż: teletechnicznej, energetycznej, melioracyjnej i wodno-kanalizacyjnej. Przewidziane w ramach umowy prace archeologiczne zostały zakończone. Z początkiem października zostanie przejęta od dotychczasowych właścicieli ostatnia z występujących na tym odcinku nieruchomość zabudowana. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 28 proc.

 

Mława - Strzegowo

O ile poprzedni odcinek na krótkiej części biegnie wzdłuż obecnej DK7 to ten w całości prowadzi nowym śladem po wschodniej stronie Mławy. Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku 2019 r. Wykonywane są nasypy i wykopy oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.GDDKiA 

Wykonywane są również wzmocnienia terenu w postaci wymiany gruntów. Na większości obiektów mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie w zakresie ustroju nośnego. Wykonywana jest izolacja fundamentów oraz kap chodnikowych. Równolegle toczą się roboty z branż: teletechnicznej, energetycznej, melioracji i wodno-kanalizacyjnej. Zakończono prowadzone prace archeologiczne. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ponad 29 proc. 

 

Strzegowo - Pieńki

Blisko 22-kilometrowy odcinek trasy omija Strzegowo, a od Glinojecka biegnie wzdłuż obecnej DK7. Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy, wzmocnienia gruntów oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni. Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie w zakresie ustroju nośnego. Na półmetku są roboty branżowe. Kończą się rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 50 proc. 

 

Pieńki - Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadzi prace przy nasypach i wykopach, co doskonale widać z obecnej DK7. Trwają prace przy wykonywaniu dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.  Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie w zakresie ustroju nośnego. Na ukończeniu są rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec września wyniosło ponad 50 proc. 

 

Siedlin - Załuski 

Zadaniem wykonawcy tego odcinka, z którym umowę podpisaliśmy 30 września br., jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudowanie prawie 13 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Powstaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice. Ponadto zrealizowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r. 

 

Załuski - Modlin

Wykonawca tego odcinka, od podpisania umowy 9 lipca br., pracuje już nad dokumentacją inwestycji.  Ma przygotować projekt budowlany, uzyskać niezbędne decyzje, a następnie zbudować 12 km drogi ekspresowej. Tak jak na poprzednim odcinku trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu i powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na wiosnę 2025 r.  

 

Modlin - Czosnów 

Umowę na ten odcinek drogi podpisaliśmy 12 maja 2020 r. Wykonawca, w miejscu obecnej DK7, zbuduje prawie 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z trzema pasami ruchu. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe - Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2023 r. 

 

Warszawa (węzeł Lotnisko) - Lesznowola  

Prawie 7-kilometrowy odcinek obecnie realizuje nowy wykonawca, z którym podpisaliśmy umowę na kontynuację projektowania i budowę trasy. To efekt odstąpienia w maju 2019 r. od kontraktu z pierwotnym wykonawcą, firmą Rubau. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie jednie po trzy pasy ruchu oraz dwa węzły - Zamienie i Lesznowola. Prowadzone są prace drogowe związane z budową nasypów, wzmacnianiem podłoża czy profilowaniem skarp, a także związane z budową obiektów inżynierskich. Przebudowie podlegają kolizje sieci podziemnych. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu przekroczyło 15 proc. Termin zakończenia robót przewidziany został na jesień 2021 r.

 

Lesznowola - Tarczyn Północ

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, 2 października br. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą IDS-BUD. Obecnie przeprowadzamy inwentaryzację w terenie oraz przygotowujemy się do sporządzenia dokumentów do przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Planujemy, że postępowanie ogłosimy jeszcze w tym roku. Na prawie 15-kilometrowym odcinku powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz trzy węzły - Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północ.

 

Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca

Wykonawca po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczął prace na tym około 8-kilometrowym odcinku w grudniu 2018 r. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie jednie po trzy pasy ruchu oraz węzeł Tarczyn Południe. Prowadzone są roboty związane z budową konstrukcji drogi (podbudowa, stabilizacja, warstwy nawierzchni), obiektów inżynierskich (odwodnienie, płyty przejściowe, kotwienia, warstwa ścieralna nawierzchni), sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej. Montowane są również ekrany akustyczne. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 75 proc. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 r.

 

  • województwo małopolskie

Droga ekspresowa S7 przebiega przez Małopolskę od granicy z woj. świętokrzyskim do Rabki Zdroju. Większość tej trasy jest w budowie. Użytkowane są odcinki na obszarze Krakowa, od węzła Kraków Nowa Huta do węzła A4 Kraków Bieżanów oraz odcinki na południe od Krakowa: Myślenice - Lubień i Skomielna Biała - Rabka Zdrój. Z tego ostatniego odcinka, oddanego do ruchu 28 września 2019 r., roztacza się piękny widok na Tatry. To na nim kierowcy korzystają z estakady o długości blisko kilometra, wznoszącej się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Długość odcinków S7, po których obywa się ruch, wynosi blisko 30 km. W trakcie realizacji jest w sumie ponad 66 km.

 

Moczydło - Miechów

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) została podpisana 16 kwietnia 2020 r. Prace budowlane na blisko 19-kilometrowym odcinku ruszyły z końcem lipca br. Trwają wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją, badania archeologiczne, wycinka drzew i zdejmowanie humusu. Inwestycja potrwa do 2023 r.

 

Miechów - Szczepanowice

Trwa przetarg na projekt i budowę nieco ponad 5-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. Wybór najkorzystniejszej oferty zaplanowany jest na 20 października 2020 r. To ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski, który jest jeszcze na etapie przetargu.

 

Szczepanowice - Widoma

„Pierwsza łopata” na następnym, ponad 13-kilometrowym odcinku Szczepanowice - Widoma, wbita została 11 września 2019 r. Na początku października 2020 r. zaawansowanie prac mostowych wynosiło 70,3 proc. a drogowych 64,6 proc. Wznoszone są nasypy, podbudowa i warstwa mrozoochronna, umacniane i uszczelniane są rowy i humusowane skarpy. Na obiektach inżynierskich trwają zbrojenia, betonowane, układanie izolacji i na części wiaduktów także krawężników.

 

Wybudowane zostaną dwa węzły - Szczepanowice i Widoma. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r. 

 

Widoma - Kraków

20 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA decyzję ZRID dla ponad 18-kilometrowego odcinka Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Trwają badania archeologiczne, prace przy wycince drzew i wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją. Przygotowywane są drogi dojazdowe do budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r.

 

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa. Na odcinku od Moczydła do węzła Mistrzejowice będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i rezerwę pod trzeci, a na dalszym odcinku w obrębie Krakowa powstanie w docelowym układzie z trzema pasami ruchu

 

Lubień - Naprawa

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Na blisko 8-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jezdni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień - Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie.

 

Ogłoszony został przetarg na kontynuację budowy i na 19 października 2020 r. przewidziane jest otwarcie ofert. Natomiast 1 września br. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu S7 z dotychczasowym podwykonawcą, który prowadził prace na tym obiekcie. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trwają prace przy budowie segmentu czwartego estakady. Zakończenie budowy estakady zaplanowane jest na jesień 2020 r.

 

Naprawa - Skomielna Biała

Na tunelowym odcinku drogi ekspresowej w październiku 2019 r. przebito na wylot prawą nitkę tunelu pod górą Luboń Mały. 27 kwietnia br. przebito lewą nitkę, a obecnie trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek. Wykonywane są nisze sygnalizacyjno-alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

 

To jeszcze nie koniec… Rozpoczynamy pracę nad nowym odcinkiem S7

Domykamy ciągi tak, aby połączenia drogowe były kompletne i praktyczne dla kierowców w ujęciu krajowym. Teraz intensyfikujemy nasze prace m.in. nad S7 od Krakowa do Myślenic. Studium korytarzowe obejmie powierzchnię blisko 3 tys. km² na ternie siedmiu powiatów i 34 gmin. Przewidujemy, że prace analityczne zakończą się mniej więcej za rok. Piszemy więcej o tym tutaj.

 

Uzupełnieniem kompleksowego podejścia do prac nad kształtowaniem sieci drogowej jest planowane Studium Korytarzowe dla drogi krajowej nr 7 Rabka – Chyżne. Ten końcowy na obszarze Polski fragment drogi krajowej nr 7, ma swoją kontynuację i znaczenie w funkcjonowaniu międzynarodowego układu transportowego.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.