viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA- w trakcie realizacji

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 odc. Przemyśl – Medyka

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział: Rzeszów

- długość: 7,051 km

- obecny etap – w realizacji

- wartość projektu: 116 178,0 tys. zł

 

1. etap zrealizowany:

raport oddziaływania na środowisko: 08.2009

decyzja środowiskowa: 18.11.2011

ostateczność decyzji środowiskowej: 21.12.2011

wydanie decyzji ZRID: 18.07.2018

ostateczność decyzji ZRID: 30.08.2018

przetarg na budowę ogłoszony: 9.08.2019

podpisanie umowy: 18.06.2020 (Termin realizacji: 19 miesięcy, Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Wartość: 99 472 710,10 zł. Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38018/Podpisalismy-umowe-na-rozbudowe-DK28-Przemysl-Medyka )

Planowana data zakończenia inwestycji: 07.2022 

 

2. etap w realizacji:

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa.

 

Strona internetowa kontraktu: http://dk28przemyslmedyka.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Odcinek drogi objęty niniejszą rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa projektowanego odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Założono przebieg po istniejącym śladzie (z wykorzystaniem jednej jezdni) i poszerzeniem po stronie prawej do przekroju dwujezdniowego z korektą łuków poziomych. Początek rozbudowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. W celu dowiązania sytuacyjnego do projektu przebudowy ul. Lwowskiej w Przemyślu poszerzono jezdnię na początkowym odcinku do docelowej szerokości. Koniec rozbudowy znajduje się w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

 

Plan orientacyjny 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Kategoria drogi: Droga krajowa nr 28

Klasa drogi: „GP” – główna ruchu przyspieszonego

Prędkość projektowa: 70 km/h

Prędkość miarodajna: 90 km/h (na terenie zabudowy Vm=70 km/h)

Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Ilość pasów ruchu - 2 x 2

Szerokość jezdni - 2 x 7,0 m

Szerokość pasa rozdziału - 3,50 m w tym dwie opaski po 0,5 m

Szerokość pobocza gruntowego ulepszonego - 2,50 m

Szerokość ciągu pieszo- rowerowego - 3,50 m

Kategoria obciążenia ruchem - KR 3 (KR 4 na odc. km 357+670 – 358+844,26)

 

3. Zakres inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

-   rozbudowie drogi do przekroju 4 x 3,50 m (z pasem dzielącym szer. 3,50 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania zaprojektowano 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,

-   korekcie trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,

-   wzmocnieniu nawierzchni do nośności 115 kN/oś,

-   rozbudowie skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,

-   dostosowaniu do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,

-   renowacji systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),

-   budowie zatok autobusowych, budowie dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,

-   budowie miejsca do ważenia pojazdów (zatoka postojowa) oraz kontroli pojazdów,

-   budowie i przebudowę oświetlenia drogi,

-   budowie kanału technologicznego,

-   budowie urządzeń ochrony środowiska,

-   budowie lub przebudowie chodników, budowie ciągów pieszo – rowerowych,

-   wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-   budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

-   inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

4. Obiekty inżynierskie

Zakres inwestycji branży mostowej obejmuje: rozbiórkę istniejących obiektów i budowę nowych. Zaprojektowano budowę obiektów inżynierskich (przepustów) w celu przeprowadzenia drogi krajowej nr 28 nad istniejącymi potokami, ciekami i rowami melioracyjnymi. Dodatkowo wszystkie obiekty będą spełniać funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach rozbudowy realizowane będą następujące przepusty:

  • P-1 - km 352+291,59 drogi DK 28;
  • P-2 - km 353+740,00 drogi DK 28;
  • P-2a – km 1+611,36 dodatkowej jezdni D1;
  • P-3 - km 357+447,50 drogi DK 28;
  • P-4 - km 358+167,50 drogi DK 28;

 

III. Ochrona środowiska

W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane i zainstalowane środki zapobiegające ponadnormatywnemu oddziaływaniu na środowisko stosownie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się realizację: urządzeń podczyszczania wód opadowych i pasów zieleni izolacyjnej. Droga nie powoduje emisji hałasu na poziomie wymagającym stosowania urządzeń ochrony biernej. Przepusty zaadaptowano na przejścia dla zwierząt i wyposażono w 2 półki o szer. min. 0,5 m, wyniesiono ponad lustro wody, ulokowano po obu stronach przepustu. Celem naprowadzenia płazów do przepustów zostaną wykonane płotki naprowadzające.

 

Nasadzenie odpowiednio skomponowanej zieleni przydrożnej powinno izolować po części tereny zabudowy mieszkalnej i przemysłowej (infrastruktura kolejowa), przyległe do drogi, a z drugiej strony umożliwić zachowanie wartościowych widoków. Po prawej stronie drogi, wzdłuż pól uprawnych projektuje się nasadzenia pasmowe, złożone z drzew, które spełniać będą poza rolą krajobrazowo-biocenotyczną także funkcje ochronne (ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza). Wszystkie nasadzenia zlokalizowane są w projektowanym pasie drogowym. Realizacja inwestycji spowoduje konieczność trwałego zajęcia głównie obszarów rolnych. Inwestycja nie wpłynie znacząco na obszary, gatunki oraz siedliska sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych, nie stwarza również transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.