viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Pracowita... przerwa zimowa

16-03-2020

Od 15 grudnia do 15 marca trwa tzw. okres zimowy, podczas którego wykonawcy mogą zawiesić prowadzenie robót w terenie. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację kontraktu. W tym roku zima była łaskawa i wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co udało się zrobić przez ostatnie trzy miesiące?

Zima... dobrze wykorzystana - liczby nie kłamią

Jak już wielokrotnie informowaliśmy budowa dróg to nie tylko prace budowlane i kładzenie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

 

GDDKiA W trakcie przerwy zimowej zrobiono wiele, liczby nie kłamią:

 • oddaliśmy do ruchu 12 odcinków nowych dróg o łącznej długości 161 km,
 • podpisaliśmy umowy na roboty budowlane na ośmiu zadaniach o łącznej długości 127 km,
 • otworzyliśmy oferty w przetargach na dziewięć zadań o długości prawie 120 km,
 • wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla pięciu zadań o długości 71 km,
 • ogłosiliśmy dwa przetargi na budowę 14 km nowych dróg,
 • podpisaliśmy umowę na projekt obwodnicy Zatora o długości 2 km (projekt pilotażowy z wykorzystaniem metodyki BIM,
 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości 14,6 km,
 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla S19 w woj. podlaskim o długości 45 km,
 • otrzymaliśmy decyzje ZRID dla siedmiu zadań o długości 90 km,
 • otrzymaliśmy DŚU dla S10 Bydgoszcz – Toruń o długości 50 km,
 • na praktycznie wszystkich kontraktach trwały prace budowalne, m.in. na budowie mostu na Wiśle w ciągu S2 połączono w całość północny obiekt, a na południowym powstają kolejne segmenty przęseł nurtowych, z kolei na S7 do przebicia drugiej nitki tunelu brakuje jeszcze około 240 metrów.

 

GDDKiA Zima i nowy program budowy

Ogłoszony 8 lutego br. przez Ministra Infrastruktury projekt rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 uzupełni działania GDDKiA związane z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Włączono do niego siedem obwodnic, które znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej PBDK, nie mając wówczas zapewnionego finansowania. Dodajmy, że wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji ciągów tranzytowych pełnią również rolę obwodnic. Do 20 marca br. będą trwać prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacje społeczne Programu.

 

O programie budowy 100 obwodnic pisaliśmy szerzej tutaj i tutaj.

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - pierwszy etap przygotowania już za nami

Opracowaliśmy studium korytarzowe dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy.

Wyznaczony w ramach Studium Korytarzowego korytarz o szerokości ok. 5 km, na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych, objęty będzie szczegółowymi analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Jednym z niezbędnych elementów poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest informowanie i konsultowanie ze społeczeństwem wariantów przebiegu tras.

 

Więcej o OAW i przygotowaniach tej inwestycji pisaliśmy tutaj.

 

Nowi wykonawcy w miejsce tych nierzetelnych

Okres zimowy sprzyjał wyłanianiu nowych wykonawców odcinków, na których wypowiedzieliśmy umowy ich nierzetelnym poprzednikom. I tak w województwie zachodniopomorskim poznaliśmy oferty wykonawców w przetargu na dokończenie robót drogowych na jezdniach głównych obwodnicy Wałcza w ciągu S10 - pisaliśmy o tym tutaj.

 

Wyłaniamy wykonawców trzech odcinków S5 w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku jednego z nich, Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ, podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Z kolei dla odcinków między węzłami Nowe Marzy - Świecie Południe i Świecie Południe - Bydgoszcz Północ, wskazaliśmy najkorzystniejsze oferty. Jeśli nie będzie odwołań, to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli w kwietniu podpisać umowy.

 

W województwie śląskim po udostępnieniu 22 grudnia 2019 r. kierowcom obwodnicy Częstochowy rozstrzygamy kolejne postępowania na dokończenie prac (oświetlenie, montaż ekranów) i dotrzymujemy słowa oddając do ruchu zgodnie z deklaracją węzeł Częstochowa Jasna Góra na A1.