Pracowita... przerwa zimowa

Od 15 grudnia do 15 marca trwa tzw. okres zimowy, podczas którego wykonawcy mogą zawiesić prowadzenie robót w terenie. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację kontraktu. W tym roku zima była łaskawa i wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co udało się zrobić przez ostatnie trzy miesiące?Zima... dobrze wykorzystana - liczby nie kłamią

Jak już wielokrotnie informowaliśmy budowa dróg to nie tylko prace budowlane i kładzenie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

 

GDDKiA W trakcie przerwy zimowej zrobiono wiele, liczby nie kłamią:

 • oddaliśmy do ruchu 12 odcinków nowych dróg o łącznej długości 161 km,
 • podpisaliśmy umowy na roboty budowlane na ośmiu zadaniach o łącznej długości 127 km,
 • otworzyliśmy oferty w przetargach na dziewięć zadań o długości prawie 120 km,
 • wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla pięciu zadań o długości 71 km,
 • ogłosiliśmy dwa przetargi na budowę 14 km nowych dróg,
 • podpisaliśmy umowę na projekt obwodnicy Zatora o długości 2 km (projekt pilotażowy z wykorzystaniem metodyki BIM,
 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości 14,6 km,
 • złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla S19 w woj. podlaskim o długości 45 km,
 • otrzymaliśmy decyzje ZRID dla siedmiu zadań o długości 90 km,
 • otrzymaliśmy DŚU dla S10 Bydgoszcz – Toruń o długości 50 km,
 • na praktycznie wszystkich kontraktach trwały prace budowalne, m.in. na budowie mostu na Wiśle w ciągu S2 połączono w całość północny obiekt, a na południowym powstają kolejne segmenty przęseł nurtowych, z kolei na S7 do przebicia drugiej nitki tunelu brakuje jeszcze około 240 metrów.

 

GDDKiA Zima i nowy program budowy

Ogłoszony 8 lutego br. przez Ministra Infrastruktury projekt rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 uzupełni działania GDDKiA związane z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Włączono do niego siedem obwodnic, które znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej PBDK, nie mając wówczas zapewnionego finansowania. Dodajmy, że wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji ciągów tranzytowych pełnią również rolę obwodnic. Do 20 marca br. będą trwać prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacje społeczne Programu.

 

O programie budowy 100 obwodnic pisaliśmy szerzej tutaj i tutaj.

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - pierwszy etap przygotowania już za nami

Opracowaliśmy studium korytarzowe dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy.

Wyznaczony w ramach Studium Korytarzowego korytarz o szerokości ok. 5 km, na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych, objęty będzie szczegółowymi analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Jednym z niezbędnych elementów poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest informowanie i konsultowanie ze społeczeństwem wariantów przebiegu tras.

 

Więcej o OAW i przygotowaniach tej inwestycji pisaliśmy tutaj.

 

Nowi wykonawcy w miejsce tych nierzetelnych

Okres zimowy sprzyjał wyłanianiu nowych wykonawców odcinków, na których wypowiedzieliśmy umowy ich nierzetelnym poprzednikom. I tak w województwie zachodniopomorskim poznaliśmy oferty wykonawców w przetargu na dokończenie robót drogowych na jezdniach głównych obwodnicy Wałcza w ciągu S10 - pisaliśmy o tym tutaj.

 

Wyłaniamy wykonawców trzech odcinków S5 w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku jednego z nich, Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ, podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Z kolei dla odcinków między węzłami Nowe Marzy - Świecie Południe i Świecie Południe - Bydgoszcz Północ, wskazaliśmy najkorzystniejsze oferty. Jeśli nie będzie odwołań, to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli w kwietniu podpisać umowy.

 

W województwie śląskim po udostępnieniu 22 grudnia 2019 r. kierowcom obwodnicy Częstochowy rozstrzygamy kolejne postępowania na dokończenie prac (oświetlenie, montaż ekranów) i dotrzymujemy słowa oddając do ruchu zgodnie z deklaracją węzeł Częstochowa Jasna Góra na A1.