viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiAArchiwum 2020

Tydzień na budowie S19 na Podkarpaciu

27-08-2020

Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.
 

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km
Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) kontynuował wykonywanie nasypu ( 15 tys. m3) i wykopu ( 40 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej w ilości 6,2 tys. m2 oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (300 m2). 
W m. Łążek Ordynacki na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej wykonano zbrojenie i deskowanie ramy na nitce lewej. Na obiekcie 01MS wykonano zbrojenie poprzecznic oraz betonowanie korpusu podpory D. 
W m. Kutyły na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19 wykonywano zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej podpory A na nitce prawej oraz zbrojenie korpusu podpory A. Na wiadukcie 10WD wykonano betonowanie filarów podpory B. 
W m. Zdziary rozpoczęto zbrojenie i deskowanie ramy na nitce lewej na wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S 19.
W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 31 tys. kg oraz zużyto 526 m3 betonu. 
Prowadzono także prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km
Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie z gruntu dowiezionego z ukopu (27 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuowano prace nad wykonaniem wykopu w ilości 25 tys. m3. 
Kontynuowano zbrojenie ścian czołowych na obiekcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś. Kontynuowano zbrojenie II etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 1 i 2 nitka prawa oraz III etapu ustroju nośnego przęsła podpory 2-3 oraz 4-5 nitka prawa na moście 08MS nad rzeką San. 
W m. Zarzecze na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 przygotowano stanowisko do montażu belek T.
W rejonie m. Zapacz betonowano skrzydełka i zamontowano belki prefabrykowane T28,5 na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola. Rozpoczęto także na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi powiatowej zbrojenie ustroju nośnego i wykonano betonowanie ścian oporowych M1-M4.
W m. Zdziary rozpoczęto betonowanie poprzecznicy P2 na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19.
Kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach.
W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 97 tys. kg oraz zużyto 191 m3 betonu. 
Wykonywano przebudowy kolizji branżowych. 


S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km
Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) prowadził prace związane z budowaniem nasypów (31 tys. m3). Wykonano 1,5 tys. m3 wykop, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w ilości 8,6 tys. m2 oraz 13 tys. m2 stabilizacji GWN.
Rozpoczęto zasypkę fundamentową podpory A na wiadukcie WS-11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin - Przeworsk.
Na Wiadukcie WS-12 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą gminną wykonano zbrojenie ustroju nośnego na nitce lewej. Zbrojono ustrój nośny na nitce lewej przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 drogi ekspresowej S19. Wykonano beton filara podpory B na nitce lewej na wiadukcie WS-15 2 nad drogą DD15P i linią kolejowa szerokotorowa LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. 
Na Wiadukt WD-14 w km 22+961,36 nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi krajowej DK19 w Węźle Nisko rozpoczęto zbrojenie  i betonowanie fundamentu pod mury oporowe.
W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 18 tys. kg oraz zużyto 6,3 m3 betonu. 
Trwały roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.


S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km
Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) kontynuował prace ziemne. Budowano warstwę mrozoochronną na odcinku 2100 m, wykonywano drenaż drogowy w pasie rozdziału o długości 1200 m oraz zbrojono skarpy nasypu. Realizowano budowę warstwy z podbudowy 
z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6), podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy zasadniczej z BA warstwę I-szą oraz warstwę II-na odcinku 840 m. Wykonywano również oczyszczanie i skropienia warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i ulepszonych. Na drodze krajowej DK19 kontynuowano prace przy budowie nasypu, wykonując 2400 m3 nasypu.
 Z branży mostowej kontynuowano prace na przejściu dla zwierząt małych (PZM) nr 7PZM, wykonywano izolację arkuszową w zakresie płyty zespalającej na przejściu nr 9PZM. Na przejściach dla zwierzą średnich dołem (PZŚd) nr 16PZŚd betonowano, a na przejściu 16APZŚd zbrojono przyczółki i skrzydła. Na przejściu dla zwierząt dużych górą (PZDg) o nr 19PZDg w km 424+012 zbrojnono i betonowano ustrój nośny. Prace trwają również przy przejściu dla zwierząt średnich dołem nr 20PZŚd w km 424+657,90 w zakresie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł oraz izolacji bitumicznej na zimno korpusu i skrzydeł podpory nr P1 i P2. Rozpoczęto prace przy budowie przejścia dla zwierząt małych nr 13PZM poprzez wytyczenie geodezyjne. Na wiadukcie drogowym o nr 21WD, wykonano montaż zbrojenia oraz betonowania z betonu konstrukcyjnego skrzydła podpory nr P1P.
Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branży sanitarnej i melioracyjnej. Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu budowy kanalizacji deszczowej dla 147m rury kanałowej Ø315PP, 120m rury kanałowej Ø200PP, montażu rury kanałowej Ø450 oraz studni betonowych. Wykonywano montaż rur drenarskich Ø200PP wokół zbiornika ZB-17, montaż 5 sztuk studzienek drenarskich z osadnikiem, jak również 11 sztuk wpustów ściekowych. 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km
Wykonawca (Budimex S.A.) w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne. Wykonano 13000 m3 wykopów i 27000 m3 nasypów drogowych. Ponadto, wykonawca kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi, tj. wzmocnienie podłoża, warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza, podbudowa z betonu asfaltowego, a także warstwa wiążąca.
W zakresie branży mostowej Wykonawca kontynuował montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic i skrzydełek podpór oraz ich betonowanieprzejścia dla zwierząt małych 17PZM za węzłem „Jeżowe”.
Rozpoczęto wykopy pod ławę fundamentową i wykonano beton podkładowy dla kolejnej podpory, a także kontynuowano montaż deskowania i betonowanie filarów wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 27WS trasy nad drogą wojewódzką  nr 861– węzeł Jeżowe.
Wykonawca kontynuował też montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie korpusów przyczółków podpór przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd w gminie Jeżowe, a także betonowanie korpusów przyczółków podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 31WS nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna, wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1364R nad drogą ekspresową 34WD i wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową 35WD zlokalizowanych w gminie Kamień.
Ponadto, prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej i melioracyjnej związane z montażem i układaniem sieci oraz z pracami ziemnymi. W zakresie branży telekomunikacyjnej rozpoczęto budowę przepustów kablowych i prowadzono prace związane z posadowieniem studni kablowych kanału technologicznego.


S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km
Wykonawca (Budimex S.A.) kontynuuje wycinkę drzew i prace związane z odhumusowaniem na obszarze trasy S19. Kontynuowano roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów S19 i dróg dojazdowych DD10 i DD11. Rozpoczęto wykonywanie warstwy mrozoochronnej na drodze dojazdowej DD11. Ponadto, Wykonawca prowadził prace związane z układaniem krawężników kamiennych w ramach budowy ronda w ciągu drogi krajowej DK19.
W zakresie branży mostowej, wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem przyczółka i filara dwóch podpór wiaduktu w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającej nad drogą ekspresową S19 WD43 trasy w gminie Sokołów Małopolski. Kontynuowano montaż zbrojenia i betonowanie korpusów podpór wiaduktu w ciągu drogi krajowej DK19, przebiegającej nad drogą ekspresową S19 WD44 – węzeł Sokołów Małopolski Północ. Wykonano też izolację cienką fundamentów trzech podpór tego wiaduktu.
Ponadto, rozpoczęto montaż prefabrykatów przepustu 24 PZM, a także prowadzono roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod fundamenty przejścia dolnego dla zwierząt średnich 37PZŚd, zlokalizowanego w w gminie Kamień.
Wykonawca prowadził również prace w zakresie branży elektroenergetycznej związane z demontażem słupów na kolizji średniego napięcia 1eSN i 3eSN, jak również montażem nowych słupów i linii napowietrznych. Ponadto, Wykonawca w  zakresie branży telekomunikacyjnej prowadził prace związane z układaniem sieci i rurociągu.