viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Rośnie S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim

20-04-2020

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia zyska nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9. 

GDDKiA

  • Na 11 z 12 odcinków trasy już trwają prace w terenie.

  • S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem to również fragment przyszłej Via Carpatia.

Kierowcy obecnie korzystają już z kilku odcinków S19 - zachodniej obwodnicy Lublina oraz od Sokołowa Małopolskiego do GDDKiA Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). Na 11 z nich trwają już prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Na ostatni odcinek, Kamień - Sokołów Małopolski, trwa jeszcze postępowanie związane z wydaniem ZRID. Pierwszymi fragmentami trasy pojedziemy w 2021 roku, a całością w 2022 roku. Będzie to kolejny fragment przyszłego międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, który połączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z południem Europy i państwami leżącymi na Bałkanach.  

 

Lublin - Niedrzwica (12 km) 

Trwają prace przy nasypach i wykopach. Stabilizowane jest podłoże, wzmacniany grunt. Powstają drogi dojazdowe, w obrębie MOP Zemborzyce i MOP Radawiec zdejmowana jest warstwa humusu. Równolegle wykonywane są prace przy obiektach mostowych, m.in. zbrojenia filarów i przyczółków oraz betonowanie. Powstają przejścia dla małych zwierząt i przepusty. Usuwane są kolizje z sieciami wodociągowymi, elektroenergetycznymi i gazociągowymi. Trwają prace m.in. przy demontażu i budowie oświetlenia drogowego. Porządkowany jest teren po rozbiórkach. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 24 proc. 

 

 

Niedrzwica - Kraśnik (20 km) 

Kontynuowane są prace związane z tyczeniem pasa i osi trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych, wyburzeniami i rozbiórkami budynków wraz z pracami porządkowymi oraz ze zdjęciem humusu. Trwają prace fundamentowe przy obiektach inżynierskich, wykonywane są także zbrojenia. Realizowane są prace ziemne w ciągu trasy głównej, a także dróg dojazdowych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 8 proc. 

 

Obwodnica Kraśnika (10 km) 

Trwają prace ziemne przy nasypach i wykopach, stabilizowany jest grunt, wykonywana jest także warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Rosną wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie. Wykonywany jest montaż zbrojenia i betonowanie. Usuwane są kolizji na sieci gazowej, prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 17 proc. 

 

 

Kraśnik - Janów Lubelski (18 km) 

Niemal na całym odcinku zdjęto humus w pasie drogowym przyszłej S19, trwają roboty ziemne przy nasypach i wykopach, zagęszczane i wzmacnianie jest podłoże. Powstają obiekty inżynierskie, wykonywane są prace nad zbrojeniem korpusów wiaduktów oraz betonowaniem i izolacją fundamentów. Trwa budowa przejść dla zwierząt oraz kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 25 proc. 

 

 

Obwodnica Janowa Lubelskiego (7 km) 

To jeden z dwóch najbardziej zaawansowanych odcinków. Trwają prace przy nasypach i wzmacnianiu podłoża. Betonowane są kolejne elementy obiektów mostowych - m.in. korpusów i podpór. W pobliżu miejscowości Pierońka, w pasie drogowym S19, wykonawca układa próbny odcinek dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa. Budowana jest kanalizacja deszczowa i prowadzone są prace melioracyjne. Prowadzone są również roboty ziemne przy budowie MOP Janów Lubelski. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 39 proc. 

 

 

Janów Lubelski - Lasy Janowskie (8 km) 

Ten odcinek niemal w całości położony jest wzdłuż obecnego przebiegu DK19 i kierowcy korzystający z tej trasy mogą na bieżąco śledzić duże postępy na budowie. Wykonawca realizuje prace ziemne, wzmacnia grunt i wykonuje nasypy. Wykonywana jest dolna warstwa podbudowy zasadniczej przyszłych dróg serwisowych i dojazdowych. Doskonale widać postępy robót w branży mostowej. Betonowane są elementy obiektów i wykonywana na nich jest izolacja. Trwają także prace przy zbrojeniach przejść dla zwierząt oraz przy budowie kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 32 proc. 

 

Lasy Janowskie - Zdziary (9,3 km) 

Prowadzone są prace przygotowawcze związane z wycinką drzew i karczowaniem pni. Geodeci tyczą pas drogowy przyszłej trasy S19. Prowadzone jest odhumusowanie terenu, wymiana gruntów, wykonywane są nasypy i wykopy w pasie drogowym. Rozbierane są obiekty kolidujące z przyszłą drogą ekspresową. Przypomnijmy, że na ten odcinek decyzję ZRID wydano w ostatnich dniach lutego br. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 1 proc. 

 

Zdziary - Rudnik nad Sanem (9 km) 

Na części tego odcinak prowadzone są prace przygotowawcze, między innymi karczowanie pni. Usuwany jest humus i wykonywane są nasypy oraz wykopy, a także platformy robocze pod dreny. Rosną obiekty inżynierskie, zbrojone są filary i podpory oraz prowadzone jest betonowanie. Największe obiekty to wiadukt nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz most nad rzeką San. Trwa przebudowa kolizji branżowych. Wykonywane są również kolumny w technologii jet-grounting pod wiadukt drogowy w okolicy Zdziar. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 13 proc. 

 

Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6 km) 

Prowadzone są prace przygotowawcze takie jak wycinka drzew i karczowanie pni, geodezyjne tyczenie pasa drogowego przyszłej S19. Trwa również zdejmowanie humusu w pasie drogowym, prace ziemne przy nasypach i wykopach drogowych oraz przebudowa kolizji branżowych. Trwa wymiana gruntów słabonośnych i organicznych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 8 proc. 

 

Nisko Południe - Podgórze (11,5 km) 

Rozpoczęto prace przygotowawcze, wycinkę drzew i karczowanie pni. Geodeci tyczą pas drogowy. Przy niektórych obiektach inżynierskich ruszyły prace Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 2,5 proc. 

 

Podgórze - Kamień (10,5 km) 

To jeden z dwóch odcinków, na który decyzję ZRID uzyskano z końcem lutego br. Wykonawca rozpoczyna prace przygotowawcze. Geodeci tyczą pas drogowy. Rozpoczęto również roboty przy obiektach inżynierskich. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 2,5 proc.